bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


ABRACADABRA: DIGITAL HOLBERG

Holberg-sider på internettet


Version 4.07 - 24.07.2007

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hérIndhold

Ludvig Holberg. Biografi. Bibliografi

Personer

Steder
KøbenhavnSorø
BrorupgaardTersløsegård

Arrangementer. Prisuddelinger

Ludvig Holberg-tekster

Teatre. Teatergrupper
Det Danske TeaterKalundborg
KorsørKøbenhavnKøge
SorøOdenseAalborgAarhus

Gymnasier. Skoler. Undervisning

Filosofi, jura, historie

Holberg-Malere. Wilhelm Marstrand

Bøger om Ludvig Holberg. Holberg-forskere

Digital Holberg

Holberg.nu


Tegningen er af Lorenz Frølich; den stammer fra
H.C. Andersen's: »Gudfaders Billedbog«.

Et andet billede (Holberg til prøveforestilling på »Erasmus«) findes på Statens Museum for Kunst

Ludvig Holberg. Biografi. Bibliografi

Leksikonartikel i Wikipedia, heri bl.a. link til artikel i ældre udgave af Biografisk Leksikon

Ludvig Holberg: Oversigt over biografiske oplysninger, værker, omtale i litteraturhistorien og i specialværker m.v. Udgivet af Niels Jensen

Ludvig Holberg - Kalliope - Værker, digttitler, førstelinier fra digte, søgning, populære digte, portrætter, biografi, samtid og links

Den Norske Holbergprisen's Oversigtsartikel om Holberg's betydning

Den Norske Holbergprisen's Minifakta over Holberg

Holberg, Ludvig - International forfatterbibliografi

Holberg, Ludvig - Dansk litteratur historisk bibliografi

Personer

Holberg's konger (Frederik IV, Christian VI og Frederik V)

Holbergs ven: Medaljøren Mikkel Røg

Holberg's uven, juristen og historikeren Andreas Hojer

Præsten Joachim Gynther og degnen Frederik Svane Africanus i Havrebjerg nær ved Holberg's Brorupgaard; de to Kirkens mænd var hver især i batalje med Ludvig Holberg - og efter hans død med hinanden

Steder

København

Oluf Nielsen: »Kjøbenhavn paa Holbergs Tid« - Vi ved alle, at Holberg i sine komedier beskriver sin samtid på godt og ondt. Hvor tæt han kom på hverdagslivet i København i 1700-årene, viser Oluf Nielsen os i sin bog.


Sorø

Holberg i Sorø - Slagelse Biblioteks side om Ludvig Holberg i Sorø. Link til Sorø Akademi


Havrebjerg Kirke. Foto: Bjørn Andersen

Havrebjerg Kirke nær Brorupgaard. Foto: BA


Brorupgaard, se: Holberg's Breve.


Tersloesegaard - Ludvig Holberg-museet på Tersløsegård. Billeder og litteraturhenvisning. Uofficiel side

Tersløsegaard. Foto: Bjørn Andersen

Foto: BA


Tersløsegaard - Ludvig Holberg-museet på Tersløsegaard ved Dianalund. Officiel side.

2007: Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard har offentliggjort programmet for 2007: http://www.tersloesegaard.dk/saesonen2007.htm. Sæsonen begynder 27.5., hvor der bydes på musik og sang.

Tersløsegaard vil etablere en Venneforening. Der er stiftende møde i forbindelse med sæsonåbningen. Mødet er kl. 16.00, se nærmere på: http://www.tersloesegaard.dk/venner.htm


20. August 2006 HOLBERGDAGEN FRA KLOKKEN 11.00 TIL 16.00. Boder med alverdens varer. Picnickurven solgte suppe, salat, sandwich og meget andet godt til maven. Kl. 11.00: Åbning med musik og folkedans Kl. 13.00: Professor Jørn Lund holdt foredrag om Holberg og sproget.


Billede    Billede

Tv: Retshistorikeren, professor Ditlev Tamm og professor Jørn Lund, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Th Britta Schall Holberg. Hendes tale kan findes på: http://www.tersloesegaard.dk/saesonen2006-holbergdag.htm. Billederne kan forstørres ved at klikke på dem. Foto: BA.


Kl. 14.30: »Barselstuen« opførtes på gårdspladsen af Bagsværd Amatør Scene.

Barselstuen. Foto: Bjørn Andersen

Barselstuen på Tersløsegård 20.08.2006. Den alderstegne ægtemand tv. Foto: BA

Arrangementer

Holberg-medaljen uddeles i anledning af Holberg's fødseldag 3.12. I 2005 blev den givet til professor Thomas Bredsdorff. Hans kollega Erik A. Nielsen (dr. på Holberg's komik) motiverede tildelingen.

Holbergprisen for 2006 gives til Shmuel N. Eisenstadt. I 2004 tilfaldt prisen sprogforskeren Julia Kristeva og i 2005 filosoffen Jürgen Habermas.
Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet av Det norske Storting 1. juli 2003. Universitetet i Bergen forvalter Ludvig Holbergs minnefond og har etablert et styre for minnefondet.

Ludvig Holbergs minnefond forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet. Fondet hadde ved opprettelsen en fondskapital på 200 millioner norske kroner. Den årlige avkastningen tildeles Universitetet i Bergen som står ansvarlig for tildeling til prisvinneren og den øvrige disponering av midlene. Universitetet i Bergen har satt ned et styre for Ludvig Holbergs minnefond.

Ludvig Holbergs Minnefond har som formål å dele ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisens størrelse er 4,5 millioner norske kroner (ca. € 560 000).

I tillegg til en internasjonal pris skal Ludvig Holbergs minnefond dele ut Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere, pålydende 250 000 norske kroner (ca. € 32 000).

Formålet med prisene er å heve fagenes status i samfunnet, samt stimulere barn og unge til å bli interessert i fagområdene.

Kulturkalender for Vestsjællands amt - Arrangementer i Vestsjælland i 2004 i anledning af Ludvig Holberg-året

Holberg Symposium - Sorø 25.-27. juni 2004. Formålet er at knytte et Nordisk netværk med deltagelse af de museer, universiteter, teatre og andre kulturinstitutioner, der arbejder med Holberg. Videre at udbrede kendskabet til Holberg og den betydning han har haft for eftertiden i Norden. Og endelig at give overblik over den seneste forskning i Holberg i Norden

Danmarks Biblioteksforening har kåret Holberg som årets klassiker i 2004. Det fejredes flere steder 21.9.2004 Introduktion, plakat, idekatalog, arrangementer og links

Ludvig Holberg på scenen - Det Kongelige Bibliotek havde i anledning af Klassikerdagen 21.9.2004 arrangeret en web-udstilling med billeder fra opførelsen af forskellige Holberg-stykker: Udstillingen består af 93 portrætter af nogle af de skuespillere, der i 1800-tallet blev berømte ikke mindst takket være deres roller i Holbergs komedier. Portrætterne, der i denne udstilling er koncentreret om 8 af Holbergs mest kendte komedier, er kun et lille udvalg af de 'Holberg-skuespillere', der er repræsenteret i Kort- og Billedafdelingens Portrætsamling

Holbergsamfundet holdt sommermøde på Schæffergården 27.06.2006 i samarbejde med Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Gunnar Sivertsen holdt foredrag om Holberg, Bidermann og »Jeppe«. Omtale af foredraget kan findes på: http://bjoerna.dk/Holberg/Holberg-Bidermann-Jeppe.pdf

Ludvig Holberg-tekster

Holberg paa nettet - Links til alle Ludvig Holberg-tekster på nettet: Det Kongelige Bibliotek / Arkiv for Dansk litteratur, Gutenberg og andetsteds

Holberg's breve: Hvem skrev Holberg til? Brevet til skuespillerne. Erklæring til Kongen om Havrebjerg-præstens klage over Holberg
Epistel 89 om Marie Grubbe: Holberg hos Marie Grubbe i Borrehuset ved Grønsund på Falster - Henvisninger om den historiske Marie Grubbe og om forfatternes Marie Grubbe. Holbergs epistel 89. H.C. Andersens "Hønse-Grethes Familie" (uddrag). J.P. Jacobsens "Fru Marie Grubbe" (uddrag)

En fabel, en epistel og et afsnit i 'Naturretten': Holberg om bier på tre forskellige måder. Epistelteksten er relevant i relation til Holberg's livslange diskussion af naturretten og folkeretten.

Teatre. Teatergrupper

Det Danske Teater

Det Danske Teater spiller Jeppe i begyndelsen af 2007

»Jeppe på bjerget« - Det Danske Teater vil spille »Jeppe« januar-marts 2007. Jeppe: Ole Thestrup. Bearbejdelse: Niels Brunse. Scenografi: Rikke Juellund. Instruktion: Alexa Ther. Alex Ther og Rikke Juellund har tidligere samarbejdet om »Don Ranudo« på Det Kongelige Teater, se TV-Drama's side og om Shakespeare's »Lige for Lige« på Grønnegårds Teatret.

Ole Thestrup's Jeppe. Det Danske Teater spiller »Jeppe på Bjerget«. Kommentar.


Kalundborg

Teatret Vandrefalken - Teatret Falkereden - Vandrefalken / Falkereden har produceret forestillingen 'Holberg - hekseri og maskerade'. Tekst udgivet på Forlaget Drama. Teatret har adresse hos skuespilleren Niels Andersen

Foto: BA


Holberg Teatret i Kalundborg - Skuespilleren Niels Andersen og instruktøren Niels Damkjær foreslår at Kalundborg Kommune etablerer et Holberg-egnsteater. På websitet præsenteres projektet

Holberg-teater i Kalundborg - Reportage: Niels Andersen præsenterer projektet. Rundvisning i det gamle rådhus i Kalundborg. Nedsættelse af bestyrelse

Krabasken i Kalundborg - Hvad skal et Holberg-teater i dag? Jeppe med nutidens briller. Holberg som egnsteater i Kalundborg

Niels Klim i Kalundborg - Niels Klim opføres 7.2.2006, 23.2.-25.2.2006 i Kalundborg og kan derefter købes over hele landet


Korsør

Niels Andersen i Korsør. Foto: Bjørn Andersen

Foto: BA


2004: Niels Andersen spillede Holberg i Korsør. Aktuelt, frækt og pågående - Reportage.


København2 CD'er med uddrag af Holberg-forestillinger på Det Kongelige Teater fra 1948 og frem, »Den Stundeløse«, »Jeppe på Bjerget«, »Jean de France«, »Erasmus Montanus« og flere andre. Bygger på Knud Hegermann-Lindencrone's båndarkiv. Udgivet af forlaget ClassicO


Grønnegaards Teatret spiller »Erasmus Montanus« og »Den Vægelsindede« i 2007:
Billede

Kommentar til Erasmus: http://holberg.nu/erasmus.htm

»Henrik og Pernille« blev spillet i de første uger af juli 2006Grønnegårds Teatret. Forestillingen blev anmeldt af Henrik Lyding i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 03.07.2006. Teatret skrev:
GÆSTESPIL FRA STATENS TEATERSKOLE: Holbergs udødelige komedie HENRIK og PERNILLE var i 1982 Grønnegårds Teatrets åbningsforestilling. Nu - 25 år efter - sættes HENRIK og PERNILLE atter op, når Statens Teaterskole i perioden 30. juni - 18. juli 2006 (mandag-lørdag kl. 16:00) gæstespiller med forestillingen i Vibeke Wredes instruktion og bearbejdelse. En bearbejdelse, der giver familier chancen for at møde en klassisk tekst i øjenhøjde. Holbergs komedie er historien om tjenestefolkene Henrik og Pernille, der er forelskede i hinanden, men som begge har udgivet sig for at være rige og fornemme og således står i en noget spændt situation, når deres herre og frue vender tilbage til byen. Henrik har pyntet sig med sin herres adelige fjer og Pernille med sin frues titel og kjole. Og da de to unge adelsfolk ligeledes er forelskede i hinanden, men nu tror sig svigtet, er helvede løs….

På scenen er syv kommende 3.års skuespillerelever fra Statens Teaterskole, ligesom scenografien laves af scenografeleven Nadia Nabil fra Statens Teaterskole. Forestillingen sættes i scene af Vibeke Wrede, som også instruerede sidste sommers gæstespil fra Statens Teaterskole Et vintereventyr.

Absolut Holberg på Grønnegaards Teatret - »Absolut Holberg« blev spillet i 2000. Billeder


I 2006 blev »Jeppe« spillet på dansk-polsk af Bådteatret. En artikel om Jeppe, bl.a. en kommentar til Bådteatret's opsætning, kan læses i: http://bjoerna.dk/Holberg/Jeppe.pdf [PDF].


Bådteatret. Foto: Bjørn Andersen

Bådteatret i Nyhavn, København. Foto: Bjørn Andersen, 2006. Billedet kan forstørres
Bådteatret skrev: JEPPE PÅ BJERGET af Ludvig Holberg. Dansk kulturarv lægges i hænderne på moderne polsk teater. Medvirkende: Anders Moslling, Alexandre Willaume-Jantzen, Peter Oliver Hansen, Thomas Bendixen, Joanna Kupinska og Kzysztof Czeczot. Iscenesættelse: Anna Augustynowicz. Scenografi: Rolf Heim. OBS! Spiller kun kort tid da Bådteatret sejler til Polen, for også at spille for polakkerne. Den polske stjerneinstruktør Anna Augustynowicz er kendt for sin brutale, banebrydende og morsomme teaterstil. Hun er nu for første gang i Danmark for, at skabe en provokerende og uforudsigelig fortolkning af en superdansk klassiker. Historien om fyldebøtten og bondeknolden, som havner i Baronens seng og til slut ender tilbage på realitetens mødding, bliver her historien om mødet mellem østeuropæisk kaos og vesteuropæisk arrogance. Vi lægger dansk folkeeje, i hænderne på moderne polske teaterfolk med spørgsmålet: Hvad sker der, når polakkerne vågner op i Baronens seng? Jeppe og Nille spilles af de to unge polske talenter Kzysztof Czeczot og Joanna Kupinska, fra Anna Augustynowiz' ensemble. Alle øvrige roller spilles af danske skuespillere. Premieredato: 29. april 2006 - Spiller: 29. april - 17. maj 2006


Barselstuen. Foto: Bjørn Andersen

Barselstuen (på Tersløsegård) 20.08.2006. Barselsgæster tv; barselskvinden th. Foto: BA


»Barselstuen« blev spillet i sommeren 2006 af Bagsværd Amatør Scene i Admiral Gjeddes Gård i St. Kannikestræde. Stykket blev også spillet på Tersløsegård 20.08.2006 kl. 14.30.
Køge

Køge Amatørscene viste »Den honette ambition« i 2004


Odense

Odense Teater spillede »Maskerade« [»Mascarade«] 21.1.-19.2.2005. Teatret skrev:
Maskeballerne er på mode, og den unge Leander danser natten lang og sover dagen væk, til stor irritation for sin far. Det gør det jo heller ikke bedre, at Leander går hen og forelsker sig i maskeballets dejligste pige, selvom han allerede er lovet væk til en anden, som han aldrig har set. Men ingen gammel mand skal fortælle en ung, forelsket livsnyder, hvem han må elske. Sammen med sin tjener, Henrik, tager Leander sagen i egen hånd, så kærligheden går af med sejren. For en god komedie skal jo med Holbergs ord - “ende med bryllupper både for og bag”. Instruktion: Kim Bjarke
Odense Teater spillede »Erasmus Montanus« 08.09.2006-07.10.2006. Teatret skriver:
Storhed står for fald

Odense Teater: Erasmus Montanus

Rasmus Berg har været i København – nu er han belæst og opblæst – alligevel tvinges han af hjemegnens bønder til at sige: ”Jorden er flad som en pandekage”, selvom han ved, det ikke er sandt.

I København har Rasmus Berg ændret sit navn til det latinsk-klingende Erasmus Montanus. Han har lært at disputere og føre sin sag - faktisk er han blevet så klog, at han kan argumentere for, at hans mor er en sten. Denne disputeren er ikke populær hjemme på Erasmus’ fødeegn, hvor man godt ved, hvad der er op og ned på verden – og det kan Erasmus ikke komme og lave om på sådan uden videre… Ikke hvis han stadig vil giftes med den søde Lisbeth.

Ludvig Holbergs komedie udstiller både de opblæste lærde og de uoplyste bedrevidende. I 2006 stiller Holberg spørgsmålet: Hvor går grænsen for ytringsfrihed, for snæversyn og tolerance?

Det bliver Lars Simonsen, der skal lægge krop til den hovmodige Erasmus Montanus, mens hans mor spilles af Lisbeth Gajhede, Lisbeth spilles af debutanten Cecilie Stenspil.

Skolemateriale: http://www.odenseteater.dk/documents/00378.pdf

Fotoet er fra Odense Teater
Sorø

Den forvandlede Brudgom. Foto: Bjørn Andersen

Foto: BA


Sorø Amatør Teater spillede i sommeren 2004 »Sganarels Rejse« & »Den forvandlede Brudgom«. Sganarel er på rejse med sin herre Leander. En frygtelig katastrofe truer dem. Men dejlige damer og en intrigemager redder dem. I »Den forvandlede Brudgom« vil gamle Terentia giftes med en ung mand. Pernille og Kirsten Giftekniv får hende fra det.


Aalborg

»Erasmus Montanus« på Aalborg Teater i 2002 - Omtale og links


»Ulysses von Ithacia« på Aalborg Teater i 2003 - Omtale og links


Aarhus

Filuren: Jean

Filuren i Musikhuset Aarhus spiller en munter en munter og charmerende »Jean de France« for børn, bedsteforældre og mange mange flere. Se omtalen på: http://holberg.nu/jean.htm. Jean er i Aarhus fra slutningen af september til begyndelsen af november 2007.


Aarhus Teater har spillet flere Holberg-forestillinger. Desværre er teatrets egne omtaler ikke tilgængelige på nettet efter pågældende sæson. Se nærmere på: http://holberg.nu/traef/indlaeg.htm#BH (sidst i Bent Holm's indlæg og nederst i henvisningsafsnittet efter indlægget).


Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas - i Århus - har til formål at præsentere 1700-tallets europæiske teater. Har opført adskillige Holberg-stykker, i 2004: »Jeppe«, i sommeren 2005: »Den Vægelsindede« og i 2006: »Jean de France«. Pulchra Semper Veritas betyder: Sandheden er altid smuk. Teatret skriver i sommeren 2006:
For ottende sommer i træk opfører Teaterselskabet Pulchra Semper Veritas en komedie af Ludvig Holberg i Traktørstedet Simonsens Have i Den Gamle By i Århus. I år spiller opføres en af Holbergs mest kendte komedier: »Jean de France eller Hans Frandsen«. Der spilles fra den 10. til og med den 21. juli (undtagen weekenden 15. 0g 16. juli), alle dage kl. 19. Som altid spilles komedien i klassisk stil, så kostumerne og det dramatiske udtryk matcher Holbergs eget sprog. Hertil hører naturligvis også klassisk musik af Couperin, leveret af teaterselskabets eget levende orkester. Bestil billetter og læs mere om forestillingen på vores hjemmeside: http://www.teaterselskabet.dk

Tilføjelse: Opførelse 26.08.2006 på Gml. Estrup, se: http://www.historie-online.dk/nyt/glestrup_france.htm

Sabbatår, udlandsrejser og import af sprog og mode hører ikke kun vores globaliserede tidsalder til. Ligesom nu var det på Holbergs tid populært blandt unge mennesker at rejse ud i Europa. Især var Paris et yndet mål for disse rejser, hvilket Holberg irriteredes voldsomt over. For hvad der tidligere havde været en fornuftig dannelsesrejse for at mødes med "lærde Mænd og Konstnere" var nu blevet til "...en ildegrundet Vane..." som udsprang af den "...Grille, at Skoe, Klæder og Peruqver ikke passe eller ziire Legemet, uden de ere gjorte efter franske Mynstre..." som han skriver i epistel 536.

En sådan rejse har Hans Frandsen netop gjort og har efter fire uger i Paris glemt sit modersmål, men til gengæld tilegnet sig et væld af franske moder. Dette huer bestemt ikke hans kommende svigerfar, den stok konservative Jeronimus, der har lovet sin datter Elsebet væk til Hans Frandsen eller Jean de France, som han nu kalder sig. Hun er heller ikke vild med at skulle giftes med den frankofile spradebasse: Hun vil hellere have sin hemmelige elsker Antonius. Men da hendes far Jeronimus ikke gerne bryder det arrangerede ægteskab og desuden er "haard som Flintesteen", må tjenerparret Marthe og Espen træde til med en fantastisk intrige og alle deres dramatiske evner, så den unge kærlighed og den velafbalancerde fornuft endelig kan sejre over Jeronimus' konservative form og samtidig sætte den overfladiske og pyntesyge Jean de France på plads.

»Jule-Stuen« [Julestue] blev spillet 17.-21. december 2004 i »Den Gamle By«. Billedet nedenfor er fra opførelsen i 2003. Teatret skrev:


Igen i år spiller Teaterselskabet Ludvig Holbergs meget fornøjelige stykke "Jule-Stuen" i Helsingør Theater, I købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. Der spilles fra den 17. til 21. december 2004, hver dag kl. 17.00. Forestillingen varer en time.

Juule-Stuen blev opført første gang i 1724. Den bygger ligesom Masqueraden fra samme år på J. R. Paullis 3-akter fra 1723: Juule-Stuen og Masqueraden. Men den viste sig at være for langstrakt og ubehændig på scenen i Lille Grønnegade. Holberg forholdt sig derfor frit til forbilledet, lavede om og lånte, alt for at opnå det bedste resultat på scenen.

Fra teatrets side ønskede man at appellere til et bredt publikum med festlige udstyrsstykker. Så i Juule-stuen er det situationerne mere end intrigen, der skal fængsle, ligesom det i stykkets verbalkomik mere er personernes dumhed end deres sammensatte karakter, der udfoldes. Det er altså ikke Holbergs store kunst, vi opfører i julemåned, men noget af hans festligste. Det er juleaften med mad og drikke og gaver. Det er kys og kram og panteleg. Det er alt det, for hvis skyld mennesker - selv i Æbeltoft, hvor komedien foregår - kan klare en lang og mørk vinter.

Som ved alle teaterselskabets Holberg-opsætninger følges den originale tekst meget nøje. I improvisations-afdelingen i scene 13 er der indlagt et par viser af Anders Bording, formentlig digtet under hans ophold på Constantinsborg i 1640'erne. Det er viser, der stadig var i brug i provinsen på Holbergs tid.

Der akkompagneres fra orkestergraven af barokensemblet, der i øvrigt ledsager forestillingen med musik af G. F. Händel.

»Den Forvandlede Brudgom« med musik af C.A. Thielo. Der er premiere mandag den 28. november 2005. Derefter spilles: onsdag - torsdag - fredag d. 30/11 - 1/12 - 2/12 onsdag - torsdag - fredag d. 7/12 - 8/12 - 9/12 Alle dage kl. 17-18. Entré: 60 kr - studerende: 40 kr. Billetter kan også reserveres telefonisk på tlf. 50 90 14 74 eller købes på stedet senest et kvarter før forestillingen


I øvrigt:

Holberg Spillene - Foreningen »Holberg Spillene« har i 2003 spillet »Mascarade« [siden utilgængelig 040905]

Gymnasier. Skoler. Undervisning

Kanon Holberg: Kanonudvalgets begrundelse for at læse Holberg plus en kommentar

Absolut Holberg på Varde Gymnasium - Skoleteaterforestillingen i 2003 var en sammensætning af højdepunkterne fra ikke mindre end otte af Ludvig Holbergs mest kendte komedier, nemlig Uden Hoved og Hale, Ulysses von Ithacia, Barselstuen, Jeppe paa Bjerget, Erasmus Montanus, Den Stundesløse, Mascarade og Jean de France (deraf stykkets navn)

Den stundesløse i fri dressur - Amtsgymnasiet i Paderup opførte i 2003 en musik-teaterforestilling frit efter Holbergs komedie [siden ikke i drift 16.05.2006; uvist om den kommer tilbage]

Filosofi, jura, historie

Dansk oplysningsfilosofi. Holberg som filosof - Anmeldelse af Carl Henrik Koch's bog om 'Dansk Oplysningsfilosofi'. Særligt om kapitlet om Holberg. Epistel 449 optrykkes.

Om-Holbergs-Naturret - Ludvig Holberg's "Naturret" kan downloades som HTML (zip). Desuden en artikel med systematisk gennemgang af bogen. Bemærkninger om udgaven. Ordforklaringer

Holberg-i-Kalundborg - Ludvig Holberg, Naturretten og juristerne. Ditlev Tamm i Kalundborg


Træhest på Kalundborg Museum. Foto: Bjørn Andersen

Foto: BA


Kalundborg og Omegns Museum - Udstillinger - 19.6.-31.8.2004 viste Kalundborg og Omegns Museum »Deres velfortiente Straf« - en særudstilling om Holberg og oplysningstidens grufulde straffelov, straffegenstande og -praksis. Se også: Deres velfortjente straf (udstilling i Kalundborg).

Samfundets natside på Holberg's tid. Om Tyge Krogh's bog: »Det store natmandskomplot. En historie om 1700-tallets kriminelle underverden« der foregår på Kalundborg-kanten.

Heltehistorier - manuskriptet - Billede af én af siderne og optryk af Leiv Amundsens artikel fra 1923 om Ludvig Holberg's manuskripter
Holberg om Skanderbeg - Ludvig Holberg's beskrivelse af Skanderbeg i Heltehistorier (Gjerg Kastrioti fra Albanien)

Minna Skafte Jensen: »En heltehistorie«. Om Marinus Barletius fra Shkodra. Holberg brugte Barletius som forlæg for sin »Heltehistorie« om Skanderbeg.

Holberg-Malere. Wilhelm Marstrand

Udsnit af Marstrand's maleri af Erasmus Montanus: Ridefogeden. Foto: Bjørn Andersen

http://bjoerna.dk/Holberg/Marstrand.htm - Udstilling af Wilhelm Marstrand's Holberg-billeder på Vestsjællands Kunstmuseum (sommeren 2004) og Teatermuseet i Hofteatret (fra 1.12.2004). Katalog. Artikel bl.a. af Bent Holm om at skille Marstrand's Holberg fra Holberg's Holberg. Marstrand's Erasmus Montanus-billede. Links

Bøger om Ludvig Holberg. Holberg-forskere [se også Digital Holberg nedenfor]
Billeskov - Biografiske noter om F.J. Billeskov Jansen, der udgav en række af Ludvig Holberg's værker. Anmeldelse af "Det er forbudt at kede sig" (2003)

Carl S. Petersen - Biografiske noter om overbibliotekar Carl S. Petersen der forestod udgivelsen af Ludvig Holberg's "Samlede Skrifter"

Et åbent sind. En bog om Holberg's tænkning - Bog er undervejs om tre Holberg-temaer: 1) Hans diskussion af »Naturretten og Folkeretten«. 2) Hans »Heltehistorier« - bl.a. om den albanske general Georg Kastrioti Skanderbeg og om profeten Muhammed. 3) Hans diskussion om Den Gode Gud og Alverdens Ondskab, dét man kalder teodicé-problemet

Digital Holberg

Ind i Holbergs fjerde århundrede - Det faglige og det kulturelle grundlag for en digitaliseret og nykommenteret udgivelse af Ludvig Holbergs samlede værker. Bogen er skrevet af 8 danske og norske forskere og belyser det faglige og det kulturelle grundlag for en nykommenteret udgivelse af Holbergs samlede værker - i såvel bogligt som digitalt medie. Kommentar til bogen kan findes på: http://bjoerna.dk/Holberg/4-aarhundrede.htm.

Ludvig Holberg Digitale Heltehistorier - Forsøg på at digitalisere værket Heltehistorier fra frakturudgaven i "Samlede Skrifter"

Holberg.nu

Holberg.nu er et internetmagasin, der tager udgangspunkt i Holberg's komedier. Planen er at lægge et Holberg-inspireret tema op 2-3 gange om året; første gang i forbindelse med et Holberg-Træf i marts 2006. Adressen er: http://holberg.nu.