bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Ludvig Holberg på internettet

Internetsider om Ludvig Holberg


Version 2.29 - 05.05.2012

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)





Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) har lagt en hel del Holberg-tekster på nettet. Som grundlag har man benyttet F.J. Billeskov Jansen's udvalg (12 binds-udgaven). Indholdsfortegnelse til denne udgave kan ses på: http://bjoerna.dk/Holberg/12-bind-indhold.htm

De enkelte tekster præsenteres med en 'faksimile' af de enkelte sider - dvs. med et billede af hver enkelt side - (evt. med en 'printvenlig' faksimile der for en side kan løbe op i 0,5 MB). Og desuden med selve teksten som ASCII-tekst præsenteret på en internetside (en HTML-side). I nogle tilfælde kan man derudover downloade hele teksten som en sammenhængende ASCII-fil.

ASCII-teksterne ledsages af flg. meddelelse: Denne tekst er auto-genereret uden efterfølgende korrektur. Hvis man opdager en fejl, opfordres man til at rapportere (via en særlig 'brevkasse' der er oprettet til formålet).

Der er mange fordele ved ASCII-formatet - det er nemt og hurtigt at producere ASCII-filer, og de fylder ikke ret meget, hvad der er en fordel både når der skal lagres og transmitteres (downloades). Men det er også et format med store begræsninger, for alle udhævninger i fed eller kursiv forsvinder - alt ser nogenlunde ens ud.

'Naturretten' kan hentes side for side som 'faksimile' (hvad der er temmelig besværligt) og nedtages i sin helhed som rå ASCII-fil (hvad der ikke er meget brugeligt). Se evt.: Digital Naturret.

Én af Heltehistorierne (Akebar over for Zar Peter) er tilgængelig - dog ikke som sammenhængende ASCII-fil; kun som faksimile - dvs. at man må nedtage og lagre dobbelthistorien side for side.

Forrest på ADL's Holberg-side kan man finde et register. Ikke som et samlet register, men opdelt efter titlernes begyndelsesbogstav.

Nogle tekster er tilsyneladende ikke med i det alfabetiske register - det gælder dobbelthistorien om Akebar og Zar Peter (som er tilføjet ndf.).





Den Digitale Holberg: Register

Registeret bygger på ADLs Register, men er suppleret på forskellig vis.

KOMEDIERNE findes dels i en samlet oversigt under K: Komedier, dels under titlens forbogstav.

EPISTLERNE findes under E: Epistler

Bemærkninger om fejl og mangler (samt forslag til forbedringer) bedes sendt til: post@bjoerna.dk,
så vil jeg »se på det« hurtigst muligt og vende tilbage

Spørgsmål og kommentarer er ligeledes velkomne.



A
AF DANNEMARKS OG NORGES BESKRIVELSE (faksimile, tekst)
AF DEN BERØMMELIGE NORSKE HANDELS-STAD BERGENS BESKRIVELSE (kort uddrag som faksimile og som tekst).
BERGENS BESKRIVELSEN: Facsimile af 1' udgaven fra 1737 (Norsk Digitalarkiv; hele værket)
ANDET BREV TIL EN HØJVELBAAREN HERRE. 1737 (faksimile, tekst)
ANSØGNING OM PROFESSORAT (faksimile, tekst)

B
BARSELSTUEN (faksimile, tekst)
BERGENS BESKRIVELSEN: Facsimile af 1' udgaven fra 1737 (Norsk Digitalarkiv; hele værket)
BETENKNING OVER COMOEDIER, JUST JUSTESENS
BETÆNKNING OVER QVÆG-SYGEN [HTML- og PDF-udgaver]
HOLBERG'S BREVE: Et mindre udvalg (med kommentarer)
BREV TIL GREV JOHAN LUDVIG HOLSTEIN (faksimile, tekst)
BREV TIL GREV REUSS (faksimile, tekst)
BREV TIL HANS GRAM (faksimile, tekst)
BREV TIL KONSISTORIUM (faksimile, tekst)
BREV TIL AAGE RASMUSSEN HAGEN (faksimile, tekst) ['Aage Rasmussen Hagen' rettet fra: 'Paul Botten Hagen']
BREV TIL SKUESPILLERNE (faksimile, tekst)

D
DE USYNLIGE (faksimile, tekst)
DEN ELLEFTE JUNII (faksimile, tekst)
DEN FORVANDLEDE BRUDGOM (faksimile, tekst)
DEN HONNETTE AMBITION (faksimile, tekst)
DEN JYSKE FEJDE [Kalliope-udg.]
DEN PANTSATTE BONDEDRENG (faksimile, tekst)
DEN POLITISKE KANDSTØBER (faksimile, tekst); engelsk udgave - THE POLITICAL TINKER - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt
DEN STUNDESLØSE (HTML + PDF)
Findes også på: DEN STUNDESLØSE (faksimile, tekst).
Findes også på:http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/stundes.dkl/
DEN VÆGELSINDEDE (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/vaegel/
DET ARABISKE PULVER (faksimile, tekst)
DET DAPHNISKE BLODBAD (Laniena Daphnica) [Kalliope-udg.]
DET LYKKELIGE SKIBBRUD (faksimile, tekst)
DIDERICH MENSCHENSKRÆK (faksimile, tekst)
DON RANUDO DE COLIBRADOS (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/ranudo.dkl/

E
EPIGRAMMER i Sigurd Müller's udvalg og oversættelse. Indledning om Müller's og Maaløe's udgaver.
EPIGRAMMER i Christopher Maaløe's udvalg og oversættelse.
Først Billeskov Jansen's indledning, dernæst fra s. 19 og frem epigrammerne.

Nedenstående liste over EPISTLERNE tager udgangspunkt i ADL's episteloversigt og er suppleret med de 'autoriserede' episteloverskrifter:


Ep   12 - EPISTOLA XII: Der er Pedanter i alle Professioner
Ep   13 - EPISTOLA XIII: Statsmændene Fleury, Richelieu og Mazarin
Ep   17 - EPISTOLA XVII: Forholdet mellem Fornuft og Aabenbaring
Ep   21 - EPISTOLA XXI: Kan et Samfund bestaa uden Laster?
Ep   25 - EPISTOLA XXV: Mit Helbred og mine religiøse Bekymringer
Ep   29 - EPISTOLA XXIX: Jeg lærer meget ved Omgang med Bønder
Ep   31 - EPISTOLA XXXI: Har Dyrene en Sjæl?
Ep   44 - EPISTOLA XLIV: Hvad der kræves af en god Dommer
Ep   46 - EPISTOLA XLVI: Forslag til en moralsk Katekismus
Ep   49 - EPISTOLA XLIX: Lovprisning af Landbruget
Ep   55 - EPISTOLA LV: Skiftende Tiders Byggestil
Ep   60 - EPISTOLA LX: Forsvar for Fanden
Ep   66 - EPISTOLA LXVI: Karaktererne og 'Enhederne' i mine Komedier.
Ep   68 - EPISTOLA LXVIII: Biernes Liv
Ep   72 - EPISTOLA LXXII: Forbløffende Ændringer i dansk Folkekarakter.
Ep   76 - EPISTOLA LXXVI: Polypdyrene og Sjælens Enhed
Ep   78 - EPISTOLA LXXVIII: Den religiøse Tolerances Fremskridt
Ep   79 - EPISTOLA LXXIX: Uden Kappestrid sløves et Samfund
Ep   85 - EPISTOLA LXXXV: Hvorfor jeg kan overkomme saa meget
Ep   89 - EPISTOLA LXXXIX: Fordærvet Smag i Kærlighed.
Epistlen er optrykt på web-side om Holberg hos Marie Grubbe i Borrehuset ved Grønsund på Falster
Ep   91 - EPISTOLA XCI: For og imod Te, Kaffe og Tobak
Ep   93 - EPISTOLA XCIII: Embedsbesættelser og Skattebyrder
Ep   99 - EPISTOLA XCIX: Der er Hvile for Hjernen i Dameselskab
Ep 102 - EPISTOLA CII: Mine Erfaringer om Diæt
Ep 107 - EPISTOLA CVII: Indbildt Sygdom er virkelig Sygdom
Ep 119 - EPISTOLA CXIX: Kærlighed til alle Mennesker
Ep 120 - EPISTOLA CXX: Jeg holder mere af Katte end af Hunde
Ep 122 - EPISTOLA CXXII: Verden er ikke skabt for Mennesket alene
Ep 126 - EPISTOLA CXXVI: Fiduser for Forlæggere
Ep 127 - EPISTOLA CXXVII: Er Elskov eller Ambition den stærkeste Lidenskab?
Ep 128 - EPISTOLA CXXVIII: Den store Turenne og min Fader
Ep 130 - EPISTOLA CXXX: Høj Moral hos antikke Forfattere
Ep 135 - EPISTOLA CXXXV: Er Selvmord tilladt?
Ep 137 - EPISTOLA CXXXVII: Bossuet og Winsløw.
Ep 141 - EPISTOLA CXLI: Unødigt at forklare hvad aldrig har eksisteret
Ep 144 - EPISTOLA CXLIV: Gør ej mod andre hvad de ej maa gøre mod dig [første del af ASCII-filen]
Ep 150 - EPISTOLA CL: Et urealistisk Projekt om evig Fred [sidste del af ASCII-filen]
Ep 151 - EPISTOLA CLI: Min Bolig [ePub-version]
Ep 156 - EPISTOLA CLVI: Hvordan et rigt Parti kan gøres i Jylland
Ep 158 - EPISTOLA CLVIII: Den punktlige Mand
Ep 176 - EPISTOLA CLXXVI: Hvorfor jeg blev Baron
Ep 177 - EPISTOLA CLXXVII: Uddannelse bør ske i Hjemlandet
Ep 179 - EPISTOLA CLXXIX: God Musik og Komedie i København (sidst i bogen [PDF-udgave; ca. 3 MB]).
Findes også på: http://holberg.nu/Holberg-om-teater.htm#Epistel-179
Ep 188 - EPISTOLA CLXXXVIII: Natur og Fornuft bestemmer min Levemaade
Ep 190 - EPISTOLA CXC: Daarlige og gode Komedier
Ep 192 - EPISTOLA CXCII: Der skal reformeres med Skønsomhed
Ep 193 - EPISTOLA CXCIII: Parodi paa Rudbecks Atlantica
Ep 195 - EPISTOLA CXCV: Jeg foretrækker Plautus for Terents
Ep 196 - EPISTOLA CXCVI: Regler for Middagsselskaber
Ep 210 - EPISTOLA CCX: Kan en Stat af Ateister bestaa?
Ep 214 - EPISTOLA CCXIV: Kinesiske Skuespil
Ep 229 - EPISTOLA CCXXIX: Mine teologiske Særmeninger
Ep 232 - EPISTOLA CCXXXII: Er vor Verden den bedst mulige?
Ep 240 - EPISTOLA CCXL: To Slags Bogsamlinger
Ep 241 - EPISTOLA CCXLI: Engelske Komedier
Ep 243 - EPISTOLA CCXLIII: Skuespil og Koncerter skader Værtshusene
Ep 244 - EPISTOLA CCXLIV: Antik Skuespilkunst
Ep 246 - EPISTOLA CCXLVI: Agerdyrkningen i Kina
Ep 247 - EPISTOLA CCXLVII: Fugl Føniks' fantastiske Historie
Ep 257 - EPISTOLA CCLVII: Modstridende Opfattelser af min Karakter
Ep 261 - EPISTOLA CCLXI: Arbejdsnedlæggelser i København
Ep 276 - EPISTOLA CCLXXVI: Skuespilleren og Rollen
Ep 293 - EPISTOLA CCXCIII: Jurister og Skomagere [Skal en Jurist eller Skomager vide alt?]
Indgår i et holberg.nu om Andreas Hojer
Ep 300 - EPISTOLA CCC: Skæmt i Tide og Utide
Ep 300 - EPISTOLA CCC: Skæmt i Tide og Utide
Ep 302 - EPISTOLA CCCII: Urimelig Helgen- og Heltedyrkelse
Ep 319 - EPISTOLA CCCXIX: Kalenderen og mit Helbred
Ep 335 - EPISTOLA CCCXXXV: Bayle og de epikuræiske Samfund
Ep 341 - EPISTOLA CCCXLI: Hvem tjener paa Dyrtiden?
Ep 347 - EPISTOLA CCCXLVII: Mascarader
Ep 350 - EPISTOLA CCCL: Grønlændernes Naturbegavelse
Ep 354 - EPISTOLA CCCLIV: Hver Bestilling kræver sine Færdigheder
Ep 356 - EPISTOLA CCCLVI: Sandheden skal ikke altid siges
Ep 358 - EPISTOLA CCCLVIII: Var Cromwell Fanatiker eller Hykler?
Ep 385 - EPISTOLA CCCLXXXV: Unødigt Referat af lystig Kritik
Ep 388 - EPISTOLA CCCLXXXVIII: Afgørelser ved Stemmeflerhed
Ep 392 - EPISTOLA CCCXCII: Teaterforestillinger er opdragende
Er indsat i en samling af holbergske teaterepistler
Ep 393 - EPISTOLA CCCXCIII: Diogenes' bizarre Levevis er ikke min
Ep 395 - EPISTOLA CCCXCV: Kun Censur for umodne Personer
Ep 398 - EPISTOLA CCCXCVIII: Cort Adeler og Tordenskjold
Ep 434 - EPISTOLA CDXXXIV: Muhammed og hans Lære
Ep 439 - EPISTOLA CDXXXIX: Brev til P.F. Suhm
Ep 446 - EPISTOLA CDXLVI: Indtægten af min Formue bortgives straks
Ep 447 - EPISTOLA 447: Mine seneste Aar ; se også: manuskript
Ep 448 - EPISTOLA CDXLVIII: Parodi paa Sprogrenseriet
Ep 449 - EPISTOLA CDXLIX: Er Universet uendeligt?
Ep 452 - EPISTOLA CDLII: Gud har forment os at flyve
Ep 453 - EPISTOLA CDLIII: Skal en Tragedie være paa Vers?
Ep 458 - EPISTOLA CDLVIII: Drama i en Storkefamilie
Ep 467 - EPISTOLA CDLXVII: Et ugudeligt Skrift: L'Homme Machine
Ep 469 - EPISTOLA CDLXIX: Hvordan Skatter bør paalægges
Ep 474 - EPISTOLA CDLXXIV: Nye Træk af Dyrenes Liv
Ep 494 - EPISTOLA CDXCIV: Menneskenes Behandling af Dyrene
Ep 495 - EPISTOLA CDXCV: En Teatercensur: Livet er en Drøm
Ep 502 - EPISTOLA DII: Theokrits 27. Idyl
Ep 505 - EPISTOLA DV: Alderdommen er Skrøbelighedernes Tid.
Ep 512 - EPISTOLA DXII: Alt paa sin rette Plads!
Ep 513 - EPISTOLA DXIII: Grønlænderne og det Ondes Problem
Ep 520 - EPISTOLA DXX: Montesquieu's Brev fra en Jøde
Ep 538 - EPISTOLA DXXXVIII: Nekrolog over dansk Statsmand
Epistola 539 - Udsigterne for den danske Skueplads

Billeskov Jansen's noter til Epistlerne [noterne begynder nederst på side 277 i bd. 11 og kan gennemgås ved bladre sig frem; noterne til Ep. 447 begynder dog på side 332 i bd. 12]

ERASMUS MONTANUS (faksimile, tekst)
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/erasmus.dkl/; engelsk udgave - ERASMUS MONTANUS OR RASMUS BERG - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt

F
FABLER, se: MORALSKE FABLER
FIRE SKIEMTE-DIGTE [Skæmtedigte]: [Fortale], Just Justesens Betænkning, Et lidet Gratulations-Vers, Democritus og Heraclitus, Apologie for Sangeren Tigellio, Critique over Peder Paars, Poeten raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at gifte sig. [Kalliope-udg.]
FORTALER (faksimile, tekst)
FØRSTE BREV TIL EN HØJVELBAAREN HERRE. 1728 (faksimile, tekst)

H
HANS MICKELSEN fra Fortaler, (faksimile, tekst)
HELTEHISTORIER: AKEBAR OG ZAR PETER / ZISKA OG SKANDERBEG / MUHAMMED [MUHAMED] / ZENOBIA OG CATHARINA
ePub-versioner af (nogle af) Heltehistorierne, se: http://bjoerna.dk/ePub.htm
HENRICH OG PERNILLE (faksimile, tekst)
HEXERIE ELLER BLIND ALLARM (faksimile, tekst)
HEXERIE ELLER BLIND ALLARM i Sorø Amatør Teater's udgave fra 1994 - ved Poul-Henning Kamp - på Runeberg-projektets site.
HOLBERGS SIDSTE VILJE (faksimile, tekst)
HUUS-SPØGELSE (faksimile, tekst)

J
JACOB VON TYBOE (faksimile, tekst)
JEAN DE FRANCE (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/jean.dkl/
JEPPE PAA BIERGET (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/jeppe.dkl/; engelsk udgave - JEPPE OF THE HILL OR THE TRANSFORMED PEASANT - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt
JULESTUE (faksimile, tekst)
JUST JUSTESENS BETENKNING OVER COMOEDIER

K
KILDE-REYSEN (faksimile, tekst)


BETENKNING OVER COMOEDIER, JUST JUSTESENS

KOMEDIERNE UNDER ÉT:
BARSELSTUEN (faksimile, tekst)
DE USYNLIGE (faksimile, tekst)
DEN ELLEFTE JUNII (faksimile, tekst)
DEN FORVANDLEDE BRUDGOM (faksimile, tekst)
DEN HONNETTE AMBITION (faksimile, tekst)
DEN PANTSATTE BONDEDRENG (faksimile, tekst)
DEN POLITISKE KANDSTØBER (faksimile, tekst); engelsk udgave - THE POLITICAL TINKER - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt
DEN STUNDESLØSE (HTML + PDF)
Findes også på: DEN STUNDESLØSE (faksimile, tekst).
Findes også på:http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/stundes.dkl/
DEN VÆGELSINDEDE (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/vaegel/
DET ARABISKE PULVER (faksimile, tekst)
DET LYKKELIGE SKIBBRUD (faksimile, tekst)
DIDERICH MENSCHENSKRÆK (faksimile, tekst)
DON RANUDO DE COLIBRADOS (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/ranudo.dkl/
ERASMUS MONTANUS (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/erasmus.dkl/; engelsk udgave - ERASMUS MONTANUS OR RASMUS BERG - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt
HENRICH OG PERNILLE (faksimile, tekst)
HEXERIE ELLER BLIND ALLARM (faksimile, tekst)
HEXERIE ELLER BLIND ALLARM i Sorø Amatør Teater's udgave fra 1994 - ved Poul-Henning Kamp - på Runeberg-projektets site.
HUUS-SPØGELSE (faksimile, tekst)
JACOB VON TYBOE (faksimile, tekst)
JEAN DE FRANCE (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/jean.dkl/
JEPPE PAA BIERGET (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/jeppe.dkl/; engelsk udgave - JEPPE OF THE HILL OR THE TRANSFORMED PEASANT - findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt
JULESTUE (faksimile, tekst)
KILDE-REYSEN (faksimile, tekst)
LIIGBEGIÆNGELSE (Den Danske Comødies Ligebegiængelse) (faksimile, tekst)
MASCARADE efter 1724-udgaven
MESTER GERT WESTPHALER (faksimile, tekst) - MESTER GERT WESTPHALER (HTML)
PERNILLES KORTE FRØIKENSTAND (faksimile, tekst)
PHILOSOPHUS UDI EGEN INDBILDING (faksimile, tekst)
PLUTUS (faksimile, tekst)
REPUBLIQVEN (faksimile, tekst)
SGANARELS REYSE (faksimile, tekst)
UDEN HOVED OG HALE (faksimile, tekst)
ULYSSES VON ITHACIA (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/ulysses.dkl/

KVÆGSYGE, se: BETÆNKNING

L
LIIGBEGIÆNGELSE (Den Danske Comødies Ligebegiængelse) (faksimile, tekst)

M
MASCARADE efter 1724-udgaven
MESTER GERT WESTPHALER (faksimile, tekst) - MESTER GERT WESTPHALER (HTML)
METAMORPHOSIS [Kalliope-udg.]
MORALSKE FABLER (Andet oplag, 1751)
FABEL 122 OM BIERNE
MORALSKE TANKER (1744)

N
»NATURRETTEN« i HTML-format og artikel om bogen

NATURENS OG FOLKE-RETTENS KUNDSKAB (faksimile, tekst)


NIELS KLIM (1741)

P
Peder Paars [faksimile, tekst]
PERNILLES KORTE FRØIKENSTAND (faksimile, tekst)
PHILOSOPHUS UDI EGEN INDBILDING (faksimile, tekst)
PLUTUS (faksimile, tekst)

Q
QVÆGSYGE. Se: BETÆNKNING

R
REPUBLIQVEN (faksimile, tekst)

S
SGANARELS REYSE (faksimile, tekst)
SKÆMTEDIGTE, SATIRER, se: FIRE SKIEMTEDIGTE

T
TREDIE BREV TIL EN HØJVELBAAREN HERRE. 1743 (faksimile, tekst)

U
UDEN HOVED OG HALE (faksimile, tekst)
ULYSSES VON ITHACIA (faksimile, tekst).
Findes også på: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/ulysses.dkl/

Z
ZILLE HANS DOTTERS GYNAICOLOGIA ELLER FORSVARS SKRIFT FOR QVINDE-KIØNNET [Kalliope-udg.]
ZILLE HANS DOTTERS (Elektronisk utgåva av Terje Sørensen på Runeberg-projektets site)