bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Et åbent sind

En bog om Holberg's tænkning


Version 4.3 - 24.02.2007

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
Holberg var en alsidig og spændende Herre. Han skrev komedier, erindringer og epistler, men også en lang række historiske værker, der på én gang er oplysende og kritiske, underholdende og opdragende.

Gennem det meste af livet arbejdede han desuden på sin fremstilling af naturretten og folkeretten, en fremstilling der må ses som et meget centralt værk i forfatterskabet. Man kan ikke bruge det som facitliste, men der er mange korrespondancer mellem hvad der står hér, og hvad der står i de andre værker.

Og endelig var der et teologisk problem han - tilsyneladende - aldrig fik has på, skønt han forsøgte mange gange: teodicé-problemet, dvs. det paradoksale forhold mellem den gode og almægtige Gud og alt det onde der er i Verden.

Værkerne repræsenterede i mange henseender et stort fremskridt med hensyn til emnevalg og -behandling, med hensyn til nysgerrighed og tolerance - og med hensyn til sproglig udfoldelse, men der er dog også problematiske eller mere komplekse sider, særligt naturligvis når man læser værkerne med nutidige briller, hvad der ikke er helt retfærdigt.

HOLBERG BOG i 2 bind
Digital udgave; søgbar og printbar; gratis


»Et åbent sind? Om Holberg's tænkning«. Tekster og kommentarer

Foreløbig udgave. Skrives færdig i løbet af 2006-2008
Nogle af Heltehistorierne og ca. 20 epistler er optrykt
PDF; ca. 425 s.; ca. 7-8 MB


Indholdsfortegnelse og Arbejdsprocessen

PDF; ca. 10 s.; ca. 60 KB


»Et åbent sind? Om Holberg's tænkning«. Værker

»Gert Westphaler« og »Natur- og Folkeretten«
Suppleres
PDF; ca. 250 s.; ca. 1 MB