Ikon af Roed's Ludvig Holberg-portræt   BA's Holberg-sider

De fleste af mine Holberg-artikler indgår i »Et åbent sind? Om Holberg's tænkning«. Bogen foreligger som foreløbig udgave, der kan downloades gratis. Den vil blive udbygget og bearbejdet i løbet af 2006-2008. De artikler der har med »Jeppe på Bjerget« at gøre vil dog blive udgivet for sig i 2007.

I bogen er der afsnit om Holberg's breve, hans fortolkning af naturretten og folkeretten, hans arbejde som filosof og teolog - og en særlig del af hans historieskrivning; som eksempler på det sidste er valgt 'historier' om den albanske fyrste Skanderbeg og om profeten Muhammed.

I tilknytning til bogen har jeg samlet et udvalg af Holberg-ting [PDF] og lagt i en digital udgave på internettet. Det drejer sig bl.a. om komedien om Gert Westphaler, en række epistler og om værket om natur- og folkeretten.

Desuden har jeg påbegyndt en oversigt over links (og litteratur) om Oplysningstiden.

ANDRE ARTIKLER (ENKELTE AF DISSE ER AF ANDRE FORF.):

ABRACADABRA: DIGITAL HOLBERG: artikler der er listet på Open Directory Project, her er de opdelt i emnegrupper   |   Holberg's egne tekster på nettet   |   Rahbek's Holberg-udgave 1804-1814   |   Billeskov Jansen's udgave af: Værker i tolv bind (indholdsfortegnelsen)   |   Litteraturliste

Teater: Holberg-teater i Kalundborg   |   Holberg i Korsør   |   Krabasken i Kalundborg [indgår i »Et åbent sind«]   |   Niels Klim i Kalundborg   |   Niels Klim på Falster   |   Antihelten Jeppe [indgår i »Et åbent sind«]   |   Jeppe på gyngende grund [om dansk-polsk opsætning; indgår i »Et åbent sind«]

Naturretten. Retsforhold (Supplerende): Holberg og Bierne   |   Holberg, Naturretten og juristerne (Ditlev Tamm i Kalundborg)   |   Hugo Grotius   |   Deres velfortjente straf (udstilling i Kalundborg)

Personer: Holberg's konger (Frederik IV, Christian VI og Frederik V)   |   Holberg's uven, juristen og historikeren Andreas Hojer   |   Africanus og Gynther fra Havrebjerg

Steder: Sorø   |   Brorupgaard - Havrebjerg   |   Tersløsegård: Holberg's gods ved Sorø   |   Theobald Stein's Holberg-statue ved Det Kongelige Teater i København

Sprog: Sprog og typografi hos Holberg   |   Udgivere og forskere: Thomas Bredsdorff (Holberg-medaljen 2005)Du kan åbne linkene så de fremkommer i denne ramme - eller så de fremkommer i et nyt vindue; brug højreklik til at vælge.

Denne rammes adresse: http://bjoerna.dk/Holberg/links.htm   |   Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen