bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Mikkel Røg [Mikkel Roeg - Michael Roeg]

Version 1.2 - 30.08.2004

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hérMikkel Røg [Michel Augustinussøn Røg; Michael Rög; Mich. Recco; Michael Roeg; Martin Reug; Martin Ruck]. Født 1685, død efter 1730, muligvis 1736. Stempelskærer og medaljør.

Mikkel Røg var født i Kvæfjord [Kvædfjord], læste hos sin far, men gik (muligvis) også i Bergens Lærde Skole - i så fald formentlig et par år sammen med Holberg. Han blev student i 1699, 3 år før Holberg blev immatrikuleret.

Han blev medaljør og kobberstikker og opholdt sig flere år i København. Han blev anerkendt som en meget habil håndværker og fik til opgave at stikke teksten til den første trykte udgave af Kongeloven (1709).

Nogle år senere søgte han udenlands og fik opgaver i Paris for Ludvig XIV; efter dennes død i 1715 blev han ansat hos den franske regent, Hertug Philippe af Orleans (1674-1723, regent 1715-1723). En fransk internetside skriver bl.a.: »Il est l'adjoint du graveur général et exécute trois portraits de Louis XV, couronné, en 1722.«

I 1715 traf Mikkel Røg og Holberg hinanden i Paris; da Holberg ville til Italien, hjalp Mikkel Røg ham ved at låne ham sit kongelige rejsepas - formentlig for at Holberg kunne spare noget besvær og nogle penge. Oplysningen fremgår af Holberg's første latinske levnedsbrev (se Kragelund's udgave bd. I, s. 130 & 131, s. 156 & 157 og s. 194+196 & s. 195+197; det følgende citat er fra s. 157):

Holberg var blevet hjulpet af en dansker - og skriver: »Det glædede mig ganske særligt, at det var en landsmand, der uafvidende havde hjulpet mig, da han hverken kendte mit navn eller min hjemstavn. Begge dele havde jeg holdt hemmeligt i Italien; naar man spurgte mig om mit hjemsted, svarede jeg, at jeg var fra Aachen, og spurgte man om mit navn, kaldte jeg mig Mikkel Røg, fordi min ven og bysbarn Mikkel Røg ved min afrejse til Italien uden pas havde laant mig sit.«

Dette er også grunden til at Holberg senere - i Bologna - får en erklæring af de gejstlige om at han - Sign. Mich. Recco - ikke kan overholde fasten pga sit dårlige helbred.Kilder:

Carl Frederick Bricka: »Dansk Biografisk Lexikon« i Project Runeberg's gengivelse: http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/14/0480.html:

Røg, Michael Augustus, Stempelskærer, var Søn af Præst i Nordlandene Augustinus Gabrielsen R. (død 1708 [snarere 1710]) og Margrethe Mikkelsdatter Andersen (død 1706 [snarere 1705]) og var født i Kvædfjord Præstegjæld. Han blev sat i Bergens lærde Skole, hvor han var Holbergs Skolefælle. Student blev han 1699, men opgav Studeringerne for at lægge sig efter Medaillør- og Kobberstikkerkunsten. Han har stukket Skriften til den første officielle Udgave af Kongeloven (1709), men synes ikke at have været anset nok til at faa den kunstneriske Del overdraget, hvilken udførtes af Reinhardt (XIII, 605). Det vides ikke, om han allerede i 1709, efter at have søgt forskjellige borgerlige Stillinger i Norge og Danmark, eller mulig først 1713 er rejst til Paris, hvor han nævnes 1715, da Holberg mødtes med ham der og rejste til Italien paa hans Pas. Efter Udførelsen af en Medaille s. A., forestillende Hertuginden af Orléans, fik han «en raisonable Pension» og forblev nu i Paris som kongl. fransk Medaillør. I denne Stilling var han den senere saa ansete Medaillør P. Winsløvs Lærer, mulig ved Tiden 1728-30, men derefter tabes hans Spor, og hans Dødsaar er ubekjendt. I Danmark eller for dansk Regning har han, saa vidt vides, kun udført 3 Medailler, til Frederik IV's Fødselsdag (1706), i Anledning af Prins Jørgens Død (1708) og Reversen til en Medaille i Anledning af Grev Stenbocks Tilfangetagelse (1713).


»Ludvig Holbergs Tre Levnedsbreve 1728-1743« ved A. Kragelund, Gads Forlag, København 1965.


Internetsider:

Om familieforhold: http://www.nose.dk/Norge/roeg.html#29

Franske medaljer: http://members.aol.com/jetonsdusacre/vivatrex/indexs.htm, http://members.aol.com/jetonsdusacre/vivatrex/louis15.htm#62 og http://members.aol.com/jetonsdusacre/vivatrex/louis15.htm#64.


Russiske medaljer: http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/BIOSKETCHES%20AND%20OTHER%20TEXT/RUSSIA/medallists_of_russian_medals.htm og http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/RUSSIA/DUVIVIER-PETER%20THE%20GREAT-BW110.htm.