bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Holberg: Værker i tolv Bind. Indholdsfortegnelse

Version 1.2 - 13.01.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Ludvig Holberg:

Værker i tolv Bind

Digteren · Historikeren · Juristen · Vismanden


udgivet med indledninger og kommentarer af F.J. Billeskov Jansen

Rosenkilde & Bagger, København 1969-71


FULDSTÆNDIG INDHOLDSFORTEGNELSE FOR ALLE TOLV BIND

Fortale til Udgaven Bind I, Side 5
Tidstavle Bind I, Side 8
Vejledning i Noteapparatet Bind I, Side 424
Efterskrift: Hvordan skal vi læse Holberg? Bind XII Side 36
Rettelser og Tilføjelser Side 370


I. Natur- og Folkeret
Af den berømmelige Norske Handels-Stad Bergens Beskrivelse 11
Af Dannemarks og Norges Beskrivelse 26
Naturens og Folke-Rettens Kundskab 43


II. Peder Paars Skiemte-Digte
Peder Paars 7
Indledning til Skiemte-Digtene 305
Fire Skiemte-Digte med Tvende Fortaler 309
Democritus og Heraclitus. Satyra I 324
Apologie for Sangeren Tigellio. Satyra II 346
Critique over Peder Paars. Satyra III 357
Poeten raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at gifte sig. Satyra IV 372
Zille Hans Dotters Gynaicologia 389


III-VII. Komedier


III.
Den politiske Kandstøber 15
Den Vægelsindede 91
Jean de France 159
Jeppe paa Bierget 225
Mester Gert Westphaler 283
Den ellefte Junii 327


IV.
Barselstuen 9
Det arabiske Pulver 103
Jule-Stue 141
Mascarade 173
Jacob von Tyboe 245
Ulysses von Ithacia 331


V.
Kilde-Reysen 9
Melampe 51
Uden Hoved og Hale 127
Henrich og Pernille 203
Diderich Menschen-Skræk 267
Hexerie eller Blind Allarm 311


VI.
Den pantsatte Bonde-Dreng. 9
Det lykkelige Skibbrud 55
Erasmus Montanus 139
Pernilles korte Frøiken-Stand 209
De Usynlige 261
Den Stundesløse 321
Den honnette Ambition 401
Den danske Comædies Liigbegiængelse 453


VII.
Plutus 9
Abracadabra 85
Den forvandlede Brudgom 147
Don Ranudo 175
Philosophus udi egen Indbildning 251
Republiqven 333
Sganarels Reyse 399
Nye-Aars Prologus 433
Fortaler 449


VIII. Økonomi og Historie
Indledning 5
Indledning til Første og Anden Samtale 11
Første Samtale imellem tvende Handels-Mænd 13
Anden Samtale imellem tvende Kiøbmænd 25
Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge 53
Af Dannemarks Riges Historie 79
Af Kirke-Historie 111
Af Helte-Historier 177
Af Heltinde-Historier 275
Af Jødiske Historie 283
Om Aarsagen til Roms umaadelige Tilvæxt 297
Baccalaurprogram 321
Rektortale 331


IX. Niels Klim. Moralske Fabler
Niels Klims underjordiske Reise 9
Moralske Fabler 284


X. Epigrammer. Moralske Tanker
Indledning 7
Epigrammer 19
Af Moralske Tanker 47


XI. Epistler
Indledning 10
Fuldstændig Fortegnelse over Epistlerne 5


XII. Erindringer og Breve
Tre Breve om mig selv 9
Første Brev til en højvelbaaren Herre 27
Andet Brev til en højvelbaaren Herre 177
Tredie Brev til en højvelbaaren Herre 187
Epistola 447 309
Breve og Aktstykker 341