bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Sprog og typografi hos Holberg

Version 2.0 - 30.08.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Der er kun bevaret ganske få Holberg-manuskripter. Ét af dem er dette uddrag af Epistel 447.
Hvis du vil se det i større format, så klik på:
http://www.adl.dk/adl_pub/pg/manus/ShowPgManusImg.xsql?id=11&a_sidenr=1&hist=manus&nnoc=adl_pub
Der kan nedtages i alt 8 manuskriptsider.


Carl S. Petersen der udgav Holberg's »Samlede Skrifter« fortæller i sin 'Fortale' fra 1913 om Holberg's arbejdsform og sprog - og om hvordan han blev 'trakteret' af trykkerierne. Et citat:
»Det kan da siges, at man staar overfor en Forfatter, der i hvert Fald til at begynde med følte en ikke ringe sproglig Usikkerhed, hvis Maade at arbejde paa var præget af Hurtighed, som ikke altid underkastede sine Arbejder et nøjere Gennemsyn, forinden han lod dem gaa i Trykken, som overlod Retskrivning og Sprogbehandling til vedkommende Sætter og næppe selv læste nogen Korrektur — at man ved hans Ungdomsarbejder endvidere har med Trykkerier at gøre, der anvendte deres tarveligste Materiel, og Sættere, som i Udøvelsen af deres Haandværk var lidet paapasselige og aabenbart kun i Besiddelse af forholdsvis ringe litterær Kultur, — at man endelig befinder sig i en Tid, da Fasthed og Regelrethed endnu var ukendt paa det sproglige Omraade saa vel i Retskrivning som Lyd-, Form- og Sætningslære«.
Der findes i dag kun ganske få originale trykmanuskripter - ét af dem er manuskriptet til 'Heltehistorier'. Der er dog kun for en del tale om Holberg's eget manuskript, for i det væsentlige består det af dét som hans skrivere færdiggjorde for ham.