bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Knud Lyne Rahbek's Holberg-udgave 1804-1814

Version 1.2 - 28.03.2007 [indholdsoversigten vil senere blive udbygget]

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hér
Knud Lyne Rahbek

Knud Lyne Rahbek. Billedet er hentet i »Salmonsens
Konversations Leksikon«
, bd. 19, 2. udgave, 1925.
Artikel om Rahbek fra »Dansk Biografisk Lexicon«,
1. udgave (hentet fra Projekt Runeberg) [PDF 1,2 MB]

Ludvig Holbergs udvalgte Skrifter

Udgivne ved K. L. Rahbek
Professor


Bd. 1 [1804]

Til Kongen

Tilegnelse [K.L. Rahbek]

Friherren af Holberg (Af Tyge Rothes Tanker om Kærlighed til Fædrelandet)

Holbergs Comedier. Første Bind

Hans Michelsen til Læseren

Just Justesens Fortale

Den politiske Kandestøber

Den Vægelsindede

Jean de France

Jeppe paa Bjerget

Gert Westphaler

Ellevte Juni


Bd. 2 [1804]

Holbergs Comedier. Andet Bind

Om Holbergs Skuespil af Prof. J.S. Sneedorfs Breve

Barselstuen

Det arabiske Pulver

Julestuen

Mascaraden

Jacob von Tyboe

Ulysses von Ithacia


Bd. 3 [1804]

Holbergs Comedier. Tredie Bind

Om Holbergs Skuespil af Hr. Justitsraad C. Pram

Kilderejsen

Melampe

Uden Hoved og Hale

Henrich og Pernille

Diderik Menschenschreck

Hexeri eller blind Allarm


Bd. 4 [1805]

Holbergs Comedier. Fjerde Bind

Om Holberg, af Prof. J. S. Sneedorfs 32 Brev

Den pantsatte Bondedreng

Det lykkelige Skibbrud

Erasmus Montanus

Pernilles korte Frøkenstand

De Usynlige

Den Stundesløse

Den honette Ambition


Bd. 5 [1805]

Holbergs Comedier. Femte Bind

Om Holberg, af Overauditeur P. Rosenstand Goiskes dramatiske Journal No. 21., for Aar 1771

Plutus

Huusspøgelser eller Abracadabra

Den forvandlede Brudgom

Don Ranudo di Colibrados

Philosophus i egen Indbildning

Republiqven eller det gemene Bedste

Sganarels Rejse til det philosophiske Land


Bd. 6 [1806]

Bilag til Holbergs Comedier. Sjette Bind

Om Holberg, af Overauditeur P. Rosenstand Goiskes dramatiske Journal No. 21., for Aar 1771

[Uddybes senere]

[Jeppe: Sammenligning med Shakespeare's »Havgassen tæmmet«]


Bd. 7 [1806]

Holbergs poetiske Skrifter. Første Bind

Af Kammerherre P. F. Suhms Holberg

Om Holbergs Peder Paars

Peder Paars

Fire Skjemtedigte

Hans Mikkelsens Fortale

Just Justesens Betænkning over satiriske Skrifter

Et lidet Gratulationskort Hans Mikkelsen til Ære af Mogens Andersen

Democritus og Heraclitus, første Satire

Apologie for Sangeren Tigellius, anden Satire

Critiqve over Peder Paars, tredie Satire

Poeten raader sin gamle Ven, Jens Larsen, fra at gifte sig, fjerde Satire


Bd. 8 [1806]

Holbergs Vittigheds-Værker. Andet Bind

Fragment af Capt. Abrahamsons Recension over den baggenske Oversættelse af Niels Klim

Zille Hansdatters Gynaicologie eller Forsvar for Qvindekønnet, med en Epistel til Hans Mikkelsen

Metamorphosis eller Forvandlinger

Den jyske Fejde

Det daphniske Blodbad

Niels Klims underjordiske Rejse

Til Læseren


Bd. 9 [1806]

Holbergs Helte-Historier. Første Bind.


Bd. 10 [1807]

Holbergs Helte-Historier. Andet Bind.


Bd. 11 [1807]

Holbergs Heltinde-Historier. Første Bind.

Om Plutarchs Biographier, af Holbergs 256 Epistel


Bd. 12 [1807]

Holbergs Heltinde-Historier. Andet Bind.

Mindre Caracteristiker og andre historiske Skildringer ... tagne af Holbergs Epistler


Bd. 13 [1808]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Første Bind.


Bd. 14 [1809]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Andet Bind.


Bd. 15 [1809]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Tredie Bind.


Bd. 16 [1809]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Fjerde Bind.


Bd. 17 [1810]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Femte Bind.


Bd. 18 [1811]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Sjette Bind.

Holbergs Betænkning over Historier


Bd. 19 [1811]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Syvende Bind.

Frederik den Tredie


Bd. 20 [1812]

Holbergs Danmarks Riges Historie. Ottende Bind.

Frederik den Tredie [fortsat]

[Griffenfeld]


Bd. 21 [1814]

Til Læserne

Ludvig Holberg, af Prof. Oehlenschläger

Holbergiana. Af og om Holberg

Christian den femte (af Holbergs Danmarks og Norges Beskrivelse)

Sørgetale over Fredrik den fjerde

Af Holbergs moralske Tanker om Historiens Studium

Forberedelse til samme Værk, om hans moralske Skrifter

Holbergs tre Breve til en fornem Herre ['latinske levned']

Den 447 Epistel

Hans Gravskrift af hans Ven Justitsraad Anchersen

Frederik den Tredie [fortsat]