Kultursociolog Bjørn Andersen
bjoerna.dk
Nogle gratis eBøger [ePub]
Vil du forstørre billedet, så klik på det

Revitalisering: Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen
ved Eremitageslottet; se: Omstillingen • Juni 2013 [PDF]
Danske Lov 1683
Kongeloven 1665 (Enevældens forfatning) • Holberg's bog om Naturretten og Folkeretten ...


Ludvig Holberg
holberg.nu • På tvende beene? Eksperiment og virkelighed. Om Holberg's Jeppe og Kongens Holberg


Bier og biavl
Bierne i de gamle danske love • Historiske skrifter om biavl


Arbejdslivets historie
Neva: bygning på B&W, sejlads i Nordsøen, grundstødning ved Hanstholm • Storpolitik på B&W • Lakkogeriet


Slægtshistorie
Ærøslægten Mygind


Besættelsen
Den tyske besættelse af Danmark 1940-1945


Albanerne
Albansk historie • Fra Kosovo til Kosóva


Nyttige ting andetsteds
Leksika, ordbøger, Danmarkshistorie

Klik på PDF-ikonen  Oversigtssiderne under ét som pdf