bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Holberg: Litteratur

Version 2.1 - 09.09.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)
VÆRKER AF HOLBERG

»Samlede Skrifter« v/ Carl S. Petersen. Bd. XI indeholder 'Heltehistorier' (og 'Niels Klim' på latin). Bd. XI blev udgivet af Gyldendalske Boghandel, København 1931. Som det fremgår andetsteds, er denne udgave trykt i fraktur. Dobbelthistorien om Ziska og Skanderbeg kan læses med almindelig latinsk skrift på: http://bjoerna.dk/albansk-historie/Holberg.htm

»Holbergs Helte- og Heltindehistorier« I-II, genfortalt af Henrik Stangerup. Det anbefales at bruge 2' udgave, der udkom på Lindhardt og Ringhof, København 1987-88. 2' udgave medtager - i modsætning til 1' udgave - også heltindehistorier.

»Ludvig Holberg: Værker i tolv bind« v/ F.J. Billeskov Jansen, udgivet af Rosenkilde & Bagger, København. I bd. 1 (1969) findes 'Naturretten' - »Naturens og Folke-Rettens Kundskab« - og i bd. 8 (1970) én af dobbelthistorierne fra 'Heltehistorier' og én fra 'Heltindehistorier'; de drejer sig om stormogulen Akbar over for Peter den Store af Rusland og om Maria Stuart over for Christina af Sverige.

»Moralske Tanker« med indledning og kommentar ved F.J. Billeskov Jansen, H. Hagerup, København 1943. Holberg's tekst kan findes på http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/moralske.dkl/.

»Epistler« med kommentar ved F.J. Billeskov Jansen, H. Hagerup, 8 bd., København 1944-1954. Bd. 1-5 er Holberg's epistler, bd. 6 og 7 er kommentarerne - og i bd. 8 findes en indledning samt tekniske tillæg og et grundigt stikordsregister.

»Ludvig Holbergs Memoirer« med en kommentar v/ F.J. Billeskov Jansen, 2' 'gennemsete udgave', Det Schønbergske Forlag, København 1963.

Nogle af komedierne kan findes på nettet: http://www.kb.dk/elib/lit/dan/holberg/komedier/. Nogle engelske oversættelser kan findes på: http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext04/cmdhl10.txt.

LITTERATUR OM HOLBERG

Der findes en meget omfattende Holberg-litteratur. Her er kun medtaget værker som jeg har benyttet mig af på det senere.

Generelt

Lars Roar Langslet: »Den store ensomme. En biografi om Ludvig Holberg«, Gyldendal, København 2002. Oversat fra norsk (2001). Biografi - og diskussion af hovedtemaer i forfatterskabet.

F.J. Billeskov Jansen: »Ludvig Holberg og menneskerettighederne ... og andre Holbergstudier«, C.A. Reitzel, København 1999.

Artikler om forskellige sider af Holberg (og Billeskov Jansen) fx: om Holberg's menneskeforståelse, hans komik og om hans essayistiske arbejder - og om hans forhold til Montesquieu.

Billeskov påviser at den anonyme oversættelse (1745) fra latin til dansk af Holberg's levnedsbeskrivelse umuligt kan være gjort af Holberg; den er næppe heller gennemset af ham før udgivelsen.


Holberg's sprog

'Holberg Ordbogen' udkom i 5 bd. fra 1981 til 1988. Mange ord har i dag en ganske anden betydning end de havde for Holberg (men det lader sig dog ofte gennemskue ud fra teksterne).

BAGGRUNDSLITTERATUR

Heltehistorier

Plutarch [Plutark]

Elektronisk udgave på engelsk af Plutarch's 'Sammenlignede biografier' (Theseus vs Romulus osv.)

»Levnedsbeskrivelser«. Dansk udgave der består af:
»I. Græske Statsmænd«. Oversat af Karl Hude. Udgivet af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Det Schønbergske Forlag, København 1909-1911.

»II. Romerske Statsmænd«. Oversat Karl Hude. Udgivet af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Det Schønbergske Forlag, København 1914-1915.

»III. Græske Statsmænd«. Oversat af Karl Hude. Udgivet af Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Det Schønbergske Forlag, København 1932.
Skanderbeg: Foreløbig henvises til: http://bjoerna.dk/albansk-historie/Holberg.htm og endvidere til http://miqesia.dk/arrangementer.htm hvor der er et referat af et møde om 'Alexanders eller Skanderbegs segl'.


Theodicé-problemet: Si deus bonus, unde malum?

Theodicé-problemet diskuteres bl.a. i Langslet's biografi og i Billeskov Jansen's 'Menneskerettighederne' (foruden i kommentarerne til 'Epistler').

Leif Nedergaard-Hansen: »Bayle's & Leibniz' drøftelse af Theodicé-problemet. En idéhistorisk redegørelse«, bd. 1-2.. Munksgaards Forlag, København 1965. Bd. 1 bærer undertitlen: 'Med nogle træk af denne debats avspejling i dansk filosoferen fra Holberg til Kierkegaad'. Sidst i bd. 2 sammenlignes Bayle og Leibniz.


Retsforhold. Naturretten

Ditlev Tamm: »Retshistorie. Danmark - Europa - Globale Perspektiver«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2002.


Universitetsforhold

Ole B. Thomsen: »Embedsstudiernes Universitet. En undersøgelse af Københavns universitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur«, bd. 1-2, Akademisk Forlag, København 1975. I bd. 2, s. 459 ff. diskuteres Holberg's universitetssyn.