bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Hugo Grotius [Huig de Groot]

Version 1.1 - 30.08.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Hugo Grotius på en husmur i Rostock. Fotograferet af AMR.


Hugo Grotius [på Hollandsk: Huig de Groot] regnes for en af Folkerettens grundlæggere. Han var født i Delft i Holland i 1583 - og døde i Rostock august 1645; »billedet« hænger på en husmur sammesteds.

Grotius var en tid borgmester og generaladvokat i Nederlandene. Grotius siges at være et religiøst tolerant menneske. Han tilhørte Amninianerpartiet - som anfægtede den Kalvinistiske prædestinationslære der havde stærke tilhængere i Nederlandene. De stærke religiøse og politiske uoverensstemmelser førte til at Grotius måtte flygte.

Først levede han i Frankrig på en kongelig understøttelse, men den blev efter nogle år inddraget af Richelieu. Senere kom han i svensk statstjeneste - blandt andet som gesandt i Paris.

l 1645 agtede han sig tilbage til Nederlandene som havde ophævet en livstidsdom han i sin tid var flygtet fra; undervejs døde han imidlertid i Rostock - 62 år gammel - et par dage efter at dét skib han havde været passager på grundstødte.

Grotius søgte at formulere en Folkeret, der skulle hvile på bredere principper end Kristendommens - den skulle hvile på en evig eller fundamental »Naturret«.

Grotius nærede en forestilling om at Staten var udsprunget af frie menneskers sammenslutning, af en slags Samfundspagt - en forestilling som dog næppe har historisk grundlag.

Hans juridiske hovedværker er »Mare Liberum« (Om Havenes Frihed, 1609) der formulerer princippet om at alle nationer har ret til at færdes frit på havet - og »Dejure belli etpacis« (Om Krigens og Fredens Ret, 1625). Begge værker har haft overordentlig stor betydning for udviklingen af International Ret, således hviler den aktuelle havretskonvention på princippet om havenes frihed.

Foruden juridiske bøger skrev Grotius teologiske og historiske værker-og han var også udgiver af værker fra Antikken.


Nyttige internet-sider (på Engelsk):

Biografi:

http://www.orst.edu/instruct/phl302/philosophers/grotius.html

Om Havenes Frihed:

http://socserv.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/grotius/index.html

Om Krigens og Fredens Ret:

Kan nedtages i pdf-format fra ovenstående adresse og i en alternativ udgave i HTML-format fra nedenstående:

http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8098/book1final.htm
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8098/book2final.htm
http://www.geocities.com/Athens/Thebes/8098/book3final.htm