Neva - historier om et skib [gratis]

»Neva«-bogen er beretningen om en sejlads der tog sin begyndelse på B&W i København, gik til Klaipeda i Litauen - og endte ved Kællingdal nær Hanstholm.

Fra og med sommeren 2019 kan man (så længe oplaget rækker) få 1 eksemplar af Neva-bogen gratis. Dog skal man betale for forsendelsen. Beløbet vil være mellem 65 og 70 DKK for 1 eksemplar.

Hvis du er interesseret i at få et eksemplar, bedes du sende en mail med dit ønske, skriv her: post@bjoerna.dk. Skriv fx: 1 eks. af Neva-bogen bedes sendt i tekstfeltet. Tilføj navn og postadresse. Hvis du ønsker flere eksemplarer bedes du oplyse hvorfor.

Snarest muligt (efter at vi har modtaget mailen) regner vi ud hvad forsendelsen præcis vil koste - og oplyser hvordan du kan sende beløbet. Når beløbet er modtaget afsendes bogen (samtidig sendes en mail om at forsendelsen er på vej).

Dokumentationshæftet kan ligeledes fås gratis; du skal blot finde dét sted på Neva-forsiden hvor hæftet er nærmere omtalt osv. (næstsidste række i tabellen, midtfor).

Bjørn Andersen & Andreas Mygind Røpke


Bogens forsidebillede. Foto: BA, 1997. Klik på billedet, så kommer det frem i større format.Indledning til »Historier om et skib«

Indholdsfortegnelse til »Neva«-bogen i pdf-format


Uroen i SID - Specialarbejderforbundet


Litauen

Om Nationalmuseets udstilling Mare Balticum

Forliset ved Kællingdal.

Artiklen er skrevet før vi begyndte at skrive bogen om »Neva«.

I artiklen er der et billede af »Neva« under søsætningen og af statsminister H.C. Hansen og hans kone, fru Gerda - der var »Neva«'s gudmor


Den Danske Model

Den Danske Arbejdsmarkedsmodel


Organisationsfrihed og eksklusivaftaler

Folketingets diskussion. Folketingsbeslutning
Embedsmandsbetænkning. Pressemeddelelse


Krydseren »Ordsjonikidse«

Khrusjtjov

Buster CrabbLuftfoto af »Neva« ved Kællingdal,

et gammelt postkort fra Bavn,

Kællingdal set fra stranden -

Olsen-Banden på vej gennem KællingdalB&W Værft (Burmeister & Wain)


Den Litauiske havarirapport (på dansk)

The wreck of the »Neva« (in English)


Billeder fra Kim Bøghs skrotningsforsøg

Dykkerundersøgelsen (billeder og film)

Billeder fra Karsten Rasmussen A/S' skrotning

»Neva«'s endeligt: Nordic Marine Service foretager sprængning (link til billedside - hvorfra der også kan linkes til Nordic Marine Service).


J. O. Krag


Links

Ole Frøslev's nedrivningsroman


Rettelsesblad til bogen. Tilføjelser

Hashdom over Kim Bøgh m.fl.

Dom i skrotsagen i Næstved (Kim Bøgh m.fl.)


Dokumentationshæfte

ISBN 87-90722-10-8


Priser og bestilling


Vores adresse


Oversigtskort over »Historier om et skib«


Presseomtale: »Thisted Dagblad«, »Søfart«, »Lolland-Falsters Folketidende« og »Fagboginfo«


Bogtekniske oplysningerHistorier om et skib

Mandag den 13.2.1995 om formiddagen - hvor vejret var stille og helt forårsagtigt - kunne Per Johnsen fra Kællingdal konstatere at der var kommet en gæst ved stranden - vraget »Neva«. Forude hang trossen ned, næsten sørgmodigt - det var dén der var bristet i gårsdagens storm.

Vraget lod sig sé - hvad enten man stod på skrænten, eller man sad i Johnsens stue og kiggede ud. Men at det skulle blive liggende og pynte i mere end 5 år var vist ikke, hvad man tænkte sig denne formiddag.Foto af »Neva« i 1995. Foto: BA.

Hvad der til at begynde med var en helt banal grundstødning skulle blive en sag med økonomiske og miljømæssige, arbejdsretlige og presseetiske perspektiver. At sagen var banal skyldtes at vraget ikke var til fare for trafik, fiskeri eller kyst. Men det var lige præcis dét der gav anledning til alle problemerne og perspektiverne - og til at »Neva« kunne udvikle sig til en case og en prøvesten.

Én af konflikterne stod mellem Kim Bøgh fra Maribo og SID i Hanstholm, men der skulle meget til før den kunne slutte. SID forlangte overenskomst; Kim Bøgh ville ikke. Det kom til blokade - og en sag i Arbejdsretten som Kim Bøgh tabte på stregen. Imens blev »Neva« liggende; nogle kaldte det SID'ernes skib.

Det var først i løbet af sommeren og efteråret 2000 at vraget kom væk på »normal« vis. For at dét kunne ske måtte trafikministeren til lommen og finde de nødvendige millioner.

Vi har kaldt bogen »Neva« - historier om et skib; i stedet kunne vi have kaldt den: Hvor går grænsen? »Neva« kom til at vise hvor grænsen går på arbejdsmarkedet. Hvor langt man kan gå som fri fugl. Hvor langt man kan gå som fagforening.

»Neva«-sagen har ført til at Arbejdstilsynet har udsendt en vejledning om hvordan man skal forholde sig når man - i Danmark - vil skrotte skibe der ligger ved stranden. Det er et skridt den rigtige vej.

Der bliver trukket grænser hver eneste dag - landet over - men det er fascinerende at denne sag udspillede sig hvor landet slutter og havet begynder. Der er et sted, der hedder Hansted Holme; uden for dette ligger havets svælg. Sådan står der i middelalderskriftet Den Danske Lucidarius.

Nærmere undersøgelser viste at »Neva« ikke var noget helt almindeligt skib; det var døbt af Gerda Hansen - statsminister H. C. Hansens kone - og det blev bygget på B&W efter en langvarig konflikt mellem russerne og os. Første del af bogen bringer os tilbage til 1950'erne og beretter om hvordan tingene tog sig ud dengang - og om hvor grænsen gik, såvel på det storpolitiske område som på det danske arbejdsmarked.

Bogens sidste billede forestiller den øde byggedok på B&W i København. Hvor der før blev bygget skibe er der nu indendørs golfbane.

»Neva«'s internetadresse er: http://bjoerna.dk/neva/index.html


Klik på kortet, hvis du ønsker det i et større format


BOGTEKNISKE OPLYSNINGER TIL BIBLIOTEKER M.FL.


- - -

Notits i "Dansk Bogfortegnelse" 6.5.2002
»SØKORT«
ANMELDELSER OG OMTALER


»Thisted Dagblad« - lørdag 22. juni 2002, 1' sektion

Ny bog fortæller historier fra en skrotbunke ved Hamborg: Hanstholm, s. 12

Historier fra en skrotbunke

Vraget af »Neva« er væk og borte fra stranden ved Hamborg, men bogen »Neva - historier om et skib« sætter skibet ind i en sammenhæng, der handler om meget mere end årelange lokale problemer med at få vraget væk.

Af Jens Fogh-Andersen

»Jeg er glad for at kunne oplyse, at skibsvraget Neva, der i flere år har skæmmet kysten øst for Hanstholm, nu ved statens foranstaltning er fjernet fra søterritoriet...«

Sådan sagde daværende trafikminister Jacob Buksti (S) i en pressemeddelelse fra Trafikministeriet 8. november 2000, rundt regnet fem og ethalvt år efter at »Neva« var strandet på kysten ved Hamborg øst for Hanstholm om eftermiddagen, den 12. februar 1995.

De år, der gik fra strandingen til den dag, de sidste stumper af vraget var væk fra stranden og området ryddet op, er siden blevet til et stykke lokalhistorie, der handler om forviklingerne, når et herreløst skibsvrag pludselig står på en tilfældig strand, som det skete det litauiske »Neva«, som endte øst for Hanstholm og ikke hos et spansk ophugningsfirma, som det oprindelig var meningen.

Den lokale udløber af strandingen kom meget hurtigt til at handle om ansvar og penge, hvem skulle fjerne vraget, og hvem skulle betale. Det handlede om miljø og søsikkerhed. Men det blev også en sag, der fremstillede mange forskellige sider af skrotbranchen og som i høj grad involverede både fagforeninger, stribevis af offentlige myndigheder og hele det fagretslige system foruden både det kommunalpolitiske system og Christiansborg-politikere, før trafikministeren i november 2000 kunne meddele, at »Neva« var væk.


Historisk perspektiv

Historien om »Neva«s sidste tid som skrot på en strand øst for Hanstholm er kun en lille del af den samlede historie om skibet, en historie som handler om langt mere og rummer større historiske og politiske perspektiver, når den sættes ind i en sammenhæng.

Det er præcis, hvad kultursociolog, cand.mag. Bjørn Andersen og hans søn, Andreas Mygind Røpke har gjort i deres bog »Neva - historier om et skib«.

Med det rustne vrag som omdrejningspunkt er det blevet til en historie, som også handler om Danmarks rolle i efterkrigsårenes koldkrigs politik, om dansk-sovjetiske handelsrelationer i 50'erne, om dansk skibsbygningshistorie og om de internationale, politiske begivenheder i 50'erne og 60'erne, der på forskellig måde trak kølvandsstriber til Danmark.

Historien beskriver også, hvordan Danmark trods politiske intentioner om at udvikle handelssamkvemmet med Sovjet ikke bare kunne agere på egen hånd. Hensynet til NATO og ikke mindst USA gjorde for eksempel, at der ikke kunne bygges tankskibe til Sovjet, men nok fryseskibe til fisk, som næppe havde samme militære værdi set med koldkrigernes øjne.

B&W Skibsværft på Refshaleøen var en dansk industriel sværvægter, og får også en fyldig omtale i bogen af en mand, som kender stedet. Bjørn Andersen var selv skibsbygger på B&W, og fortæller om stedet dels som arbejdsplads, dels som et sted, der var stort nok til at præge ting også udenfor værftets porte.


Forudsætninger

»Neva - historier om et skib« er netop en samling af historier, der kan læses både hver for sig - eller i sammenhæng, alt efter læsernes forudsætninger, baggrund og interesser.

For en udenforstående, som i kraft af alder og erhvervserfaring (nævnte testlæser er årgang 1925 og maskiningeniør). er det bogens kapitler om alle de ting, der gik forud for »Neva«s stranding ved Hanstholm, der er spændende at genopfriske - også i en anderledes sammenhæng som her.

Omvendt vil den lokalhistorisk interesserede og den fagligt engagerede læser givet pudse brillerne og kigge med interesse på de fem og ethalvt års Neva-historie, der udspillede sig i strandkanten ved Hamborg. Og det er bestemt ingen kedelig historie, for den handler både om arbejdsmarkedsforhold, fagretslige systemer, politik og mange andre ting, alt sammen komprimeret omkring et skibsvrag, der så mere og mere sørgeligt ud i takt med at dønningerne fra skrotningsforsøgene rullede frem og tilbage over skrivebordene i fagforeningskontorer, statslige myndigheder, advokatkontorer og hos politikerne, der måtte tage stilling til hvem der skal betale for et skib, ingen vil kendes ved.

Historien om »Neva« er af forfatterne lagt ud på internettet: http://bjoerna.dk/neva/index.html.

Her er der kort, tekst og billeder - og mulighed for at bestille bogen pr. e-mail. Pris 275 kr. incl. forsendelse og moms [klik til venstre].

Bogen kan [siden 2017] også bestilles hos Bjørn Andersen, Holbækvej 211, 4440 Mørkøv.


fogh@de-bergske.dk


Billedtekster:

Billedet øverst tv: Et skrotningsforsøg er løbet ud i ingenting. Kim Bøgh og hans sjak har opgivet og efterladt »Neva« som nogle løsrevne skrotdynger, som først blev fjernet helt, da arbejdet blev overladt til nedbrydningsfirmaet Karsten Rasmussen A/S. - Arkivfoto.

Billedet øverst th: Begyndelsen til en lang sag. »Neva« står støt på bunden nogle få meter fra strandkanten ved Hamborg. Her blev skibet stående så længe, at det nåede at blive til en årelang sag. - Arkivfoto.

Billedet nederst th: »Neva« på bedding på B&W's værft. Skibet blev søsat 2. juli 1959 som værftets nybygning nr. 767 - og den 20. nybygning fra B&W til Sovjet efter 2. verdenskrig. »Neva« var det tredje skib i en serie på fire fryseskibe til V/O Sudoimport, Moskva. - Foto fra bogen.

Billedet i teksten: Statsminister H.C. Hansen, i midten, var med til stabelafløbningen sammen med sin kone, der var »Neva«'s gudmoder. Til venstre direktør Niels Munck, B&W. - Foto fra bogen.

Nogle trykfejl og »småting« i artiklen er korrigeret.

»Søfart« bragte fredag 17.5.2002 ovenstående anmeldelse (der er forresten en lille skønhedsplet i den - for »Neva« »landede« ikke vest for Hanstholm Havn, men øst for - se kortet lidt højere oppe).
»Lolland-Falsters Folketidende« bragte lørdag 4.5.2002 en helsides reportage om »Neva«-bogen. Hvis du vil læse artiklerne i reportagen, kan du klikke - her th. - på de to overskrifter: (1) Kim Bøgh er en kendt lollik       (2) »Neva« og den flade lollik.


Frode Stoustrup skriver bl.a.: »I denne udgivelse fremlægges et meget omfattende materiale om et skibs bygning, stranding og ophugning«. Hele omtalen kan hentes ved at klikke på logo'et.

UDDRAG AF INDHOLD: 1956. Nye strukturer, nye doktriner. Bornholm, krisen i 1948, beslutningen om at melde sig ind i NATO. Tankskibene - vandene fryser til. H.C. Hansen. Jens Otto Krag. Forhandlingerne i Moskva. Khrusjtjov - Sovjetunionen. Suez-kanalen. Storkonflikten i 1956. Litteratur og materialer. ØEN [B&W]. Øen efter 2. verdenskrig. Øens folk. Sovjetrussiske skibskøb. Tankskibene. B&W søger igen i 1958, men får påny problemer med amerikanerne. Skærpet konkurrence. Skibsbygning. Bygningen af 'Neva' - søsætningen. Litteratur og materialer. MANØVRERING OG GRUNDSTØDNING. Sovjetrussisk skibsfart. Litauen. 'Neva's grundstødning. Litteratur og materialer. PÅ KANT VED KÆLLINGDAL. 13.2.1995: Dagen derpå - en banal grundstødning? En bjærgning der lykkedes med det samme. Hanstholm. 1995-1996: 'Neva' blev grimmere og grimmere. Sommeren 1996: Vrag i Folketinget. Konkurs og anparter. En havtorn i øjet. Peter Sand Mortensen og Kim Bøgh har en kammeratlig samtale. SID spiller flerstrenget. Arbejdstilsynet giver påbud. Sensommeren 1997: Ophugningen strander. SID klager til forsvarsministeren. Arbejdstilsynet svarer på SID's klager. 'Neva' i Folketinget. Efteråret 1999: Sonja skifter standpunkt. Sommeren og efteråret 2000: Karsten Rasmussens ophugning. Interviews. Litteratur og materiale. Personregister.PRISER OG BESTILLING

Bogen om »Neva« er på 297 A4-sider (ill.) og koster 275 kr. incl. forsendelse og moms ved køb direkte hos os

Dokumentationshæftet er på 106 sider (ill.) og koster 125 kr. incl. forsendelse og moms ved køb direkte hos os.

Vil man have begge dele er prisen 378,75. (I boghandelen er det en del dyrere).

Bogens indholdsfortegnelse (i pdf-format) kan ses ved at klikke her til venstre.

Har du ikke Adobe til at læse pdf-filer med, kan Adobes Acrobat Reader gratis nedtages fra: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Dokumentationshæftets indholdsfortegnelse kan ses ved at klikke her til venstre.


Bestilling kan ske ved at sende en mail til: post@bjoerna.dk (klik tv).
       

Andreas Mygind Røpke
(i 2002: gymnasieelev)

&

Bjørn Andersen
kultursociolog, tidligere skibsbygger på B&W
Udgiver bøger om Albanien og Albanerne, retshistorie (Danske Lov) og Ludvig Holberg - se evt.: http://bjoerna.dk

Holbækvej 211, 4440 Mørkøv


Send gerne en e-mail til: Andreas & Bjørn [klik tv]UROEN I SID - SPECIALARBEJDERFORBUNDET

I løbet af 2001-2002 har der været en del uro om SID. Uroen »startede« med at »nogen« lækkede en historie om at Willy Strube havde haft fingrene i klejnekassen. Willy Strube var ikke hvem som helst; han var formand for den store Industrigruppe i SID - og for nogle år siden havde han været kandidat til posten som forbundsformand, men tabt til Poul Erik Skov Christensen.

Først nægtede Willy Strube at have gjort noget forkert og talte i tågede vendinger om en privat vinklub, men optrævlingen gjorde det klart at han ikke talte sandt, og at han havde fået overført SID-penge til sig selv. En forretningsforbindelse - Ole Iversen - havde betalt private regninger for ham og derefter faktureret SID for beløbene. I SID attesterede Strube regningerne uden at svindlen blev opdaget, hverken af organisationen selv, dens interne revisorer eller de eksterne revisorer.

Den videre optrævling førte til at Willy Strube hængte sig selv 19.10.2001.

I SID foretog man forskellige undersøgelser i samarbejde med sit revisionsfirma - og man strammede op på forskellig vis. Det blev bestemt at visse anvisninger til firmaer ikke længere skulle underskrives af én tegningsberettiget tillidsmand - eller medarbejder - men af to.

I sommeren 2002 kom en anden sag i mediernes søgelys. Forbundsformanden - Poul Erik Skov Christensen - havde for nogle år siden fået moderniseret sit hus. Moderniseringsarbejdet var udført af et stort entreprenørfirma - J & B Entreprise - som har en meget tæt tilknytning til SID, og som Poul Erik Skov Christensen indtil for nylig var bestyrelsesformand for.

Moderniseringsarbejdet var udført »efter regning«, og der var sket det besynderlige at firmaet havde »glemt« at skrive regning på en del af beløbet - ca. 125.000 kr.; omkostningen havde »forputtet sig«. Da firmaet - i forbindelse med politiets efterforskning af uregelmæssighederne i SID - blev opmærksom på »forglemmelsen«, drøftede man det med Poul Erik Skov Christensen som straks betalte beløbet.

Der er forskellige der mente at det var en uheldig dobbeltrolle - som kunne give habilitetsproblemer - at Poul Erik Skov Christensen både var formand for SID og for et stort entreprenørselskab - som SID samarbejdede med om forskellige byggeopgaver. Om det skyldtes kritik udefra eller egne overvejelser skal ikke kunne siges, men Poul Erik Skov Christensen trak sig i april 2002 som formand for J & B Entreprise.

Det er også kommet frem at Poul Erik Skov Christensen har købt en brugt direktionsbil af J & B Entreprise til en fordelagtig pris og på dét usædvanlige og meget favorable vilkår at service og reparation skulle betales af J & B Entreprise i et år efter købet.

Endelig har der været en rejse til Berlin - »med koner« - som J & B Entreprise har arrangeret og betalt. Rejsen har i hvert fald delvis har haft et fagligt formål, men man må formode at formålet især var af social art og at der var tale om en belønning for god indsats fra firmaets side.

Der er adskillige, især uden for fagbevægelsen, der mistænker Poul Erik Skov Christensen og J & B Entreprise for urent trav, for - så at sige - at få og give penge »under bordet« og for at »hjælpe« hinanden. HVIS J & B Entreprise ikke ville opkræve de »glemte« 125.000 kr. og HVIS dette var aftalt mellem firmaet og Poul Erik Skov Christensen, har man begået ulovligheder - men om det forholder sig sådan kan næppe bevises... eller modbevises.

Sagerne om Strube og Poul Erik Skov Christensen har givet anledning til mange drøftelser i fagbevægelsen og især i SID. Der er ingen tvivl om at sagerne har svækket fagbevægelsens - og særligt SID's - renommé i befolkningen i betydelig grad. Nogle i SID er vrede over de påviste uregelmæssigheder, nogle er irriterede over at der er lækket oplysninger til pressen. Og så skal der nok være nogle som er kede af at der er kommet »søgelys« på de forskellige goder man har haft - og delvis har - som højtstående tillidsmand i SID.

I den »borgerlige« presse har der været mange løftede pegefingre... ligesom der kan spores en vis skadefryd. Det var rart at de tragikomiske sager med borgmester Brixtofte i hovedrollen fik et solidt modstykke, mener man givetvis. Det har gjort ondt at ét af Venstres kommunale »flagskibe« havde skudt sig selv i sænk.

NOGLE ting står klart. Willy Strube HAR haft fingrene i klejnekassen og snydt forbundet og dets medlemmer for store beløb. SID har rejst erstatningskrav, og boet efter Willy Strube har erklæret at man vil honorere, om ikke hele kravet, så en vis del af det.

Poul Erik Skov Christensen HAR fået udført arbejde af J & B Entreprise osv., han HAR købt en brugt bil på særligt favorable vilkår osv. - men hvad der i øvrigt er »op« og »ned« må tiden vise.

Da vi mener at disse sager har stor relevans for en diskussion om etikken i fagforeningsarbejdet, om faglig politik og om fagbevægelsen i det hele taget - og da formanden for SID i Hanstholm, Peter Sand Mortensen, ved flere lejligheder har været »på banen« som intern revisor og med kritiske bemærkninger - har vi samlet forskelligt materiale, som man kan finde ved at klikke på næste linie:

Uroen i SID

Kommentarer og forslag modtages gerne.


LITAUEN

Litauens regering ønsker at Litauen bliver optaget i EU, og derfor har der været ført forhandlinger herom gennem nogle år. I slutningen af 2002 vil EU tage stilling til om Litauen kan blive optaget, og herefter skal der - i givet fald - afholdes folkeafstemning.

Danmark har interesseret sig for udviklingen i de baltiske lande lige siden Sovjetunionen begyndte at krakelere. Vi var ét af de første lande der anerkendte Litauen og optog diplomatisk forbindelse, og vi har siden da lagt os i selen for at Litauen - og de andre baltiske lande - kunne »komme med« i EU, ligesom vi er indgået i et forsvarspolitisk samarbejde. Begge dele fordi det ville være med til at skabe politisk ro og sikkerhed i det baltiske område.

Da »Neva« hørte til i Klaipeda i Litauen har vi skaffet forskelligt materiale frem og vil forsøge at holde os a jour i de kommende år.

Se nærmere på vores Litauen-side (klik på næste linie):

Litauen

Kommentarer og forslag modtages gerne.
30.12.2007; alle neva-filer er flyttet fra "wanadoo" 23.03.2008, da "wanadoo" ikke længere markedsføres i Danmark. Skulle du falde over en teknisk fejl af en slags, så send gerne en note til: post@bjoerna.dk