Burmeister & Wain (Neva - historier om et skib)

Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen

Fra navngivningen af »Neva«: Direktør Munck, statsminister H.C.Hansen og fru Gerda Hansen. Foto i »B&W Bladet« [Hvis du klikker på billedet kommer det frem i større format].

Indholdet på denne side

Luftfoto

Penge i konkursboet

Litteratur og andet materiale om B&W

Denne side er under opbygning. Forslag og kommentarer modtages gerne (klik tv - så kommer dit postprogram frem).

Tilbage til forsidenLuftfoto

Vi har fundet en side om Refshaleøen hvor der er et luftfoto fra Øresund og ind over byggedokken og sektionshallerne (S1 og S2). Billedet må være fra dén tid hvor rensningsanlægget »Lynetten« skulle bygges. Adressen er: http://hjem.get2net.dk/kaj-hansen/skibe/burmeister.htm. På samme side er nogle få oplysninger om værftets historie.Penge i konkursboet

»Morgenavisen JyllandsPosten« skrev 23.9.2002 at Danske Bank og Nordea havde accepteret et forlig med konkursboet efter B&W Holding. Bankerne skal betale hver 15 mio kr plus sagsomkostninger, i alt op imod 40 mio kr.

B&W Holding gik konkurs i april 1996 og skyldte ca. 1,2 mia kr væk; af dem har kreditorerne hidtil fået ca. 180 mio kr. B&W Værft skyldte 600 mio kr. væk - kreditorerne ventes at få ca. 23% i dividende.

Grunden til at bankerne skyldte boet penge lå i at man havde »scoret« nogle penge der var blevet indbetalt på B&W's kassekredit efter at man - i foråret 1995 - havde solgt sit rederi. I juni 1995 gik B&W i betalingsstandsning.Litteratur og andet materiale om B&W


Foto: Bjørn Andersen 1978

To skibsbyggere hæfter spanter til tanktoppen. Foto: Bjørn Andersen 1978


Afsnittet: Øen - i: Bjørn Andersen & Andreas Mygind Røpke: »Neva - historier om et skib« (2002), s. 106-126.

Vi har benyttet nedennævnte litteratur da vi skrev afsnittet (undtagen hvad der er mærket med * - og som vi først har set efter at »Neva«-bogen var afsluttet). Desuden er benyttet egne iagttagelser fra 1970'erne og oplysninger fra forskellige samtaler.


B&W-materiale

»B&W Bladet«, årgangene fra 1951 til og med 1960, B&W, København.

»B&W Museum«, en lille bog om B&W’s historie der blev udgivet i 1958. Tekst af Mogens Lebech. Udgivet af B&W, København 1958. Se Museet's internetside om adresse og åbningstider: http://www.bw-museum.dk/. Gammel side: http://www.manbw.com/web/viewers/news/template08.aspx?aid=317&sid=62. »Museet flytter i 2006 til i H.C. Ørsted Værkets gamle dieselbygning. Derved bliver værkets kæmpe dieselmotor fra 1932 også indlemmet i museets samling.«. Se desuden flg. pressemeddelelse:
New diesel science centre

Experience the past and future

Copenhagen, 18 March 2005: MAN B&W Diesel A/S and Danish power supplier ENERGI E2 are entering into a joint venture to create Denmark’s new attraction in the world of diesel engines.

This new diesel science centre will be located in the building where you will find the old diesel engine in the H.C. Ørsted Værket, one of Copenhagen’s major power plants, in the southern part of the city. It will become a very interesting venue for those interested in the history and development of the diesel engine.

ENERGI E2’s mega B&W diesel engine from 1932, which remained one of the largest engines in the world for approximately 35 years, is still operational and raring to go.

It will be the main exhibit of the centre, together with some of the first B&W engines from the start of the 20th century. This 'double acting' diesel engine is different from today's large two-stroke diesel engines in only one main aspect, the power is generated by combustion at both the top and the bottom of the stroke – essentially, two opposing pistons working together.

The exhibition centre will contain many and varied activities and interactive items, such as engine simulators and multimedia presentations. Construction will start in the late summer and will be finished in May 2006.

When the new centre has been completed, MAN B&W Diesel will move its museum from its present location at Christianshavn to the new site at ENERGI E2’s H.C. Ørsted Værket.

This means that many of the impressive, highly detailed and moving models of diesel engines, will be transferred to the new facility. Also on show will be many, faithfully recreated scale models of the ships that were powered by the engines on view in the exhibition.

One of the ship models on view will be the M/S America. This vessel was powered by a 'sister' engine to the one housed in the new centre. With six cylinders, each having a 62 cm diameter bore and a 140 cm stroke, this marine twostroke diesel engine was at the leading edge of ship design. This dynamic exhibition will give visitors the opportunity to discover the diesel engine universe:

• Experience the running and operation of a diesel engine
• Discover the major effect diesel engines have on society
• See the technical progress during the last 100 years
• Get an impression of the diesel technology of the future.

Executive Vice President of MAN B&W Diesel, Peter Sunn Pedersen, and President and CEO of ENERGI E2, Torkil Bentzen, have just signed the agreement, which makes this diesel attraction possible.

Peter Sunn Pedersen: "It is a dream come true. We are creating a location with free access for everyone, a gathering point for anyone interested in the history and development of diesel engines. I hope that it will become a natural place to visit, not least for engineers, marine engineers and students from Denmark and further afield." Torkill Bentzen added, "I have the greatest expectations for this joint venture. Diesel engine history is unbreakably tied to that of electricity. It is technical and cultural history worth displaying, and it is a story which both Danes and international visitors should experience.

The infrastructure of the facility will be a joint responsibility, MAN B&W Diesel has rented the exhibition building from ENERGI E2 and will undertake the daily running of the centre. ENERGI E2 is responsible for external maintenance, including the construction of a new access road and new parking facilities for visitors. Download pdf file (248kb)

See the presentation video from H.C. Ørsted power plant featuring Senior Vice President Marketing and Sales Ole Grøne and the 1932 B&W built diesel engine, which will be the main attraction in our new diesel science centre.

The Diesel Legend [41 MB mpeg-film]
Lehmann, Johannes: »Burmeister & Wain gennem hundrede Aar«, udgivet af A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri, København 1943. 246 s., mange illustrationer [bogen kan jævnlig findes antikvarisk]


Materiale på arkiver m.v.

Skibsmodel og fotos: B&W Museet, København.

Tegninger af »Neva«: Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Fotos i billedsamlingen på ABA, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Internetadressen er: http://www.aba.dk/


Historiske fremstillinger

Eriksen, Erik: »Værftet bag de 1000 skibe. Burmeister & Wain Skibsværft 1843-1993«, udgivet af Burmeister & Wain Holding A/S, København 1993.

Hjortdal, Helge: »Tre røde konger - set fra sidelinjen. Erindringer«, 3' oplag, Gyldendal, København 1999.

Jacobsen, Kurt: »Aksel Larsen«, 2' udgave, Vindrose, København 1995.

Lidegaard, Bo: »Jens Otto Krag. 1914-1961«, Gyldendal, København 2001.

* Nielsen, Niels Jul: »Virksomhed og arbejderliv. Bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920«, Museum Tusculanums Forlag. København 2002. Forlaget har en præsentationsside om bogen: http://www.mtp.dk/catalogue?m=bi&id=594. Niels Jul Nielsen er inspektør på Bymuseet i København og har udsendt en ny bog - »Mellem storpolitik og værkstedsgulv«, se nærmere på: http://www.mtp.dk/catalogue?m=bi&id=815. Se omtalen på: http://bjoerna.dk/neva/Storpolitik.htm.

»ØK og B&W. Portræt af et samarbejde«, B&W , København 1976. Forord af Jan Bonde Nielsen. Redigeret af Jørgen Christensen. Pjecen blev udgivet i forbindelse med at B&W afleverede M/S »Malacca« til ØK; »Malacca« var en 60.000 tons Panamax bulkcarrier. Bagest i hæftet er der en oversigt over skibe som B&W har leveret til ØK.


B&W’s økonomi m.v.

Jensen, Leon Dalgas: »Dansk industripolitik mellem kold krig og protektionisme. Sagen om statslånet til B&W i 1950’erne« i: Feldbæk, Ole & Lund, Erik (red.): »Festskrift til Niels Thomsen«, Odense Universitetsforlag, Odense 1990. Af én eller anden grund kalder Leon Dalgas Jensen direktøren på B&W - Niels Munck - for Aage.

Lange, Ole: »Juvelen der blev til skrot. Kampen om B&W 1945-1996«, Gyldendal, København 2001. Bogen handler ikke om folkene, men om ejere, ledelse, økonomi osv. Heri kan man finde yderligere henvisninger, bl.a. til Jan Bonde Nielsens bøger. Der findes en omtale af bogen på: http://www.sdu.dk/Hum/historie/rubicon/2002b/blomster.html; den er skrevet af Morten Refskou.


Øens folk m.v.

Hindsbo, Erik: »Arbejder på B&W. Rapport om en del af dansk arbejderbevægelse«, Fremads Fokusbøger, København 1974. Bogen omhandler en periode i begyndelsen af 1970'erne. Hindsbo er kultursociolog og tog arbejde på værftet.

Koplev, Kjeld (red): »Koplevs krydsfelt« med Sølvræven og Korporalen. DR Program 1, båndoptagelse af en genudsendelse 27.2.1999. 'Sølvræven' er identisk med Bjarne Jensen (der fyldte 80 26.12.2002). Bjarne Jensen var tillidsmand på værftet gennem mange år og fællestillidsmand en periode. Han spillede en fremtrædende rolle i dannelsen af SF.

Kristiansen, Kristian: »Danske øgenavne«, Lademann, København (u.å.).

Thomsen, Poul: »Øens folk. En beretning om Arbejdernes Fællesklub på Burmeister & Wains Skibsværft på Refshaleøen gennem 50 år« , Forlaget Melbyhus, Skærbæk 1973. Bogen er udgivet af Fællesklubben; B&W gav en økonomisk håndsrækning til udgivelsen.


Skibsbygningsteknik

»Skibsbyggerbogen. Lærebog for skibsbyggerbrancherne«, Jernindustriens Forlag, 2' udgave, København 1972. Til denne tekstbog hører også et bind med eksempler på skibstegninger.


Motorer

Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenå, se: http://www.motorsamling.dk/


Internetsider

* Anders Laubjerg's side: http://alaubjerg.homepage.dk/index.html (se særligt afsnittet om skibssmede). Anders Laubjerg arbejdede i sin tid på B&W og blev senere formand for Metal København's afdeling 1 - der er fagforening for konstruktionssmede, smede og maskinarbejdere i skibsindustrien. På Anders' side er der materiale om skibssmedenes 100 års jubilæum i 1995.

Anders Laubjerg har - i 2002 - medvirket i Danmarks Radios voksenundervisningsprojekt 'EU og arbejdsmarkedet'. Man kan se nærmere på: http://www.dr.dk/undervisning/EU/Arbejdsmarked/DKopl.htm - og link'e til andre dele i projektet. Se i øvrigt http://bjoerna.dk/neva/Bind1c.html#Model - her kan du downloade en beskrivelse af 'den danske model' (fra »Neva«-bogen).Kommentarer og forslag modtages gerne (klik tv.).Tilbage til forsiden