Uroen i SID (Neva - historier om et skib)

Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen


»Tingene« på denne side placeres nogenlunde kronologisk.

Indholdet på denne side:

J&B Entreprise og SID [15.3.2002]
Høje lønninger i SID-toppen [29.6.2002]
SID-formand chokeret over ekstraregning [SID-artikel 5.7.2002]
Enig tillidserklæring til SID's formand [SID-artikel 5.7.2002]
SID-klage over politiet [SID-artikel 5.7.2002]
Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde [i SID] 5.7.2002
Forklaring efterlyses [Leder i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 6.7.2002]
J&B Entreprise A/S tilbageviser enhver mistanke om regnskabsfusk som anført i pressen [10.7.2002]
SID eller Farum? [Læserbrev fra H.C. Nordahl Thomsen i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 13.7.2002]
Hemmelige aftaler? Avisskriverier 20.7.2002
Forbundsformanden trækker sig fra nogle bestyrelser [8.6.2002]
Ingen rabatter. Nyt regelsæt [7.8.2002]
SID styrker »facaden« [13.8.2002]
SID indfører ny »rejsepolitik« [15.8.2002]
Intern revisionsrapport anbefaler opstramning [17.8.2002]
Jord & Beton'erne i Kbh kritiserer forbundsformanden. Han bør gå af, mener de [24.8.2002]
Afdelingsformand Peter Sand Mortensen opfordrer til generalstrejke i december [23.9.2002]
Politiet er blevet forsinket [30.9.2002]
Politiet har afsluttet afhøringerne [13.-14.11.2002]
Ledere i SID har fået betalt rejser af leverandører [26.11.2002]
Forbundssekretær Torben Bach er død [5.12.2002]
»Morgenavisen Jyllands-Posten« beklager [12.01.2003]
Politiet opgiver sag mod SID-toppen [19.3.2003]


Portal om arbejdsmarkedsforhold: http://www.fiu-it.dk/. Portalen er et projekt under ledelse af Fagbevægelsens KompetenceCenter, og det praktiske arbejde udføres af LO-Skolen.

Tilbage til forsidenEksklusivaftaler. Organisationsfrihed

I 2001-2002 diskuteres spørgsmålet om eksklusivaftaler - dvs. om hvor vidt fagforeninger og virksomheder må indgå aftaler om at pgl. virksomhed KUN må beskæftige medarbejdere der er medlemmer af pgl. fagforening. Klik her - så kommer du til en oversigt.J&B Entreprise og SID [15.3.2002]

Pressemeddelelse fra J&B Entreprise:

»I de seneste dage har medierne - med ’interne bestyrelsespapirer’ som kilde - bragt en række historier om vore forhold til SID. Blandt andet er det blevet påstået, at vi skulle have overfaktureret SID på de opgaver, vi har løst for dem - samt at vi ville have haft underskud, hvis dette ikke havde været tilfældet.

Lad mig slå følgende fast:

Vi har aldrig overfaktureret SID. Vore aftaler med dem er indgået på helt normale kommercielle vilkår, ligesom vi i øvrigt driver en sund og god forretning på helt normale konkurrencemæssige vilkår.

SID har i perioder været en betydelig kunde hos os, især i perioden 1993-95 hvor vi stod for ombygningen af deres nye forbundshus, men set over de seneste år har SID’s andel af vor samlede omsætning udgjort mindre end tre procent. De ’interne bestyrelsespapirer’ er et notat, som en økonomidirektør der fratrådte i 1999 udarbejdede helt på egen foranledning og sendte til bestyrelsen. Det er blevet forelagt vor revision, der har gennemgået punkterne i notatet uden at finde noget at udsætte på vore interne forretningsgange og kontroller.

Det er på den baggrund, at vi i vor pressemeddelelse 13. marts 2002 skriver at ”…telegram fra Ritzau bygger på urigtige forudsætninger og når derfor til forkerte konklusioner for så vidt angår forholdet mellem SID og J&B Entreprise A/S.

Se revisorerklæring fra KPMG: http://www.jbe.dk/nyheder/KPMG_revisorerklaering_140302.PDF

Mogens Kongste, Direktør«

Pressemeddelelse fra J&B Entreprise 13.5.2002:

»Et telegram fra Ritzau bygger på urigtige forudsætninger og når derfor til forkerte konklusioner for så vidt angår forholdet mellem SID og J&B Entreprise A/S

Kilden til Ritzau's telegram anføres at være 'interne og fortrolige bestyrelsespapirer' fra J&B Entreprise A/S. Faktum er, at der er tale om et notat udarbejdet på egen foranledning af en økonomidirektør, der forlod firmaet for flere år siden på grund af uoverensstemmelser med den øvrige direktion og bestyrelse.

"Det er mig magtpåliggende at slå fast, at jeg ikke har anmodet om at få udarbejdet notatet, og at vi i ledelsen slet ikke kan genkende den virkelighed, det pågældende notat beskriver. Det passer slet ikke med vores opfattelse," siger J&B Entreprise A/S' administrerende direktør Mogens Kongste.

"Mere konkret kan jeg oplyse, at vi selvfølgelig ikke har ladet SID betale overpris, og at SID i nogle år har været en betydelig kunde hos os, men at SID's andel af vores samlede omsætning de seneste ti år kun udgør omkring fem procent."

Mogens Kongste tager således også stærk afstand fra antydningen af, at J&B Entreprise A/S ikke kunne have overlevet uden SID.

"Det er simpelthen ikke rigtigt, vi har heldigvis så mange andre gode kunder," siger han.

Mogens Kongste ser ingen grund til at gå i detaljer med de mere konkrete økonomiske oplysninger i Ritzau's telegram.

"Det må være tilstrækkelig at slå fast, at vi driver en sund og god forretning på helt normale konkurrencemæssige vilkår," siger han«.Høje lønninger i SID-toppen [29.6.2002]

»Information« bragte 29.6.2002 en artikel om at der er SID-medlemmer der protesterer mod at nogle (ca. 50) i toppen af SID får alt for høje lønninger - i størrelsesordenen 50.000 kr. om måneden, hvad der er langt mere end hvad almindelige SID'ere tjener. Forbundsformanden får 54.000 kr. om måneden. Anledningen til at lønningerne »kommer op« nu er den årlige procentregulering.

Blandt dem der er utilfredse er bryggeriarbejderne i København; de mener at for høje lønninger kan være provokerende. Formanden for bryggeriarbejderne - Finn Sørensen (som selv tjener 28.000) - finder det OK at man betaler noget for at stå til rådighed hele døgnet, »men det skal være i samklang med medarbejdernes opfattelse«. Hovedbestyrelsesmedlem Sven Erik Christensen fra Esbjerg stemte imod forhøjelsen, han mener at lønningerne i »toppen« er »ude af trit« med hvad almindelige SID'ere får.

Formanden for SIDs løn- og pensionsudvalg - Arne Grevsen - oplyser at den sidste SID kongres vedtog at man skulle have et nyt lønreguleringssystem.SID-formand chokeret over ekstraregning [SID-artikel 5.7.2002]

"Men jeg havde ikke noget andet valg end at betale", sagde Poul Erik Skov Christensen fredag til SID's hovedbestyrelse.

Artiklen kan udprintes fra: http://www.sid.dk/include/print.article.asp?iArtID=54111.Enig tillidserklæring til SID's formand [SID-artikel 5.7.2002]

SID's hovedbestyrelse bakker enstemmigt op om forbundsformanden, men Poul Erik Skov Christensen erkender, at det var en fejl, at han ikke informerede forbundet om stor, ekstra byggeregning.

Artiklen kan udprintes fra: http://www.sid.dk/include/print.article.asp?iArtID=54111.SID-klage over politiet [SID-artikel 5.7.2002]

SID har sendt en klage til Københavns politidirektør i et forsøg på at fremskynde efterforskningen. Professor i erhvervsret giver SID medhold i, at politiet har været usædvanligt åbenmundet.

Artiklen kan udprintes fra: http://www.sid.dk/include/print.article.asp?iArtID=54116.

[Klagen er taget til følge af politiledelsen, som i første omgang gav Niels Jørgen Abildgaard - der leder bedrageriafdelingen i Københavns Politi - »mundkurv« på; efter at have overvejet sagen nøjere fik han omkring 21.7.2002 en »næse«].Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde [i SID] 5. juli 2002

Referatet er hentet fra: http://www.chaufforerne-kbh.dk/nyheder/index.htm. Vi har lagt referatet som pdf-fil på adressen: http://bjoerna.dk/neva/SID020705.pdf - hvorfra du kan hente den (klik på link'et). Pdf-filen'en er på 27 sider og tager derfor et stykke tid at downloade. Nedenfor et enkelt udpluk:

ÅBENHED, TROVÆRDIGHED, TILLID

Peter Sand MortensenDet var en sober redegørelse, og jeg er specielt glad for, at du siger, at du aldrig har bedt om at få nogle særlige vilkår i forbindelse med det arbejde, du har fået udført.

I forbindelse med J&B ville det være en underlig situation, hvis ikke vi selv kunne anvende en virksomhed, som vi er storaktionær i. Det er vigtigt at understrege, men ligeså vigtigt, at vi udadtil får gjort opmærksom på - til medlemmer, til pressen og alle andre, at det ikke er SID’s byggefirma. Det er det altså ikke, vi er aktionærer i firmaet. Men det er en af de ting, der falder mange for brystet, når det kommer frem i pressen den ene gang efter den anden. Det går jeg ud fra, at man vil få gjort noget ved.

Poul Erik, du burde have meddelt din hovedbestyrelse, hvad der var sket, og det vil jeg gerne kritisere dig for. Jeg forstår naturligvis et stykke af vejen. at det er som privatperson, du har fået udført arbejdet og troede alting var i orden. Men du er formand for det her forbund, og var samtidig formand for bestyrelsen i byggeselskabet. Derfor påhviler der dig en særlig forpligtelse om, at du holder os orienteret, specielt i den situation vi er i.

Hvad er så det næste, vi kan vente. Det bekymrer meget mere, og vi må prøve at se lidt fremad. Vi hører i pressen, der jo er dem, der sætter dagsorden, at nu er der noget galt med rejser, Dansk FolkeFerie og med Karat.

Vi skal i dag gå ud og meddele vores rejsepolitik og erkende, hvordan den er. At ledsagere også har været med ude at rejse, og at forbundet har betalt. Hvis vi ikke selv siger det, er der andre der kommer frem med det, og så er vi i pressen og så skal vi efterfølgende forklare en hel masse.

Vi skal derfor allerede nu melde ud om politikken, der er godkendt alle steder, også i hovedbestyrelsen, og den er så blevet strammet op og revideret herover det sidste. Det bør klart meldes ud.

Karat er også nævnt, og her er der noget af det samme. Vi ved, at vi har handlet i Karat, og det er skrevet, at det er gaver. Det ville nok være klogt at gå ud og fortælle, hvad er det for gaver, at det er, når forbundet giver et eller andet til receptioner, fødselsdage, repræsentation o.s.v. Ellers sætter pressen igen dagsordenen, men det er vigtigt for os at fortælle, hvordan tingene hænger sammen og giver en rimelig forklaring.

Der er tre ord, der er vigtige i denne sag, det er åbenhed, og det skal vi være, det andet er troværdighed, og det skal vi også sørge for, og her har vi et problem, især overfor vores medlemmer, hvis vi ikke går foran, og det sidste er tillid, og tilliden til SID ligger på et forkert sted i øjeblikket blandt vores medlemmer, og det er altså medlemmerne og organisationen, som min store interesse drejer sig om.

Man kan spørge om, hvem der har interesse i at trække sagen i langdrag, er det herindefra, er det tillidsmændene, er det afdelingsformændene, nej, der er, så vidt jeg kan se , to parter, der har en interesse, den ene er politiet, som er ude i et politisk ærinde, den anden er pressen, og det kan dække over alle de andre ting, der sker. Det vil altid være interessant, når man har en situation, hvor det er en forbundsformand, det store SID o.s.v., der er ude i problemer, og derfor er det afgørende spørgsmål, hvem er det egentlig, der har en interesse i at trække en sag i langdrag.

Yderligere vil jeg fremføre en ting, det vil nok gøre ondt, og det er i forhold til vores advokat. Jeg har megen respekt for Bjørst og den virksomhed, når man taler om arbejdsskader og erstatningssager o.s.v., men jeg føler mig ikke helt overbevist om, at det er det rigtige advokatfirma til at behandle denne sag. Jeg tror, at Arbejdsudvalget skal overveje, om det ikke var på tide at vi får fat på en advokat, der kan tackle en sag af denne karakter, det kan godt være, han er dyr, men det må vi leve med.

Vi kan ikke blive ved med at fremstå som dem, der altid kommer halsende bagefter og undskylder nogle ting, derfor er det utroligt vigtigt, at vi melder rent ud, hvordan tingene hænger sammen.

Helt konkret, og selv om jeg ved, at Fagbladet holder sommerferie, tror jeg, at vi må udgive et nummer, hvor vi får anledning til at forklare vores medlemmer, hvad det her handler om på en faglig, saglig, seriøs måde. Det, der i går er sendt ud på e-mail, kan ikke bruges i forhold til det, jeg skal forsvare overfor min bestyrelse, mine tillidsfolk og medlemmerne især. Derfor er vi nødt til at gribe det her an, så det er os, der kommer ud og kan give en sober og fornuftig forklaring. Jeg tror, at medlemmerne er glade for Fagbladet, at det vil være det sted, hvor vi mest troværdigt kan komme igennem.
Forklaring efterlyses [Leder i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 6.7.2002]

»SID'S FORMAND Poul Erik Skov Christensen fik i går sin hovedbestyrelses fulde opbakning, men det er i sig selv ingen garanti for, at roen hermed er genoprettet.

Sagen viste, at lunten er kort på arbejdspladserne, og at tilliden til forbundsledelsen er ringe, så snart noget bringer den ulykkelige Strube-sag i erindring. Tilliden har fået et knæk på grund af det direkte misbrug, som Strube-sagen afslørede. De menige medlemmer har tydeligvis forventet en kraftig opstramning, og derfor var reaktionerne skuffelse og mistro.

Formanden blev kritiseret for ikke at have meldt ud til bevægelsen og offentligheden, så snart problemet med byggeregningen opstod. Det kan være endnu et fejlgreb, at formanden og hovedbestyrelsen ikke i går udsendte en uddybende erklæring efter det ekstraordinære møde, når de menige medlemmer fortsat afventer "en god forklaring".

Selv om hans forklaring var god nok til de 74 HB-medlemmer, er den måske ikke god nok til en medlemskreds præget af tvivl, som gerne vil have orden i sagerne og sikkerhed for, at der ikke igen skaltes og valtes, som det under alle omstændigheder er sket i J&B Entreprise. Uden firmaets regnskabsrod var formandens og HBmedlemmernes sommerferie næppe blevet afbrudt.

Man er heller ikke blevet klogere på de modstridende oplysninger op til mødet i går. F. eks. har formanden i april forklaret, at der var afgivet tilbud på arbejdet, mens firmaet har oplyst, at der blev arbejdet efter regning, ligesom der er fortsat usikkerhed om prisen. Desuden vil medlemmernes og offentlighedens opmærksomhed være rettet mod SID-ledelsen, så længe politiet efterforsker sager i kølvandet på Strube-sagen.

Ekstraordinære, tillidsskabende handlinger fra forbundsledelsen kan være en udvej, hvis den gode stemning skal genskabes i forbundet på et tidspunkt, da fagbevægelsen ikke ligefrem står stærkt i folks bevidsthed. I øjeblikket synes tilliden at kunne ligge på et meget lille sted.«J&B Entreprise A/S tilbageviser enhver mistanke om regnskabsfusk som anført i pressen [10.7.2002]

»Når J&B har valgt ikke at udtale sig yderligere er det fordi oplysninger og bilag om påståede overpriser, byggeri for Poul Erik Skov Christensen samt køb af firmabil, herunder garantireparationer, er oplyst overfor Politiet i J&B's egen redegørelse af 23. maj 2002.

J&B's direktion og bestyrelsesformand har, som anført i Pressen, besøgt Berlin i september 2000, med foredrag og møde på Den Danske Ambassade. Herefter besigtigelse af nyt byggeri og renovering sammen med den danske byggeattaché, alt med henblik på inspiration til det danske bygge- og anlægsmarked.

Vi kan også bekræfte, at det er rigtigt at næstformand Steen Andersen, gruppeformand John Larsen og forbundssekretær Torben Bach har fået udført private byggearbejder. Vi understreger at disse arbejder er udført i henhold til skriftligt tilbud, eller efter regning.

Herudover har J&B Entreprise A/S ikke yderligere kommentarer.

Mogens Kongste,Adm. Direktør«SID eller Farum? [Læserbrev fra H.C. Nordahl Thomsen i »Morgenavisen Jyllands-Posten« 13.7.2002]

»LIGE SIDEN Farum-skandalen begyndte at rulle, har socialdemokrater hoppet og danset foran TV-kameraerne og mikrofonerne for at sige grimme ting om Venstre. »Se, hvad vi sagde. Venstre er nogle pampere,« lyder omkvædet.

Men nu er det så SID-bossen, der ligner en rigtig pamper. Det fik en kvik journalist på denne avis til at spørge Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet (7.7.), om socialdemokraterne overhovedet har noget at lade nogen høre.

Men Dam Kristensen mener ikke, at sammenligningen holder, for han har jo ikke rost SID på samme måde som Venstre-folk har fremhævet Farum Kommune(!). Tænk lidt over den. Ifølge Dam Kristensen er forskellen på SID-skandalen og Farum-skandalen altså kun, hvor meget man har rost organisationen eller kommunen.

Jeg håber ikke for Dam Kristensen, at han har tænkt sig at rejse rundt med denne tyndbenede undskyldning hele sommeren.«Hemmelige aftaler? Avissskriverier 20.7.2002

»Ritzau« fortæller at der er givet en eller flere tidligere ansatte i SID en særlig godtgørelse i forbindelse med fratrædelse. Godtgørelsen skulle være større end pågældende skulle have ifølge Funktionærloven. Til gengæld skulle der skrives under på ikke at skade SID mundtligt eller på prent. Man måtte heller ikke røbe aftalen. Peter Sand Mortensen (medlem af SIDs hovedbestyrelse) vil have sagen undersøgt.

»Morgenavisen Jyllands-Posten« skriver samme dag om ét eksempel på »særlig godtgørelse«, én som blev arrangeret af Willy Strube til en medarbejder der havde haft at gøre med indkøb af medieudstyr. Formentlig udstyr som skulle bruges til SIDs medievirksomhed.

»Morgenavisen Jyllands-Posten« skriver 23.7.2002 at SIDs interne kontroludvalg - det såkaldte stempeludvalg - meget snart vil gennemgå samtlige fratrædelsesaftaler fra de senere år. Udvalget har fire valgte medlemmer, ét af dem er Peter Sand Mortensen som citeres for bemærkningen: »SID's lokale afdelinger kan ikke vedblivende holde til, at pressen rejser kritik af forbundet. Derfor har vi besluttet at iværksætte en grundig undersøgelse af alle fratrædelsesaftaler, der er indgået siden formandsskiftet«. Forbundssekretær Torben Bach udtaler at fratrædelsesgodtgørelser og tavshedsforpligtelser ikke har noget med hinanden at gøre; han bekræfter at medarbejdere i visse tilfælde har skrevet under på en tavshedsforpligtelse, fordi de har arbejdet med fortrolige personoplysninger.Forbundsformanden trækker sig fra nogle bestyrelser [8.6.2002]

På SIDs internetside - http://www.sid.dk - kan man læse at forbundsformand Poul Erik Skov Christensen har trukket sig som bestyrelsesmedlem i Dansk Erhvervsinvestering A/S, Kooperativ Jobinvest A/S, AKF Holding A/S og Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Grunden angives at være at der skal bruges tid på forhandlingerne om en sammenlægning med Kvindeligt Arbejderforbund. Desuden er Poul Erik Skov Christensen blevet formand for PKS Pension.Ingen rabatter. Nyt regelsæt [7.8.2002]

SID vil indføre et regelsæt som forhindrer forskellige »numre«. Fremover må SID'ere der sidder i dén ene eller anden bestyrelse godt handle med det firma, de er i bestyrelsen for - men det skal være på almindelige markedsmæssige vilkår. Der skal gives besked om handlen til SIDs hovedkasserer - og handlen skal »op« i firmaets bestyrelse. »Faste leverandører skal skrive under på, at de ikke yder særlige rabatter til valgte og ansatte i SiD. Gør de det, så er det ud!«, siger man. »Vi må ikke kunne mistænkes for at lukke øjnene, hvis vi støder på kritisable forhold i en virksomhed. Derfor er mit forslag, at tillidsfolk, der repræsenterer SiD i en bestyrelse, må frasige sig særlige medarbejderrabatter med mindre rabatten tilbydes samtlige SiD-medlemmer«, siger forbundsformanden.

De omtalte regler blev vedtaget af SID's Hovedbestyrelse 15.8.2002 og aftrykkes her:

SiD-REGLER FOR VALGTE OG ANSATTE i SiD og SiD's A-KASSE

Samhandel med leverandører til SID

I samtlige tilfælde, hvor virksomheder/leverandører leverer varer og tjenesteydelser til SiD, kan valgte og ansatte ikke modtage særligt favorable rabatter ved privat handel med disse leverandører.

Naturligvis kan valgte og ansatte privat handle med vore leverandører på markedsmæssige vilkår.

I særlige tilfælde kan der samlet for det valgte og ansatte personale indgås aftaler vedr. rabatter. Disse aftaler skal forelægges og vedtages i Hovedbestyrelsen.

Leverandører skal gøres bekendt med og accepterer disse bestemmelser, og såfremt de ikke overholder disse, vil konsekvensen være at vi er berettiget til at bryde leverandørens kontrakt omgående.

Valgte og ansatte tillidsmænd i virksomheders bestyrelser

For så vidt angår valgte og ansatte tillidsmænd i SiD, der er udpeget til at repræsentere organisationen i forskellige virksomheders bestyrelser, kan den valgte/ansatte tillidsmand ikke privat handle med den pågældende virksomhed på særligt favorable vilkår, ej heller få del i eventuelt særlige vilkår, der måtte være gældende for virksomhedens medarbejdere.

Valgte og ansatte tillidsmænd kan naturligvis privat handle med de virksomheder, de sidder i bestyrelsen af, under forudsætning af, at det er på markedsmæssige vilkår.

SiD's revision, fremsender én gang årligt, i samarbejde med kasserkontoret til ledelsen af de virksomheder valgte og ansatte tillidsmænd beklæder bestyrelsesposter i, en anmodning om at få underskrevet en ledelseserklæring og et ledelsesbrev indeholdende:

-oplysninger om det enkelte bestyrelsesmedlem har handlet privat med virksomheden i årets løb, og hvis dette er tilfældet, oplysninger om det er sket på markedsmæssige vilkår. Brevet til virksomheden vedlægges et eksemplar af disse regler.

Invitationer fra nuværende og kommende leverandører om deltagelse i studierejser, konferencer, messer m.v.

Det er ikke ukendt, f. eks. i forhold til IT-området, at vi i huset modtager forslag om deltagelse i diverse rejseaktiviteter sammen med vore leverandører.

Beslutning om eventuel deltagelse tages alene ud fra faglig/forretningsmæssig vurdering, om det kan tilføre organisationen nødvendig ny viden.

Ved beslutning om deltagelse afholder SiD alle udgifter til såvel fly som hotel.

Udlandsrejser

Ved AU-bevilling af rejser til udlandet skal der til brug for AU's beslutninger deltaljeret fremgå, formålet med rejsen, antal deltagere, eventuelt vedlagt program, rejsens længde, destination og pris.

Bonuspoints

Optjening af bonuspoints for valgte og ansatte i SiD i forbindelse med tjenesterejser afleveres i en fælles pulje, og genanvendes til nye tjenesterejser for valgte og ansatte.

I samarbejde med Weco DSB Travel a/s udarbejdes der i forhold til vor samarbejdsaftale nærmere administrative bestemmelser herfor.SID styrker »facaden« [13.8.2002]

SID har ansat to sværvægtere til at styrke "facaden" over for pressen og offentligheden. Den ene er Billy Adamsen, ph.d. i kommunikation og tidligere rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen. Den anden er cand.scient.pol. Elisabeth Geday, der har arbejdet for Arbejdsgiverforeningen og Ingeniørforbundet.SID indfører ny »rejsepolitik« [15.8.2002]

SIDs Hovedbestyrelse har besluttet sig for en ny rejsepolitik som bl.a. indebærer at det er Forbundet og ikke den enkelte tillidsmand / medarbejder i SID der får bonuspoints for at flyve. Mange flyselskaber giver særlige rabatter til de rejsende, og det er i almindelighed den pågældende personligt der får rabatten. Når der er points nok, har man mulighed for at rejse »privat«.

Kommentar: På den ene side kan der være rimelighed i at »faste kunder« får særlige fordele, men hvis fordelene lander i den private lomme, er det fristende for tillidsmanden eller medarbejderen at handle ud fra sin egen interesse i stedet for at handle ud fra virksomhedens eller organisationens. SIDs beslutning må siges at være et betydeligt skridt i den rigtige retning.

Bortset derfra skulle man tro at »private fordele« skulle beskattes hvis man ellers gik »efter bogen«? Om SID'erne har opgivet den slags frie »bonusrejser« til skattevæsenet, ved vi ikke - men vi formoder at det ikke er meget udbredt med dens slags opgivelser, hverken i erhvervslivet eller i den offentlige sektor.

Når de borgerlige aviser er så interesserede i at tingene skal gå ordentligt for sig i SID, kunne man opfordre dem til også at skrive om hvordan det forholder sig hos dem selv og i deres omgangskreds.

SIDs nye rejsepolitik følger her:

Rejsepolitik for SiD

Formål

Formålet med SiD's rejsepolitik er at opretholde ensartede retningslinier for de rejsende i SiD og være medvirkende til begrænsning af omkostningerne i forbindelse med rejser.

Rejsebureau

SiD har valgt Weco-Travel a/s som fast rejsebureau, blandt andet af hensyn til ensartethed i bl. a. rejser og betalingsform. Weco-Travel har i den forbindelse forpligtet sig til altid at tilbyde billigst mulige rejse ud fra hensynet til sikkerheden, tiden og prisen. Billigste pris opnås normalt ved bestilling over Internettet på: http://www.weco.dk/

Rejsegodkendelse

Rejsende, der strander, pludselig må ændre billet eller lignende, kan købe billet, overnatning m.v. direkte. I alle andre tilfælde benyttes Weco-Travel a/s med de undtagelser, der fremgår af nedenstående.

Rejser godkendes i øvrigt efter følgende retningslinier:

Alle udenlandsrejser skal godkendes i Arbejdsudvalget - bortset fra rejser der hidrører fra medlemskab af bestyrelser, nævn o.l.

I forbindelse med en invitation og deltagelse i søsterorganisationers kongresser (eksempelvis IG-BAU i Tyskland eller Fællesforbundet i Norge) og hvor invitationen også omhandler ægtefæl-le/ledsager, vil der være tale om repræsentativ deltagelse og ægtefællen/ledsagerens rejse betales i disse tilfælde efter nærværende regler.

Ved deltagelse i kongresser i nordiske, europæiske eller internationale organisationer (eksempelvis EUL eller IUL m.fl.), hvor man repræsenterer Forbundet som enten bestyrelsesmedlem eller delege-ret, vil eventuel ægtefælle/ledsagers deltagelse ikke være repræsentativ og eventuelle udgifter til medrejsende ægtefælle/ledsager er Forbundet uvedkommende.

Flyrejser

Af hensyn til rabatter skal rejser bestilles i så god tid som muligt. I Europa rejses der så vidt muligt på turistklasse. Hvor det ikke kan lade sig gøre at benytte turistklasse, kan der rejses på business class (evt. EuroSaver, som er en business class med rabat).

Med hensyn til valg af luftfartsselskab skal der anvendes almindeligt anerkendte luftfartsselskaber, hvor sikkerheden er i top. Luftfartsselskaber med bonusordninger må ikke foretrækkes frem for andre selskaber; sikkerheden, tiden og prisen skal derimod være de afgørende parametre.

Ved oversøiske rejser kan der anvendes business class.

Disse billetter kan købes af hensyn til den rejsendes helbred og kan derfor ikke konverteres til turistklasse.

Hoteller

Hvis SiD har egne hotelaftaler, skal der bestilles direkte hos hotellet/hotellerne.

Billeje

SiD har indgået aftale med Europcar biludlejningsselskab. Ved billeje i Danmark benyttes gruppe B biler. Ved billeje i udlandet benyttes gruppe B eller C biler. Der skal ikke tegnes forsikringer ved lejemål i Danmark. Der skal ikke tegnes personlig ulykkesforsikring (PAI), da alle medarbejdere i forvejen er dækket gennem virksomhedens rejseforsikring.

Tog

Ved rejser med tog kan benyttes første klasse. Togrejser kan med fordel bestilles på DSB's hjemmeside http://www.rejseplanen.dk/

Andre udgifter

Andre udgifter såsom taxa, telefon, lufthavnsskat, vejafgifter, parkering, visum, vaccination og lignende godtgøres mod dokumentation.

Visum/pas

Til lande med visumpligt, er Weco-Travel a/s behjælpelig med at skaffe visum. Henvendelsen skal i givet fald ske i god tid. For medarbejdere med stor rejseaktivitet kan det være nødvendigt at have to pas. Det er medarbejderens egen pligt, sammen med rejsebureauet, at sikre sig de nødvendige visa.

Vaccinationer

Rejsebureauet kan oplyse om krævede/anbefalede vaccinationer eller anden forebyggende medicin i forbindelse med tjenesterejser. Vaccinationer foretages på Statens Serum Institut eller i Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33, København K, eller hos egen læge. Medarbejderne er selv ansvarli-ge for, at eventuelle krævede/anbefalede vaccinationer foretages, og at eventuelt forebyggende me-dicin indtages i tide.

Forsikring

Samtlige ansatte i SiD er dækket af en rejseforsikring under tjenstlig rejse i Danmark og i udlandet. Rejseforsikring, der er tegnet i forsikringsselskabet ALKA, dækker fra rejsens påbegyndelse og indtil hjemkomst. Forsikringssummerne og -betingelserne fremgår af BTI-passet, som udleveres sam-men med forsikringskortet fra Hovedkassererkontoret.

Kørsel i egen bil

Ved benyttelse af egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter de af Ligningsrådet vedtagne satser

Anvendelse af telefon på hoteller

Af omkostningsmæssige årsager skal anvendelse af hoteltelefoner begrænses mest muligt. Den rejsende skal anvende mobiltelefon, hvor dette kan lade sig gøre.

Bonuspoint

Bonuspoint, der optjenes af valgte og ansatte på tjenesterejser, tilfalder SiD.

Med venlig hilsen

Torben BachIntern revisionsrapport anbefaler opstramning [17.8.2002]

»Ritzau« har fået fat i en rapport fra SIDs revisorer: Revisionsinstituttet. Rapporten er udarbejdet til SIDs ledelse og har været en del af inspirationsgrundlaget for de opstramninger der nævnes ovenfor (Nyt regelsæt og ny rejsepolitik), men der mangler dog stadig noget , således mht Revisionsinstituttet's opfordring til at »de forskellige "fonde og konti, der p.t. ikke er en integreret del af forbundets bogholderi, fremover indgår i forbundets bogføring. De bør af juridiske årsager og hensyn til den daglige drift og økonomiske rapportering være en del af forbundets bogføring«.

En regnskabskyndig siger til »Ritzau« at det er problematisk at SID har brugt sit sædvanlige revisionsselskab til at udarbejde rapporten.

Kommentar: »Ude i byen« bruger man ofte sit sædvanlige revisionsselskab til at kigge administrationsgangene efter og til at komme med gode råd. Fordelen er at et »sædvanligt« revisionsselskab kender »forretningen« i forvejen (og en »intern« afdækning vil i almindelighed kunne gøres billigere end en ekstern), ulempen er at revisionsselskabet kan have noget i klemme; måske vil der være en tilbøjelighed til at man ser med mildhed på fejl og mangler som man burde have påpeget tidligere.

Er der noget usædvanligt på færde - f.eks. at det sædvanlige revisionsselskab har et større eller mindre habilitetsproblem eller at ledelsen kan mistænkes for at have et »problem« - bør man overveje at bruge fritstående revisorer eller advokater til at forestå afdækningen eller til at supplere den. Enten kan ledelsen selv tage et sådant initiativ eller også kan andre i organisationen stille forslag om det - eller endda forlange det. I det konkrete tilfælde kunne det være SIDs Hovedbestyrelse der tog et initiativ, men det er muligt at flertallet er mere interesseret i at der skabes »ro« end i at der »graves«.

Måske ville man også synes at kravet om en ekstern afdækning ville være udtryk for en mistillid til den øverste ledelse - i dette tilfælde forbundsformanden - men i virkeligheden ville en ekstern afdækning være én af de metoder man kunne bruge for at skabe (eller genskabe) den nødvendige tillid i offentligheden og (især) hos sine egne medlemmer.

Om ledelsen eller et flertal i Hovedbestyrelsen på nuværende tidspunkt skal beslutte om der skal foretages en ekstern afdækning eller ej, må bero på om man kan være sikker på at der ikke er »mere«.

At politiet efterforsker Strube-sagen kan ikke træde i stedet for en ekstern afdækning, for en politimæssig efterforskning har kun til formål at afdække egentligt kriminelle forhold, men der er mange økonomiske dispositioner der ikke kan betegnes som kriminelle, selv om de kan være uhensigtsmæssige.

Info om Revisionsinstituttet. Instituttet kan findes på: http://www.revisionsinstituttet.dk/. Under Kompetencer. Særlige brancher finder man:

Et væsentligt kompetenceområde for Revisionsinstituttet har i mange år været faglige organisationer.

Revisionsinstituttet er blandt landets største leverandører af revision og rådgivning til faglige organisationer. Dette har givet os en særlig baggrund for den store og brede erfaring, som vi i dag besidder på dette område.

Vi har benyttet erfaringen og indsigten til at udvikle en effektiv og målrettet revision samt en række rådgivningsprodukter målrettet faglige organisationer.

Vi tilbyder vore kunder ydelser inden for en lang række områder, f.eks.:
Revision og revisionspåtegning
Udformning og indhold af årsregnskabet
Revisionsprotokollater med højt oplysningsniveau
Vurdering af forretningsgange
Forhold mellem faglige organisationer og arbejdsløshedskasser
IT-sikkerhed
Valg af IT-systemer og -programmer
Skat, moms og afgifter
Regnskabsmæssig og administrativ assistance

Branchegruppen for faglige organisationer
For at fastholde og udbygge den viden, der gør det muligt for os at levere ovenstående ydelser, beskæftiger Revisionsinstituttet en række medarbejdere, som i meget væsentlig omfang arbejder med de specielle forhold, der gælder for faglige organisationer.

Revisionsinstituttets specialmedarbejdere udvikler også nye produkter og underviser internt og eksternt.

På den måde sikrer vi, at alle de medarbejdere, der reviderer og rådgiver faglige organisationer, har ajourført viden og værktøjer til målrettet revision og rådgivning.

Referencer: Revisionsinstituttet er valgt som revisor i mere end 400 faglige organisationerJord & Beton'erne kritiserer forbundsformanden. Han bør gå af, mener de [24.8.2002][klik evt. på logo'et]

Ritzau udsendte 24.8.2002 et telegram om at bestyrelsen for Jord & Beton'erne i København kritiserer forbundsformand Poul Erik Skov Christensen og opfordrer til at han går af. Bestyrelsen mener at der er sket en række ting som er uacceptable. Først afviste SIDs ledelse alle beskyldninger, senere måtte man a.lligevel indrømme forskellige problematiske »ting«.

Bestyrelsen mener ikke at Poul Erik Skov Christensens forklaring om ombygningsregningen på 125.000 kr »holder vand« - særligt ikke når man tager i betragtning af at han har været opmåler (dvs. har været med til at fastsætte akkordpriser for forskellige job).

Forbundet har lidt så stor skade at der kun er ét at gøre - at skifte Poul Erik Skov Christensen ud.

Jord & Beton - som tydeligvis ikke ligger i centrum af SID, fagpolitisk set - udgiver bladet »Jord & Beton«. I nummeret for august 2002 kan man læse følgende lederartikel, der er skrevet af formanden: Johnny Olsen:

MED POUL ERIK SKOV CHRISTENSEN FOR BORDENDEN

 Det kan godt være, at min udtalelse til Jord og Beton bladet, om at der aldrig kom til at hænge et SiD skilt udenfor Jord- og Betonarbejdernes Fagforenings bygning så lang tid jeg er formand, har kostet mig en hovedbestyrelsespost i SiD, på kongressen i efteråret 2001.

Det er ikke i denne sommer, man er fuldstændig vild med at være “SiD formand”. Man tror det er løgn, hvad man hver dag kan læse i aviserne, om udskejelserne i SiD.

Først Gruppeformand Willy Strubes svindel, med vin, reparation af bil, gardiner, guldsmedeforretningen Karat, 300.000,00 kr. i forhold til CO-industri, rejser, privatforbrug i Brugsen – selv dividenden er husket. I alt er der svindlet for 1,2 mio. kr.

Knapt er Willy Strube begravet, før man tager fat i forbundsformanden Poul Erik Skov Christensen.

Forbundsformandens og den gamle næstformands køb af biler hos J&B Entreprise. Det er i og for sig ok, hvis ikke Poul Erik var formand for bestyrelsen i selv samme firma.

SiD formanden kommer tit på Langsøhus i Silkeborg, en by som er berømt for at sælge biler. Selvfølgelig skal formanden købe sin bil et sådant sted, så der ikke kan rejses spørgsmål om hvad for en pris, formanden skal betale for sin private bil.

Det næste er ombygningen af privaten, også udført af J&B Entreprise. Efter 5 år finder man ud af, at der er betalt 135.000,00 kr. for lidt for ombygningen, som beløb sig til under en 1/2 mio. kr.

Formanden farer på posthuset og betaler de 135.000,00 kr. Tænk sig, en mand som er startet som Jord- og Betonarbejder, opmålerkonsulent, afdelingsformand, forretningsfører, Gruppeformand i Bygge og Anlægsgruppen før han blev forbundsformand, ikke har mere forstand på byggepriser.

 Så er det lønforhøjelser der siger spar to, der står for skud.

Fratrædelsesordningen / “hold kæft penge” når så hovedbestyrelsesmedlemmerne bliver indkaldt til møde, fordi de har kritiske holdninger, og så efter mødet melder ud, at nu er man hundrede procent enige og har tillid til forbundsformanden. Der må være kommet nogle ridser i lakken, så hvorfor er det ikke det signal, man sender, at hovedbestyrelsen vil lave en lang række stramninger og nye forretningsgange, der skal forhindre en ny Strube-sag i SiD, så det bliver sværere at svindle og lettere at opdage. Det lyder i sig selv meget godt, men det er jo et spørgsmål om moral.

Tror man virkelig, at medlemmerne syntes det er ok, at man bevilliger sig selv en løn på over 52.000,00 kr. om måneden, samt bestyrelsesposter på over 300.000,00 kr. om året?

Et af vores medlemmer, har allerede meldt sig ud, med begrundelse i skandale sagerne i SiD.

 Det er ikke en tid, hvor man er stolt af, at være SiD’er – men vi kan stadigvæk gå med rank ryg og være stolte over at være Jord og Betoner. Derfor står der stadigvæk Jord- og Betonarbejdernes Fagforening på vores hus.Afdelingsformand Peter Sand Mortensen opfordrer til generalstrejke i december

Peter Sand Mortensen, SID i Hanstholm, har skrevet følgende brev til LO's formand, Hans Jensen:

Kære Hans Jensen

Jeg sender dette åbne brev, fordi jeg finder tiden moden til, at du som danske lønmodtageres frontfigur overvejer at samle os alle til en fælles manifestation mod det frontalangreb danske lønmodtagere udsættes for af den siddende højreregering.

Det er langt fra en vittighed, at jeg beder dig seriøst at overveje at kalde sammen til en generalstrejke, mens den danske regering står for EU's topmøde den 12. og 13.december. Ved en sådan manifestation vil vores stemme blive hørt af alle Europas lønmodtagere. På samme måde, som da italienske og spanske lønmodtagere viste deres utilfredshed over for nedskæringer, da EU holdt topmøder i disse lande.

Der er mange grunde til at stå frem i forbindelse med EU topmødet. Liberalisering, udlicitering og privatisering og forringelse af overenskomster og kollektive rettigheder er realiteter for lønmodtagere overalt i EU. Med den konsekvens at løn og arbejdsforhold løbende forringes og stadig flere forarmes.

Herhjemme bliver det mere og mere tydeligt, at regeringen vil smadre, de rettigheder, som danske lønmodtagere i fællesskab har bygget op siden storkonflikten i 1899. Venstres had mod fagforeninger er drivkraften.

Ved at lovgive omkring deltid, ved at ophæve retten til eksklusivaftaler og ved at begrænse retten til sympatikonflikter fratager regeringen danske lønmodtagere muligheden for at sikre anstændige løn- og arbejdsforhold.

Derfor må du som LO-formand sætte dig i spidsen for den manifestation, der kan bringe regeringen til fornuft.

Form. SiD-Hanstholm, medlem af HB.

Peter Sand Mortensen

23 September 2002«Det trækker ud med at undersøge forbundsformand Poul Erik Skov Christensen's forhold [30.9.2002]

»Morgenavisen Jyllands-Posten« skriver 30.9.2002 at politiet endnu ikke har afhørt Poul Erik Skov Christensen. Der vil - ifølge bedragerichef Niels Jørgen Abildgaard - gå endnu 3 uger.

10.10.2002 kunne samme avis oplyse at politiet ikke ville foretage en nærmere undersøgelse af J&B's regnskaber og bilag - fordi man koncentrerer sig om forhold der vedrører Willy Strube og Ole Iversen - men man vil dog fortsat interessere sig for 'den glemte byggeregning' til Poul Erik Skov Christensen, hans køb af en brugt bil fra J&B og påstanden om at SID har betalt for meget for opgaver som J&B har udført for forbundet. Det har indgået i politiets beslutning at der ikke foreligger nogen anmeldelse vedrørende J&B's regnskabsforhold.Politiet har afsluttet afhøringerne [13.-14.11.2002]

Poul Erik Skov Christensen blev afhørt onsdag 13.11.; tidligere er forbundssekretær Torben Bach og SiD-gruppeformand John Larsen blevet afhørt.

Politiet skal herefter overlevere sit materiale til politiadvokat Merete Vestergaard, som afgør om der skal rejses sag eller ej. Hvornår det vil ske vides ikke.

SID har 14.11. udsendt følgende pressemeddelelse:

SiD's ledelse afhørt i Ole Iversen-sagen

Politiet har ikke rejst nogen sigtelser mod SiD’s ledelse, og Poul Erik Skov Christensen har ikke været afhørt med en sigtets rettigheder.

SiD’s ledelse har nu været til vidneafhøring hos Københavns Politi vedr. Ole Iversen sagen. Senest har forbundsformand Poul Erik Skov Christensen onsdag været til vidneafhøring.

Tidligere har forbundssekretær Torben Bach og gruppeformand i BOS-gruppen John Larsen været til vidneafhøring.

Der har været tale om vidneafhøringer, og der er ikke rejst nogen sigtelser mod nogen i SiD’s ledelse, og hverken Poul Erik Skov Christensen eller andre i SiD’s ledelse har været afhørt med en sigtets rettigheder, sådan som det var bebudet i visse medier.

- Jeg er glad for, at disse samtaler nu langt om længe har fundet sted, siger forbundsformand Poul Erik Skov Christensen.

- Møderne har været præget af en meget positiv stemning, og det er min fornemmelse, at politiet nu har fået de informationer, de har bedt om. Så vidt vi er orienteret har det ikke givet anledning til nye undersøgelser, og nu afventer vi blot at politiet tager stilling til de eventuelle retslige skridt i forhold til den politianmeldelse mod Ole Iversen, som vi indgav for 1 år siden.

Politiet må nu have ro til at færdiggøre deres arbejde, og de juridisk vurderinger, og derfor ønsker SiD ikke at kommentere sagen yderligere.Ledere i SID har fået betalt rejser af leverandører [26.11.2002]

SID har gennem ca. 20 år afholdt kongresser i Falkoner-Centret på Frederiksberg, og det har været kutyme at der bagefter blev foretaget 'evaluering' - typisk på en rejse til udlandet som blev betalt af Falkoner-Centret (der ejes af SAS). Der blev således gennemført en rejse til Tallinn / Skt. Petersborg i 1998 for 10 personer, bl.a. Torben Bach fra SID og nogle ledende funktionærer - resten var repræsentanter for Falkoner-Centret. Rejsen havde - mener »Morgenavisen Jyllands-Posten« - en værdi af 142.800. Under rejsen blev der tegnet kontrakt om den næste kongres.

Torben Bach afviste at der var sket noget 'forkert'.

'Metoden' bruges i øvrigt ikke mere - for det er i mellemtiden besluttet at der skal afholdes licitation om hvor kongresserne skal finde sted, og desuden blev det i sommeren 2002 bestemt at SID'ere ikke længere måtte modtage gratis rejser fra leverandører. På dén baggrund mente man ikke i SID's ledelse at der var noget at komme efter.

Dennis Kristensen, der er formand for FOA - Forbundet af Offentligt Ansatte - har taget det usædvanlige skridt at lægge afstand til SID; det er ikke sædvanlig praksis mellem fagforbund. Han har - til »Morgenavisen Jyllands-Posten« - sagt at SID-skandalerne er en belastning for fagbevægelsen, og han opfordrede dele af SID-troppen til at trække sig tilbage.

SID ville ikke kommentere Dennis Kristensen's udtalelser.Forbundssekretær Torben Bach er død [5.12.2002]

SID har 5.12.2002 udsendt følgende pressemeddelelse:

Det er med dyb sorg, at vi i Specialarbejderforbundets ledelse torsdag morgen har erfaret, at forbundssekretær Torben Bach, 46 år, pludselig er død.

Torben Bach stammede fra Ringkøbing, hvor han var uddannet smed. Senere blev han fisker og murerarbejdsmand.

Hans faglige karriere begyndte tidligt, og som 26-årig blev han i 1982 valgt til afdelingsformand i Ringkøbing.

To år senere blev han distriktssekretær i SiD's distrikt 9, der dækker Ringkøbing Amt.

I 1990 blev Torben Bach ansat som aktivitetskonsulent i for­bundshuset i København, og på kongressen i 1995 blev han valgt til forbundssekretær, hvor han i 1996 afløste Poul Jørgensen.

Torben Bach vil blive husket som en meget aktiv tillidsmand og et organisatorisk talent, der altid var grundigt forberedt til de mange opgaver, han påtog sig.

Som forbundssekretær havde Torben Bach ansvaret for mange centrale områder, og i alt ar­bejdet lå der grundlæggende en utrolig høj grad af ansvarsbevidsthed for opgavens udførelse.

Torben Bach var personalechef, og han havde ansvaret for SiD's kongresser. Han havde an­svaret for forbundets edb-afdeling. Han var meget aktiv i forbundets sociale arbejde, og han har udført en stor opgave på det retspolitiske område.

Han havde stor indsigt i fagbevægel­sens komplicerede struktur og et stort kendskab til SiD's lokale tillidsfolk, hvor han også nød stor respekt.

Privat var Torben Bach et familiemenneske, og han nød fritiden i hjemmet i Karlslunde og i sommerhuset ved Ringkøbing Fjord. Ind imellem blev der også tid til at læse Søren Kierkegaard, og han brugte ofte Kierkegaard-citater i det faglige arbejde.

Torben Bach var højt respekteret, og han vil overalt i forbundet blive savnet for hans store flid og menneskelige egenskaber.

Torben Bach efterlader sig hustru og 2 døtre.

Æret være Torben Bachs minde.

Poul Erik Skov Christensen
Forbundsformand

»Morgenavisen Jyllands-Posten« skrev 6.12.2002 bl.a.:

»Med til Torben Bachs navn hører leverandørbetalte rejser, som har været genstand for skarp kritik. Selv fandt han rejserne helt i orden - andre kaldte dem "rene pamperrejser", der i øvrigt havde udløbere til hele SiD-toppen. Det lykkedes dog SiD's formand, Poul Erik Skov Christensen, at få lagt nogenlunde låg på affæren«.

Kommentar: Da »Morgenavisen Jyllands-Posten« rejste 'sagen' om de leverandørbetalte rejser, var de helt passé - dels fordi kongresstedet nu bliver valgt på en anden måde, dels fordi SID i sommeren 2002 har indført regler der forbød leverandørbetalte rejser. Der var - rent ud sagt - ikke megen rimelighed i at køre dén sag op, og det er noget af et 'spark' at bruge næsten halvdelen af avisens dødsnotits til »affæren«.»Morgenavisen Jyllands-Posten« beklager [12.01.2003]

Som sig hør og bør trykte »Morgenavisen Jyllands-Posten« en beklagelse 12.01.2003. Bedre sent end aldrig, fristes man til at sige.

Politiet opgiver sag mod SID-toppen [19.3.2003]

SID meddeler: »Politiet nu har afsluttet deres undersøgelser i den såkaldte Strube-sag, og konstateret, at der ikke er nogen sag imod SiD og SiD's ledelse. Gennem advokat Mogens Flagstad blev SiD's forbundsledelse onsdag eftermiddag orienteret om politiets afgørelse«.Kommentarer og forslag modtages gerne (klik tv.).Tilbage til forsiden