Neva - historier om et skib. Luftfotos


Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen


Hvis du klikker på et billede, vil det komme frem i større format.


»Neva« ud for kysten ved Bavn og Kællingdal.


Der går en stejl skrænt "nedenunder" brandvejen langs stranden. Skrænten gennemskæres af en slugt der fører ned til stranden.

Billedet er hentet fra Viborg Amts Kortdatabase som kan findes på adressen: http://www.vibamt.dk/mt/GIS.html. Man vil dog lede forgæves efter »Neva« hvis man går ind på kortdatabasen nu.

Området er meget yndet af surf'ere. Se evt. http://www.fly4fun.dk/flyvesteder/hamborg.htm hvor der er et billede fra skrænten og ned mod »Neva« - bagest i billedet kan man se molen ved Roshage. På web-siden er der også nogle oversigtskort.


Et gammelt postkort fra Bavn og Kællingdal - man ser ind over området ude fra Vigsø Bugt. Man kan tydeligt se slugten skære sig ned gennem skrænten. Billedet er taget næsten "ovenover" det sted, hvor »Neva« lå fra 1995 til 2000. Da billedet blev taget, var der endnu kuttere der fiskede fra Bavn og som blev trukket op på stranden.


Kællingdal fotograferet fra stranden af Kim Bøgh's sjak. En dag hvor der var faldet en smule sne.

Olsen-Banden på vej ned gennem Kællingdal. Still fra "Olsen-Banden i Jylland". Se nærmere i »Neva«-bogen: Afsluttende kuriøs efterskrift.


Tilbage til forsiden