Neva - historier om et skib.


Artikler i "Lolland Falsters Folketidende" lørdag 4.5.2002.


Kim Bøgh er en kendt lollik

39-årig tømrer har i mange år arbejdet sammen med John Madsen fra Dansk Kabel Skrot.

Af Bjarne Arildsen

Kim Bøgh Jensen dukker op i mange sammenhænge på Lolland.

Tømreren fra Maribo, der netop er fyldt 40, har i mange år arbejdet sammen med direktør John Madsen, Hunseby, der stod bag Dansk Kabel Skrot. Det er dels sket på fabrikken i Grænge, dels gennem forskellige anpartsselskaber.

Et af dem var K. B. Entreprise, der skrottede skibe i en dok i Nakskov. Selskabet gik ned i efteråret 1995, samtidig med at Kim Bøgh Jensen fik ordren på ophugning af »Neva«.

Kim Bøgh Jensen har aldrig lagt skjul på sin forbindelse med den omstridte skrotdirektør John Madsen.

I dag sidder de to sammen med andre på anklagebænken ved Retten i Næstved. De er tiltalt i den store skrotsag, der drejer sig om moms- og skattesvig for cirka 100 millioner kroner.

I fjor blev Kim Bøgh Jensen sammen med andre dømt for indsmugling af hash fra Holland til Lolland. Herfra gik noget af det videre til Norge.

Kim Bøgh Jensen blev anset som en af sagens hovedmænd og fik ved Østre Landsret i Nykøbing F. tre års fængsel. Højesteret nedsatte senere straffen med et halvt år.

Hashsmuglingen foregik blandt andet i en lastbil, ejet af selskabet Euro Invest 12. Dette selskab blev dannet på ruinerne af K. B. Entreprise med John Madsens penge.»Neva« og den flade lollik

For fem år siden ville lollikker skrotte et strandet skib ved Hanstholm. Det bragte dem i bitter konflikt med SiD. En ny bog fortæller historien om »Neva« og den flade lollik. Det er blevet noget af en gyser.

Af Bjarne Arildsen

Det stormede kraftigt i Skagerrak, da det litauiske skib »Neva« i februar 1995 gik på grund ved Hanstholm.

Lige så stormfuldt, men på land, blev de næste fem år, hvor »Neva« lå ud for stranden i det nordvestjyske. Der var nemlig strid om, hvordan skibet skulle fjernes. Det var ikke ligetil.

Og derfor kom en gruppe lollikker i strid modvind hos SiD, da de i 1996-1997 ville skrotte »Neva« på stranden.

Sjakbajs for lollikkerne var skrotdirektør John Madsens højre hånd, Kim Bøgh Jensen.

Om ham, »Neva«, SiD og en masse andet handler en ny bog, der udkom ved påsketid. Den er skrevet af Bjørn Andersen, Søborg, og hans søn, Andreas Røpke, som i det seneste par år har forsket i sagen.


B&W-skib

Bjørn Andersen er tidligere skibsværftsarbejder på B&W i København, og derfor fik han interesse for »Neva«, som han selv havde set ved Hanstholm. »Neva« var nemlig bygget på B&W i 1959 som et af fire skibe til en sovjetisk fiskerivirksomhed. Her skulle det bruges som køleskib.

Byggeriet af skibene gav i øvrigt politisk ballade. Det var midt under Den Kolde Krig, og amerikanerne brød sig ikke om den dansk-sovjetiske aftale. Men bygget blev skibene.

»Neva« blev hjemmehørende i Klaipeda i Litauen. Og da Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, blev »Neva« også litauisk.


På slæbetov

I 1995 var »Neva« tjenligt til ophugning, og det skulle ske i Bilbao i Spanien. Samme sted skulle et andet skib, »Jurbarkas«, ende sine dage. Og de to her nævnte skibe kom på slæbetov fra to andre skibe, »Jonava« og »Aukstaitija«.

De fire skibe sejlede fra Klaipeda i januar 1995, men bugseringen gik helt galt. »Aukstaitija« tabte »Jurbarkas« 8. februar ved Møn, og 12. februar skete det samme med »Jonava« og »Neva« i Skagerrak.

Det skete i en storm, og alt tyder på, at trossen mellem de to skibe sprang. Men onde tunger påstår, at trossen blev hugget over.

Under alle omstændigheder drev »Neva« forbi havnen i Hanstholm og grundstødte ud for kysten på et sted, der hedder Kællingedal.

Der var ingen folk på »Neva«, da det strandede, men heller ingen penge i rederiets kasse. Derfor fik »Neva« lov til bare at ligge ved stranden.


Hvem skal betale?

Skibet blev hurtigt udsat for strandrøvere, og alle myndigheder var enige om, at det burde fjernes.

Men af hvem, kunne man ikke blive enige om.


Bøgh på banen

Og så kom Kim Bøgh Jensen på banen i august 1996.

Tømreren fra Maribo virkede som en mand, der kunne klare opgaven. Han virkede sympatisk og energisk, og han havde erfaring med ophugning af skibe. Det var blandt andet sket i en dok i Nakskov.

- Vi har skrottet cirka 20 skibe, sagde Kim Bøgh Jensen om sig selv og sine folk.

Han kaldte også sig selv for "en flad lollik".


Madsens penge

Kim Bøgh Jensen fik hurtigt en bjærgningstilladelse. Men før han nåede at komme i gang, gik hans selskab, K. B. Entreprise, konkurs med en gæld på 600.000 kroner til forskellige, blandt andet Told & Skat. - Ikke noget problem, mente Kim Bøgh Jensen.

Han dannede hurtigt et nyt selskab, Euro Invest 12. Der var 12 anpartshavere, der aftalte at fortsætte arbejdet med »Neva«. Kim Bøgh Jensen blev daglig leder, og hans kæreste, Gitte Petersen, blev direktør. Og anpartskapitalen kom fra direktør John Madsen, er det kommet frem i en senere retssag.

Ingen af de 12 var organiseret i en fagforening.


»Neva«-branden

I april 1997 rykkede Kim Bøgh Jensen og hans folk ind på campingpladsen i Hanstholm. Nu skulle de i gang med at skrotte. Men en måned senere, 16. maj, gik der ild i »Neva«, hvor al indmaden nåede at brænde, inden ilden blev slukket.

Kim Bøgh Jensen erkendte, at man nok havde lavet fejl. Andre mener, at branden var påsat. Uden isolering med mere var skibet nemmere at skrotte, blev det sagt.


SiD i aktion

Samtidig løb Kim Bøgh Jensen ind i en barsk modstander: SiD i Hanstholm.

Ganske vist betegnes Hanstholm som den sidste danske nybyggerby, og derfor var der nogen sympati for "de frie fugle fra Lolland". Men ikke hos fagforeningen og dens markante formand, Peter Sand Mortensen.

Fra Lolland havde man hørt rygter om Kim Bøgh Jensens forbindelse til John Madsen og Dansk Kabel Skrot i Grænge og det brød man sig ikke om. Hos SiD-afdelingen vil man have orden i sagerne, når det gælder miljø, arbejdsforhold og overenskomster.

Kim Bøgh Jensen blev opsøgt på stranden 30. maj og indkaldt til møde. Han kom ikke, og SiD etablerede en overvågning af arbejdspladsen. Her kunne observatørerne se, at sikkerhedsreglerne ikke blev overholdt, og at skrottet lå og flød.

Desuden var materiellet, som blev brugt, militært grej fra den gamle Østblok.


Skjult optagelse

Først 15. august dukkede Kim Bøgh Jensen op hos SiD i Hanstholm, og han optog sin samtale med Peter Sand Mortensen med en skjult båndoptager.

SiD-formanden krævede overenskomst, men Kim Bøgh Jensen sagde nej. - Jeg har dårlige erfaringer med fagforeninger fra Lolland, sagde han.

På det punkt kunne de to parter ikke blive enige.

Peter Sand Mortensen mente også, at forudsætningerne for bjærgningstilladelsen var faldet væk. Kim Bøgh Jensen havde ikke overholdt de krav, som han havde skrevet under på, mente SiD-formanden.

Endelig krævede Peter Sand Mortensen også, at arbejdsmiljøloven blev overholdt.

Men mødet endte uden resultat, og så greb SiD til konfliktvåbnet. Gennem LO og Dansk Arbejdsgiverforening blev det forbudt andre firmaer, for eksempel vognmænd, at samarbejde med Kim Bøgh Jensen.

Dette træk fra SiDs side fik Kim Bøgh Jensen til at opgive ævred. Ifølge Bjørn Andersens og Andreas Røpkes bog skyldes det også, at John Madsen, der havde stillet en bankgaranti på 250.000 kroner for bjærgningen, ville ud af projektet.


Efter bogen

Tilbage ved Kællingedal lå resterne af »Neva«.

Og det fik de lov til, indtil firmaet Karsten Rasmussen, Thisted, i 2000 fjernede vraget. Regningen blev betalt af staten efter en vedtagelse i Folketingets Finansudvalg i november 1999 på initiativ af den daværende trafikminister Sonja Mikkelsen (A), der selv kommer fra Thy.

Desuden er reglerne for skrotning af skibe ved kyster blevet skærpet.

Arbejdet med at fjerne de sidste jordiske rester af »Neva« skete i øvrigt helt "efter bogen", som er et udtryk de bruger oppe i SiD i Hanstholm.


Tilbage til forsiden