Neva - historier om et skib. Links


Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen


Tegning på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Vi har optrykt forskellige tegninger i større skala i Dokumentationshæftet. Denne tegning kan du få frem i en større udgave ved at klikke på den.SIDs »Fagbladet« har skrevet om »Neva« ved forskellige lejligheder. I vores bog har vi aftrykt en artikel fra 1997 der havde overskriften: »Kystpiraten« (nr. 20/1997). Denne artikel er ikke tilgængelig på nettet - men det er følgende artikler (klik på artikeloverskrifterne nedenfor):

22.8.1997: Klager til 2 ministre
22.10.1997: Skrotbunke/Hanstholm
27.5.1998: Ny blæst om Neva
1.9.1999: Princip-sejr i sag om skrotskib
14.1.2000: Neva fjernes for skattekroner

Spørgsmål i Folketinget, november 1998.

Arbejdsrettens dom 30.8.1999 (frifindelse af LO og SID). Se under: Arbejdsretsdomme, 1999. Afsigelsesdato: 990830 (30.08.1999). Journal nr: 19998.236

Trafikministerens meddelelse 8.11.2000 om at »Neva« er hugget op. (Meddelelsen skal søges under: "Ældre nyheder").

Nedbrydningsfirmaet Karsten Rasmussen A/S, Thisted. Firmaet har siden skiftet navn til: NKR Nedbrydning A/S - men har samme internetadresse. Der er en særlig side om »Neva«: http://www.nkr-as.dk/index.php?Side=539&Udvid=1.

Portal om arbejdsmarkedsforhold: http://www.fiu-it.dk/. Portalen er et projekt under ledelse af Fagbevægelsens KompetenceCenter, og det praktiske arbejde udføres af LO-Skolen.


Tilbage til forsiden