Neva - dokumentationshæfte


Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen


Dokumentationshæftet kan (fra 2019) downloades gratis fra adressen:


http://bjoerna.dk/neva/NEVA-DOKU-2002.pdf


BA's adresse er ikke længere i Søborg ... [rettelse anføres senere]


Indholdsfortegnelse

KRONOLOGISK OVERSIGT (s. 4)

1700-TALLET: JØRGEN MYGIND PÅ NØRTORP (s. 18)

HUGO GROTIUS (s. 19)

KONGELIG ANORDNING NR. 224 AF 16.4.1999 (s. 20)

BUSTER CRABB 19.4.1956 (s. 22)
Links (s. 22)
Debat i det engelske Underhus, 22.2.1994 (s. 23)
Debat i det engelske Underhus, 27.4.1994 (s. 24)
Rupert Allason og Torbay (s. 25)

»NEVA« SKIBSTEGNINGER (s. 28)

DEN LITAUISKE HAVARIRAPPORT (s. 39)

KYSTBESKYTTELSESLOVEN (s. 47)

SUPPLERENDE BREVE (1997-1998) (s. 52)
1) Arbejdstilsynets brev af 29.8.1997 til Peter Sand Mortensen, SID i Hanstholm. Heri gennemgås en række konkrete klagepunkter, som SID har rejst. Arbejdstilsynet omfatter dels hovedkontoret i København, dels en række lokale kredse. Hanstholm hører under Viborg-kredsen, som har kontor i Skive.
2) SID i Hanstholms klage til forsvarsminister Hans Hækkerup over Farvandsvæsenets sagsbehandling. Brevet er udateret, men er formentlig afsendt enten den 10.9. eller 11.9.1997.
3) Farvandsvæsenets brev af 7.11.1997 til SID. Klagen af 10.9. (11.9.1997) besvares heri.
4) Forsvarsministeriets brev af 26.3.1998 til Specialarbejderforbundet i Danmark.

LOV OM ARBEJDSRETTEN (s. 79)

OMFARTSVEJEN VED NORS (s. 84)

LOVFORSLAG NR. 44 OM MILJØCERTIFICERING (2002) (s. 94)


Tilbage til forsiden