Neva - historier om et skib.


Rettelsesblad til Neva-bogen. Tilføjelser


Andreas Mygind Røpke & Bjørn Andersen

Side
Hvad der står

Hvad der skal stå / tilføjelse

51


S.A. Borisov


Tilføjes i Personregisteret, s. 294


82


Der gættes på at Eyvind Bartels var manuduktør (universitetslærer) for jura-studerende.

Eyvind Bartels var manuduktør (universitetslærer) for polit.-studerende; én af hans studenter var den senere departementschef Jens Christensen (der ses th på billedet, s. 39). Jf. Søren E. Jensens radioudsendelse om Eyvind Bartels, DR P1, 13.4.2002. Se nærmere under omtalen om J.O. Krag (klik tv.)

91


Rydningen af Suez-kanalen efter bataljerne i 1956


En af lederne af rydningsarbejdet var danskeren Svend Fage-Pedersen, kaptajn og bjærgningsinspektør hos Svitzer. Vi har lånt et par avisklip om ham i familien (klik tv.); Svend Fage-Pedersen var gift med Anna Marie Mygind.


122


Det omtales at fisken glaceres på »Neva«


Glacering (glasering) er ikke gået af mode siden »Neva«'s tid. På en pose frosne sildefileter fra FDB står:

Når fileterne er klar til indfrysning dyppes de i rent vand, som fryser til en tynd glasering på fileternes overflade. Denne glasering beskytter fileterne mod udtørring og harskning medens de ligger nedfrosset.


257


Skrotsagen


Bjarne Arildsen skriver i "Lolland Falsters Folketidende" 20.4.2002 at Østre Landsret har givet Storstrøms Amt medhold i at John Madsens miljøgodkendelse i Grænge skal anses for at være bortfaldet.

John Madsen havde flyttet en del af sine aktiviteter til Liebenwalde ved Berlin (klik tv. hvis du vil se kort) - og Amtet mente at der herefter ikke skete noget på grunden i Grænge der nødvendiggjorde at miljøgodkendelsen skulle opretholdes.

I 1998 konstaterede man at der igen blev foretaget affaldssortering på grunden, hvilket man ikke ville acceptere.

Firmaet LM Handel skal betale sagens omkostninger på 30.000 kr.


291, nederst


»Præsten og divane«


»Præsten og divaen« ... dén diva der tænkes på er Maria CallasOpdager du fejl eller mangler, må du meget gerne sende os en mail (klik her til venstre)


Tilbage til forsiden