Cai Mygind

Internetudgiver: Bjørn Andersen

Kontakt: mygind@bjoerna.dkKlik på billedet, hvis du vil se det i større format

Cai Mygind (1925-2012) var folkeskolelærer i mange år. Han har udgivet følgende slægtsbøger - de fleste om sin egen slægt:

»Mygindslægter fra Mygindgaard ved Assens«
Postmester Th. Myginds efterslægt, hans forfædre samt disses andre efterkommere med navnet Mygind

204 s., illustreret, bilagt slægtstavler, København 1967.
Bogen er udsolgt, men er lagt på nettet som PDF af 'Slægtsforskernes Bibliotek':

[911207] (klik her)


Det er hensigten fra slutningen af 2021 at lægge nogle af de nedennævnte publikationer på nettet til fri afbenyttelse, typisk som PDF-filer, i nogle tilfælde måske som ePub-filer.


»Nogle slægter fra Hanherred og Hillerslev Herred«
71 s. samt illustrationssider og en slægtstavle. Tekst på både dansk og engelsk. København 1972. Udsolgt.

Bemærkning om Johanne Lucie Mygind, september 2003 (klik tv.)

»Vestjyder«
Slægtsbog for Bollerup Sophus Laustsen og Ane Dorthea Pedersen

131 s., illustreret, København 1976. Udsolgt.

»En Ishøy-slægt«
Skibsreder Johan Andreas Ishøy, hans aner og hele hans samlede efterslægt

170 s., illustreret, København 1988. Udsolgt.

»Fire Rifbjerg-søskende, deres børn og deres forfædre«
154 s., illustreret, København 1993. Udsolgt.

Carl Mygind: »Erindringer« med efterskrift af Cai Mygind
66 s., illustreret, København 1997.

Klik evt. på overskriften.

»Foreningen »Ærøslægten Mygind««
ISBN 87-90722-08-6
80 s., illustreret, i kommission på BA Forlag, Søborg 2001.
Klik evt. på overskriften.

Caroline Ishøy

ISBN 87-90722-20-5
95 s., illustreret, i kommission på BA Forlag, Søborg 2003.
Klik evt. på overskriften.
Caroline Lund blev født i København 1834. Hun blev gift med Johan Andreas Ishøy, som hun havde mødt i Marstal, hvortil hun var flyttet for at åbne et 'Institut' for piger. Ishøy døde i 1891, og Caroline genoptog derefter sin undervisning. Senere flyttede hun med sin datter og svigersøn til Frederikshavn, hvor hun døde i 1912. - Hæftet supplerer »En Ishøy-slægt«.

Sankelmark-1864

Klik evt. på overskriften.

Peter Dørslund Lund (født 1841) var en lillebror til Caroline Ishøy (f. Lund) og stammede som hende fra København. Han blev konfirmeret og kom på landet for at tjene, herefter gennemgik han en praktisk uddannelse som landmand og blev forvalter. I 1863 gennemgik han reserveofficersuddannelse, blev sekondløjtnant i oktober og blev ansat ved 9' infanteriregiment. - I begyndelsen af 1864 befandt Peter Dørslund Lund sig ved Dannevirke og var blandt dem der deltog i tilbagetrækningen mod Flensborg. Den 6. februar blev han ramt af en østrigsk granatkugle ved Sankelmark og døde straks; regimentet efterlod hans lig under den videre tilbagetrækning. Ukendte personer - østrigske soldater eller lokale danskere - fjernede efterfølgende det meste af hans tøj og formentlig også hans støvler. - Én af de nærmestfølgende dage blev hans og andres lig samlet op af garvermester Jakob Plaetner og hans folk og ført til Flensborg. Fredag den 12. blev Peter Dørslund Lund begravet på Flensborg Kirkegård sammen med de andre faldne fra begge sider. - I hæftet kan man læse hvad vi véd og hvad vi ikke véd.

Hæftet kan downloades som ePub: Sankelmark-1864, men kan også læses (og downloades) som PDF hos ISSUU [klik tv]
Du må citere hvis du angiver flg. adresse: bjoerna.dk/mygind/oversigt.htm ... Hovedside: bjoerna.dk