Johanne Lucie Mygind

Internetudgiver: Bjørn Andersen

Kontakt: mygind@bjoerna.dk

»Mygindbogen«, tillæg til kapitel 7


En dag i august måned 2003 modtog jeg et brev fra Hans Jørgen Mygind i Ganløse. Han er omtalt i »Mygindbogen« på s. 183 forneden, og han er - som også jeg selv - tipoldebarn af Niels Mygind.

I brevet citerer han, hvad han en dag læste på »nettet« fra kirkebogen Sct. Mariæ Klosterkirke i Helsingør:
Johanne Lucie Mygind,
død 12. Feb. 1819, begravet 17. Feb. 1819.
Død hos sin Broder Organist Mygind ved Sct. Mariæ Kirke i Helsingør. 37 Aar.
Hans Jørgen Mygind tilføjer, at de 37 Aar nok er en skrivefejl, for der burde - ifølge »Mygindbogen« - stå 41 år.

Jeg var ved at falde ned af stolen ved at læse dette, så glad og overrasket blev jeg. I over 40 år har jeg søgt at finde ud af, hvad der var blevet af Johanne Lucie Mygind, som er vores stammoder - og fra hvem vi har efternavnet Mygind.

Som man kan læse i kap. 7, er det sidste, vi hører om hende, at hun i 1805 må møde for retten i Nykøbing Mors og betale en bøde for at have fået to børn uden for ægteskab, Hans Jørgen Mygind's og min tipoldefar, Niels, i 1803 og Anne Christine i 1805.

Jeg har igennem de mange år søgt og søgt i kirkebøger, i folketællinger og i andre offentlige papirer, hovedsageligt i Nordjylland, hvor hun og hendes familie stammede fra, men fandt ikke noget. Aldrig faldt det mig ind at søge på Sjælland, skønt jeg vidste, at hun havde en broder i Helsingør, nemlig Hermann Willer Mygind, der var organist - først ved Sct. Mariæ Klosterkirke og siden ved Sct. Olai (se »Mygindbogen«, s. 63 forneden).

Nu kan jeg godt se, at det egentlig havde været naturligt at have søgt efter hende hos hendes mange søskende, én efter én, men det faldt mig ikke ind.

Hvis man kunne finde skiftepapirer efter Johanne Luise eller Herman Willer Mygind, ville man forhåbentlig få noget interessant at vide.


Tømmerby, september 2003

Cai MygindDu må citere hvis du angiver flg. adresse: bjoerna.dk/mygind/oversigt.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm ... Hovedside: bjoerna.dk