Caroline Ishøy født Lund - og hendes slægt

Internetudgiver: Bjørn Andersen

Kontakt: mygind@bjoerna.dkFoto af Caroline Ishøy født Lund. Billedet hænger i dag i stuen
hos én af hendes efterkommere, Ellen Rantsén i Søborg.
Klik på billedet, hvis du vil se det i større format.

Caroline Marie Magdalene Lund blev født den 25/11 1834 i Dronningens Tværgade 233 i København og døbt i Slotskirken den 16/1 1835. Hun var datter af kgl. løber, siden palæforvalter og kammerassessor, hos prinsesse Caroline og prins Ferdinand, Niels Peter Petersen Lund og hustru, Anne Marie født Grentzmann.


     

Miniaturebilleder af Anne Marie født Grentzmann og Niels Peter Petersen Lund.
Klik på billederne, hvis du vil se dem i større format.
Billederne er fra forlovelsen i 1830 og er malet af Christian Pedersen.

Caroline Lund blev lærerinde og virkede i flere år ved »Marie Gøtzsches institut« og siden ved »Augusta Søeborgs institut«, begge i København. Var en tid også privatlærerinde for Augusta Ramel på herregården Hviderup i Skåne. Boede ellers hjemme i Sankt Peders Stræde 125 hos faderen, der efter sin kones død i 1849 havde giftet sig med dennes søster, Christine Caroline født Grentzmann, plejedatter af silke- og klædekræmmer Peder Dørslund og Maren Kristine født Olling.

Indledningen til afsnittet om Caroline Lund i »En Ishøy-slægt« (s. 106-107).

Ellen Rantsén har arvet en blomstertegning, som Caroline Lund udførte som 11-årig skolepige (klik på 'blomstertegning' tv, hvis du vil se den). Cai Mygind har et par små farvelagte blomsterbilleder - hvoraf ét kan ses her (klik evt.)

Denne side vil blive udbygget i løbet af foråret og sommeren 2003.

Se foreløbig side om Peder Madsens Gang i København.


Bogen om Caroline Ishøy og hendes slægt udkom i september 2003. Den er på knap 100 A4-sider. Der er indlagt en CD med bogen som pdf-fil, således at man kan læse teksten på sin computer og se billederne i en bedre gengivelse.Du må citere hvis du angiver flg. adresse: bjoerna.dk/mygind/oversigt.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm ... Hovedside: bjoerna.dk