bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Georg Brandes' Holberg-bog

Udvidet digital udgave 2007


Version 2.8 - 24.11.2007

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hérGeorg Brandes: »Ludvig Holberg«

Gratis. Klik ovenfor for at hente PDF'en
Hvis du bruger Internet Explorer,
kan det anbefales at hente fil'en i et nyt vindue (brug højre musetast)
eller at save filen, straks den er downloadet.

(1884) [PDF (2007); 3 MB]

Info om printet udgave kan findes på:

http://bjoerna.net/bestilling.htm

Du kan også sende en mail til: post@bjoerna.dk om hvad du ønsker + navn + adresse (så får du en mail om at bekræfte bestillingen).

Indhold

Georg Brandes' Holberg-bog. Digital udgave

Bidermann, Mylius og Lehn. Anchersen og Munthe. Et par småting

400 Biografier

Holberg's konger

Det Kongelige Teater 1748-1761
Billede

Brandes tegnet af Krøyer i 1875


Georg Brandes var i 1884, da han udgav bogen om Holberg, træt og mismodig, skriver hans biograf, Jørgen Knudsen. Man valgte på Københavns Universitet at styre uden om ham, da man skulle til at fejre Holberg's 200 års-dag, hvad enten det skyldtes at man fandt Brandes for kontroversiel, eller fordi man ikke så ham som én der var særligt kyndig på Holberg. Til gengæld er Brandes' bog muligvis det eneste af betydning om Holberg fra dén tid, der har overlevet tidens tand.

Udgaven rummer følgende:

• En indledning.

• Brandes' bog (efter »Samlede Skrifter« 1' udgave).

• Afsnittet om Holberg fra Brandes' »Danske Personligheder«.

• ca. 55 artikler fra »Dansk Biografisk Lexicon« (1' udgave) om Holberg og nogle fra hans familie, samtidige forfattere og videnskabsfolk, bogtrykkere og teaterfolk og nogle af magtens folk.

• Et lille afsnit med længere ordforklaringer, fx af begrebet 'snapsting' (som ikke har spor med 'snaps' at gøre).

De forskellige dele af bogen er forbundet med hinanden (i den digitale udgave), således at man hurtigt kan springe fra det ene til det andet - og tilbage igen (man kan fx trykke på notenumrene og på sidetallene i noterne). Det kan anbefales at bruge Adobe's bogmærkefunktion. Ved hjælp af dén finder man ret hurtigt, hvad man leder efter. Går det helt galt, kan man lave en simpel elektronisk søgning (men den er langsommere end de andre metoder).

Udgaven er primært beregnet på studerende fra gymnasieniveauet og opefter, og derfor er der mange ord der har fået en kort forklaring med i en fodnote.

På et senere tidspunkt vil jeg udsende en revideret udgave med yderligere ca. 350 biografier. Hensigten er at gøre det lettere at forestille sig hvordan verden så ud på Holberg's tid: Hvem var der ellers? Hvem af dem havde Holberg forbindelser til? Hvem »drillede« han? Hvordan forholdt man sig til ham og hans bøger frem til og med Rahbek?

De nye biografier er foreløbig lagt ind på: http://bjoerna.dk/Holberg/Brandes-2007-Biografier.htm.


En samlet PDF-fil (på 10 MB) kan downloades fra adressen: http://bjoerna.dk/Holberg/Holberg-Brandes-Biografier.pdf. Fil'en indeholder Brandes' bog, yderligere ca. 350 biografier og forskelligt supplerende materiale.
Bidermann, Mylius og Lehn. Anchersen og Munthe.

Et par småtingBillede


Peder Benzon Mylius. Miniature på Frederiksborg Slot (A 4676). Malet omkring 1720 af Johannes Bøhling den ældre (ca. 1687-1737). Miniaturen var på Rønningesøgaard indtil 1905. Den blev erhvervet af museet i 1933/34 fra antikvitetshandler Morhbutter. - Tak til Steffen Heiberg, Frederiksborg Slot, for oplysningerne om billedet. Foto: Bjørn Andersen, 2007.


Der er dukket et par småting op undervejs. Én af dem handler om Holberg's eventuelle ejerskab til de to eksemplarer af Bidermann's »Utopia«, der findes på Det Kongelige Bibliotek. Den navnkundige Paul Johansen skrev for en del år siden en meget spændende artikel til »Politiken« om sagen. Hans tese var at Holberg - som privatlærer - havde foretaget tilskrifter i de to nævnte eksemplarer, hvoraf det ene synes at have været ejet af godsejer Abraham Lehn, det andet af Holberg. Men jeg tror desværre det kan siges at Lehn's privatlærer ikke var Holberg, men derimod P.B. Mylius, som var dén der dimitterede Lehn.

Paul Johansen gjorde sig skyldig i en skrivefejl, han skrev P.B. Mygind i stedet for P.B. Mylius, og det betød at man ikke rigtig kunne identificere læreren (jeg kunne i det mindste ikke), for der findes - så vidt vides - ingen P.B. Mygind fra dén tid. Men P.B. Mylius véd man en smule om. Han må ud fra det foreliggende antages at have været rimeligt habil som latiner og han kunne derfor sagtens undervise Lehn. Hvortil kommer at det var dét han fik sine penge for. Holberg kendte til Mylius (og sikkert også til Lehn), men det indebærer jo ikke nødvendigvis at han også skulle have overtaget nogle af Mylius' forpligtelser og noget af hans indkomst.

Se nærmere om ovenstående på: http://bjoerna.dk/Holberg/Holbergs-Bidermann-eksemplar.htm

En anden småting handler om hvem det var der flyttede ind hos Holberg i Fiolstræde efter H.P. Anchersen, nemlig Caspar Frederik Munthe. »Man« har vidst at der var tale om en slægtning (Langslet nævner det fx en passant i »Den store ensomme«), men der er nok lidt mere i det. Munthe var ret tæt knyttet til historikeren Gram [se om Hans Gram i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg« [digital udgave]], der jo blev én af Holberg's gode bekendte, så den nye logerende var ikke så fjern endda, han var nemlig både familie (Holberg og han havde et par oldeforældre til fælles) og én fra Holberg-Gram-miljøet.

Der er allerede dukket mange interessante mennesker op. Nogle dybt seriøse forskere, andre entreprenante bogtrykkere og endelig en flok skuespillere af meget forskellig type. Én af dem, skuespillerinden Materna, skrev selv skuespil ... men da hun døde havde hun næsten færdiggjort en oversættelse af Don Quixote. Var dét evt. én som Charlotta Dorothea Biehl havde fornøjelse af, da hun ca. 20 år senere udgav sin oversættelse? Jeg ved det ikke, kun at jomfru Biehl havde bekendte i skuespillermiljøet.

Skulle du have kommentarer eller spørgsmål til udgaven, hører jeg meget gerne, skriv til: post@bjoerna.dk