bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek. Navneliste

Udvidet digital udgave 2007


Version 1.2 - 10.12.2010 [1.0 seneste: 21.05.2007] - Det anbefales at bruge en kraftig browser og maskine til denne fil.

Vil du printe teksten rigtigt ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hér
Alfabetisk liste

'Aa' står forrest, 'Å' bagest

Kongehuset efter denne liste


Niels Ebbesen Aagaard
Arent Nicolai Aasheim
Nicolai Abraham Abildgaard
Peter Christian Abildgaard
Søren Abildgaard
Daniel Jensen Adzer
Frederik Svane Africanus, se: http://bjoerna.net/havrebjerg/
Iver Als
Peder Als
Christoff Heinrich Amthor
Peder Kofod Ancher
Hans Peder Anchersen (1700-1765), filolog, historiker, jurist
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Thomas Angell
Georg David Anthon
Fredrich Christian Holberg Arentz (1736-1825), rektor
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Hans Jacob Arnoldt (1669-1758), general, husejer
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Johan Samuel Augustin

Torkil Baden [Forvalter]
Poul Badstuber
Matthias Bagger [Matthias Olsen Bagger]
Jens Baggesen [Jens Immanuel Baggesen]
Nicolai Edinger Balle
Henning Frederik Bargum
Bertel Bartholin
Caspar Bartholin
Hans Bartholin
Johan Bernhard Basedow
Georg Wilhelm Baurenfeind
Laurent Angliviel de la Beaumelle (1726-1773), forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Knud Ahasverus Becker [Knud Ahasverus Becher]
Knud Nielsen Benstrup
Johan Severin Bentzon
Ernst Heinrich Berling (1708-1750), bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Andreas Peter Bernstorff
J.H.E. Bernstorff
Jacob Christian Bie
Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788), forfatter og oversætter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Steen Andersen Bille
Jens Bing
Andreas Bjørn
Søren Bloch
Johannes Bartholomæus Bluhme
Rasmus Borch
Johannes Bormann [Bornemann]
Henrik Bornemann
Adolph Engelbert Boye
Birgitte Cathrine Boye
Georg Brandes (1842-1927) litteraturkritiker, forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Enevold Brandt
Iver Brinck [Iver Brink]
Broder Brorson
Hans Adolf Brorson
Nicolai Brorson [Niels Brorson]
Malthe Conrad Bruun
Oluf Bruun
Balthazar Johannes de Buchwald
Johannes de Buchwald
Johan Bülow

Etienne Capion (-1722-), teaterentreprenør
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Carl Landgreve af Hessen-Kassel
Johan Frederik Carøe
Guiseppe Casorti
Ulrik Frederik Cicignon
Christian Friederich Gottlob Clar
Johan Frederik Classen
Peter Hersleb Classen
Peter Clausen
Thomas Clausen
Johan Frederik Clemens
Niels Hjersing Clementin (1721-1776), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Thomas Christensen Clitau
Christian Colbjørnsen
Antonio Como
Frédéric de Coninck
Christian Cramer
Johan Andreas Cramer
Peter Cramer
Magnus Crusius

Werner Dam
Christian Conrad Greve Danneskjold-Laurwigen
Frederik Greve Danneskjold-Samsøe
Benjamin Dass
Peter Dass [Petter Dass]
Bartholomæus Deichman
Georg Detharding
Johan Christian Drewsen
Christian Drubin

Hans Poulsen Egede
Poul Hansen Egede
Hans Henrik von Eickstedt
Nicolai Eigtved
Frederik Christian Eilschov (1725-1750), filosof, sprogrenser
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Dorthe Engelbretsdatter [Dorthea Engelbretsdatter; Dorthe Engebretsdatter]
Laurids Engelstoft
Edvard Edvardsen
Carl Wilhelm Anton Eegholm
Lorentz Peter Eenholm
Christian Ulrich Detlev Baron von Eggers
Johan Bartram Ernst
Johan Conrad Ernst
Enevold Ewald
Johannes Ewald

Peder Ditlev Faber
Christian Falster (1690-1752), rektor, satiriker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Claus Fasting
Diderich Christian Fester
Esaias Fleischer
Per Forskål
Lars Larsen Forsæt
Jacob Fortling
Niels Foss
Louis Fournier
Catharina Frydendahl [Jomfru Møller]
Peter Jørgen Frydendahl
Christian Fædder

Christian Carl Gabel
Vincenzo Galeotti
Peder Severin Garboe
Frederik Eiler Gjedde
Adam Gottlob Gjelstrup
Cathrine Marie Gjelstrup
Hans Gram (1685-1748), historiker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Hans Gram [Supplerende]
Johan Gram
Niels Gram
Johannes Green
Ulrik Green
Emanuel Rasmus Grove
Gustav Grüner
Peter Grønland
Ove Høegh-Guldberg [Ove Høgh Guldberg]
Johan Ernst Gunnerus
Søren Gyldendal
Jean Henri Huguetan Greve af Gyldensten Jørgen Gylding
Carl Frederik Ehrensvärd Gyllembourg
Thomasine Christine Gyllembourg-Ehrensvärd
Peter Güntelberg
Joachim Gynther se: http://bjoerna.net/havrebjerg/
Caspar Frederik von Gähler
Peter Elias von Gähler
Sigismund Vilhelm von Gähler

August Christian Wilhelm Haack
Ludolf Hammeken
Christine Harboe
Jens Harboe
Ludvig Harboe
Caspar Frederik Harsdorff
Joachim Hassing
Frederik Christian von Haven
Jens Haven
Niels von Haven
Peder von Haven
Peter Andreas Heiberg
Joost van Hemert
Peter van Hemert
Ole Hersleb
Peder Hersleb
Bemærk en stilmæssig sammenligning med Holberg
Henrik Hielmstjerne [Henrik Hjelmstjerne]
Andreas Hojer (1690-1739), historiker, jurist og læge
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Se også: Andreas Hojer,
Christian Nielsen Holberg (1625-1686), oberstløjtnant
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Ludvig Holberg (1684-1754), forfatter, udgiver
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Hans Holck [Agent Holck]
Peder Holm
Peter Nicolai Holst
Christian Frederik Holstein
Johan Ludvig Holstein
Ulrik Adolf Holstein
Clas Frederik Greve Horn
Frederik Horn
Peder Horrebow
Marcus Ulsøe Hortulan (1732-1783), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Jean Henri Huguetan [Greve af Gyldensten]
Andreas Christian Hviid
Matthias Hviid
Martin Hübner (1723-1795), naturretsforfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Elias David Häusser
Jens Sørensen Høberg
Ove Høegh-Guldberg [Ove Høgh Guldberg]
Johan Jørgen Høpffner (1689-1759), bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Wille Høyberg
Christian Fædder Høyer
Cornelius Høyer
Jacob Høyer
Lyder Sørensen Høyer
Marcus Haggæus Høyer
Jens Pedersen Høysgaard

Johannes Erasmus Iversen

Ferdinand Heinrich Jahn
Nicolas Henri Jardin
Juliane Marie Jessen
Nicolai Jacob Jessen
Ole Judichær
Jens Juel
Povel Juel
Hans Christensen Juul

Abraham Kall
Johan Christian Kall
Johan Gottfried Kemp
Terkel Klevenfeldt
Friedrich Gottlieb Klopstock
Hans Christian Knudsen
Jens Kraft
Ole Kraft
Peder Kraft
Christian Carl Kramer [Christian Carl Cramer]
Johan Cornelius Krieger
Frederik Ludvig Æmilius Kunzen

Hinrich Ladiges
Joachim Henriksen Lafrentz
Gerhard Ludvig Lahde
Johan Matthias Lahn
Hans Landorph
Barthold Nicolai Landsberg
Jacob Langebek (1710-1775), historiker, arkivar
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Johannes Laverentzen (o. 1648-1729), bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Abraham Lehn (1701-1757), godsejer
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Poul Abraham Lehn
Niels Lembach
Utilia Lenkiewitz – Utilia van Mander (1711-1770), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Ferdinand Ludvig Vilhelm Lindgreen
Søren Lintrup (1669-1731), rektor, biskop, digter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Jacob Lodberg
Barthold Johan Lodde
Odvardt Helmoldt von Lode
Gert Londemann
Laurids Luja (1668-1732), professor ved Odense Gymnasium
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
A(nna?) D(orothea?) Lund
Bjørn Christian Lund
Bolle Willum Luxdorph (1716-1788), jurist, embedsmand
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Volrad August v.d. Lühe
Christopher Lysholm
Frederik Christopher Lütken
Otto Diderik Lütken
Frantz Julius Lütkens
Poul Løvenørn

Árni Magnússon [Arni Magnusson]
Ove Malling
Christian Martfelt
Ferdinand Martini
Hector Gotfred Masius
Materna = Anna Catharina von Passow (1731-1757), skuespiller og forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Søren Matthiesen
Johan Gabriel Maurenbrecher
Adam Gottlob Moltke
René Magnon de Montaigu (1661-1737), teaterdirektør
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Hans Mossin
Bredo von Munthe af Morgenstierne
Caspar Frederik Munthe (1704-1763), filolog
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Caspar Wilhelm von Munthe af Morgenstierne
Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne
Frands Mygind
Peder Benzon Mylius (o. 1689-1745), landsdommer, historiker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Frantz Heinrich Müller
Bernhard Møllmann

Carsten Niebuhr
Hans Nobel
Frederik Hartvig Greve von Nostitz
Christopher Nyrop

Henrik Ocksen
Johannes Ocksen
Georg Christian Oeder
Eggert Ólafsson
Guðmundur Ólafsson
Jón Ólafsson [1705-1779]
Jón Ólafsson [1731—1811]
Hark Oluf, omtales under: Ludolf Hammeken
Oluf Christian Olufsen

Julius Paludan (1843-1926), litteraturhistoriker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Holger Paulli (1644-1714), religiøs fantast
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Joachim Richard Paulli (-1759), forfatter (bl.a. af skuespil)
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Poul Pedersen
Domenico Pelli
Abraham Pelt
Poul Johs. Phønixberg (o. 1679-1729), bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Carl Gustav Pilo
Frederik Daniel de Pilloy
Carl Adolf von Plessen
Christian Ludvig von Plessen
Erik Pontoppidan (1698-1764), biskop, topograf, forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Christen Henriksen Pram
Jacob Preuss (-), bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]

Salomon Poulsen von Qvoten, (-1720-), teaterentreprenør
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Julius Henrik von Qvoten, (-1748-), teaterentreprenør
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]

Kamma Rahbek
Knud Lyne Rahbek (1760-1830), forfatter, udgiver
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Christian Ramus
Joachim Frederik Ramus
Johan Daniel Ramus [Johan David Ramus]
Christian greve Rantzau (1683-1771), vicestatholder, stiftamtmand
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Hans Rigsgreve Rantzau
Frederik Otto Rappe
Christian Christopher Reenberg
Morten Reenberg
Thøger Reenberg
Lorentz Christian Reersløw [Lorentz Christian Reerslew]
Niels Lunde Reiersen
Andreas Reinhardt (-1709-), kobberstikker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Christian Reitzer (1665-1736), jurist, bogsamler
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Henrik VI greve af Reuss (1707-1783), amtmand, overhofmester Sorø Akademi
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Jeremias Friedrich Reuss
Anna Sophie Reventlow
Christian Ditlev Frederik Greve Reventlow
Elie Salomon François Reverdil
Niels Ditlev Riegels
Jørgen Riis [Jørgen Ries]
Børge Riisbrigh
Christopher Pauli Rose (1723-1784), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Elisabeth Cathrine Amalie Rose (1738-1793), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Ivar Rosenkrantz [Iver Rosenkrantz]
Peder Rosenstand-Goiske [teolog]
Peder Rosenstand-Goiske [dramaturg]
Frederik Rostgaard (1671-1745), filolog, statsmand
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Casper Peter Rothe
Tyge Jesper Rothe
Christian Friis Rottbøll
Christian Michael Rottbøll
Niels Ryberg
Poul Pedersen Rytter
Michael Augustus Røg [Mikkel Røg] (-1709-), medaljør, stempelskærer
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Se også: Mikkel Røg

Hans Egede Saabye
Peter Rasmussen Saabye
Antonio Sacco
Claude Louis Greve de Saint-Germain
Jacques Francois Joseph Saly
Paolo Scalabrini
Christian Scavenius
Johan Adolph Scheibe
Heinrich Carl Greve Schimmelmann
Heinrich Ernst Greve Schimmelmann
Gerhard Schøning
Johann Elias Schlegel
Thomas Schmidt
Bernhard Schnabel
Johan Vilhelm Schrøder
Johan Sigismund Schulin
Johan Frederik Schultz
Johan Abraham Peter Schulz
Frederik Schwarz
Andreas Schytte
Christian Sehested
Claus Seidelin
Jacob Sewerin [Jacob Severin]
Johann August Seydlitz
Frederik Sneedorff
Jens Schielderup Sneedorff
Jørgen Jørgensen Sorterup
Otto Sperling d.y.
Henrik de Stampe (1713-1789), jurist, generalprokurør, statsminister
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Carl Frederik Stanley
Simon Carl Stanley
Hans Steenbuch
Christian Günther Rigsgreve Stolberg
Andre af familien Stolberg medtages evt. senere
Ludvig Munthe Stoud (1649-1705), biskop i Kristiansand
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Otto Lorentzen Strandiger
Adam Struensee
Carl August Struensee
Johann Friedrich Greve Struensee
Ambrosius Stub
Christian Stub
Brødrene Støttrup
Peter Frederik Suhm (1728-1798), historiker og forfatter, bogsamler
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]

Christian Thestrup (1689-1750), professor
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Carl August Thielo (1702-1763), musiker, teaterdirektør, forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Caroline Amalie Thielo (1735-1754), skuespiller
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Otto Thott
Albert Thura
Christian Thura
Laurids Thura
Diderik de Thura
Laurids Lauridsen de Thurah
Johann Clemens Tode
Peder Tordenskjold
Thormod Torfæus (Torvesen)
Johannes Trellund (1669-1735), feltprovst i Italien, biskop i Viborg
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Gerhard Treschow [industridrivende]
Gerhard Treschow [præst, forfatter]
Christen Lassen Tychonius (1680-1740), præst, forfatter
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]

Johannes Nicolaj Ulsøe
Georg Ursin

Ditlev Vibe
Poul Vinding

Christian Frederik Wadskiær
Peder Olsen Walløe
Caroline Frederikke Walter
Hans Vilhelm von Warnstedt
Jens Severin Wartberg
Joachim Wasserschlebe
Henrich Wegner (-1743), skuespiller, siden postmester og embedsmand
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Erich Christian Werlauff
Caspar von Wessel
Caspar Wessel [Matematiker]
Johan Herman Wessel
Bemærk sammenligninger med Holberg
Ole Christopher Wessel
Johannes Wiedewelt
Joachim Wielandt (1690-1730), avisudgiver, bogtrykker
[se nærmere i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg«]
Jacob Benignus Winsløw
Ludvig Winsløw
Niels Bruun Winsløw
Peder Jacobsen Winsløw
Peter Christian Winsløw
Frederik Vilhelm Wivet
Carsten Worm
Christen Worm

Nikolaus Ludwig Zinzendorf [Zinsendorf]
Johan Zoega
Peiter Zonnix

Christopher Hartmann Ørsted