Fiskekøleskibet »Neva«

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Bjørn Andersen & Andreas Mygind Røpke: »Neva« - Historier om et skib (2002)»Neva« var et Litauisk fiskekøleskib med en særpræget historie, der begyndte og sluttede i Danmark.

Klik'bogen' for at komme til den særlige »Neva«-side.

Historien tager sin begyndelse i 1950'erne hvor Danmark og Sovjetunionen kom uoverens om bygningen af skibe. B&W havde bygget et par tankskibe til Sovjetrusserne - og ville gerne bygge flere, men Amerikanerne lagde sig imellem. På grund af den kolde krig måtte vi holde inde med tankskibe, de var for strategiske - og Amerikanerne sad med den lange ende.

Russerne blev irriterede og det kunne ikke lykkes at indgå en ny handelsaftale. Først efter nogle år enedes H.C. Hansen og Khrusjtjov om en løsning - det var i 1956, kort efter at Khrusjtjov var begyndt opgøret med Stalin.

1956 var et år med mange voldsomme begivenheder. Der var Ungarnkrisen og Suezkrisen. Der var en omfattende konflikt på det Danske arbejdsmarked, og der opstod en strid der endte med at kløve det Danske Kommunistparti midt over. Efter nogen tid stiftede Aksel Larsen SF, Socialistisk Folkeparti. De voldsomme begivenheder havde stor betydning for arbejderne på B&W, hvoraf en del var Kommunister og andre var Socialdemokrater. 1956-begivenhederne førte til at der opstod en 3-deling, som prægede arbejdspladsen i mange år derefter.

Ét af resultaterne af den nye handelsaftale var det lille fiskekøleskib »Neva« - der blev navngivet af H.C. Hansen's kone, Gerda.

Efter færdiggørelsen gik skibet til Klaipeda i Litauen hvor det havde station i mange år. »Neva«'s opgave var at modtage frisk fisk i rum sø fra Russiske og Litauiske trawlere, at fryse dem ned og sejle dem hjem. »Neva« var formentlig mange gange gennem Øresund eller Storebælt for at komme til eller fra Nordsøen.

Nogenlunde samtidig med at Sovjetunionen brændte sammen blev »Neva« taget ud af drift. I begyndelsen af 1995 skulle det hugges op og afgik derfor - sammen med 3 andre ophugningskandidater - fra Klaipeda med kurs mod Bilbao i Spanien. Så langt kom det ikke. Det forulykkede ved Kællingdal, nær Hanstholm, hvor det lå i flere år og gav anledning til megen tumult.Notits på DR's TekstTV 6.6.1998. Noget af hvad der står er rigtigt, men der står ikke spor om hvorfor 'Euro Invest' indstillede sine aktiviteter med »Neva« (se nærmere i bogen omkring s. 200-226).

Der opstod konflikt mellem SiD i Hanstholm - som Peter Sand Mortensen er en markant formand for - og en ophugger fra Maribo, Kim Bøgh; og ophugningen måtte stoppe. Først i slutningen af 2000 kom »Neva« væk - på Statens foranledning - og bekostning.

Bogen fortæller begge historier, og rimeligt grundigt. Både hvad der skete i 1950'erne og hvad der skete i slutningen af 1990'erne. I 1950'er-afsnittet er der noget om B&W Skibsværft - se i øvrigt vores særlige B&W-side ( Burmeister & Wain Skibsværft ): https://bjoerna.dk/neva/Burmeister.htm.

Ind imellem de to hovedafsnit er der et kort rids af Litauens historie, se: https://bjoerna.dk/neva/Litauen.html.

På Litauen-siden kan du i øvrigt finde en anmeldelse af Nationalmuseets udstilling »Mare Balticum«, klik på: https://bjoerna.dk/neva/Litauen.html#MareBalticum. Den svenske historiker Peter Englund har skrevet bogen »Den oövervinnerlige«, der handler om Karl X Gustav og hans krige i 1650'erne. Først angreb Karl X Gustav Polen og Baltikum, siden vendte han sig mod Danmark. Du kan downloade en anmeldelse af bogen (klik tv.). NB filen er i pdf-format og er forholdsvis stor (omkring 0,3 MB), så vær tålmodig.

Du kan læse om J.O. Krag - der havde meget med Russerne at gøre både før og efter 1956 - på: https://bjoerna.dk/neva/Bind1c.html#Krag. I 1956 ville H.C. Hansen selv, og Krag måtte blive hjemme. Én af J.O. Krags med- og modspillere var ambassadør Eyvind Bartels som der er et afsnit om i bogen. Efter at have været i Paris, New Delhi, Cairo og Washington trak Bartels sig tilbage til Tømmerby i Thy.

I fortsættelse af projektet har vi interesseret os for de underlige ting der er sket i SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark - efter at det blev afsløret at Willy Strube havde haft fingrene i klejnekassen. Se nærmere på: https://bjoerna.dk/neva/Uroen-i-SID.html.

Vi har også beskrevet dét man kalder den danske model eller den danske arbejdsmarkedsmodel - de særlige forhold der gælder på det danske arbejdsmarked - og har fulgt op på diskussionerne om eksklusivaftaler. Du kan læse nærmere om den danske model på: https://bjoerna.dk/neva/Bind1c.html#Model. Striden mellem Kim Bøgh og Specialarbejderforbundet i Hanstholm førte til en sag i Arbejdsretten, som Kim Bøgh tabte »på et hængende hår«. Dommen er aftrykt og kommenteret i bogen.

»Neva«-bogen er blevet godt modtaget. På https://bjoerna.dk/neva/index.html kan du læse omtalen i »Lolland Falsters Folketidende«, »Thisted Dagblad« og »Søfart«.

Kim Bøgh var involveret i den såkaldte »skrotsag« som verserede ved Retten i Roskilde, men som blev afviklet i Næstved fra 2000 til 2003; anklageskriftet er fra februar 2000. Anklagerne anklagede ham - og flere andre - for i midten af 1990'erne at være »stråmænd« for John Madsen, Grænge, som også spillede en rolle i sagen om ophugningen af »Neva«. Anklagerne mente at staten var blevet snydt for omkring 100 mio kr. ved at opkræve, men ikke at betale moms. Anklagerne procederede i begyndelsen af oktober 2002, forsvarerne afsluttede deres procedure 13. november - og dommen blev afsagt torsdag 23. januar 2003 kl. 11.Efter domsafsigelsen. Tv »Ekstra Bladet«'s medarbejder Anton Rasmussen, derefter én af forsvarerne - advokat Heine - og th yderligere 3 pressefolk. (Klik på billedet - hvis du vil se det i lidt større format).

Nogle af de anklagede fik fængselsstraffe (3-4 års fængsel), nogle fik moderate straffe - som blev gjort betingede - og to blev helt frikendt, bl.a. John Madsens kone, Lene. Dertil kommer at nogle af de dømte skal udrede store erstatninger til Told & Skat. De fleste af de dømte ankede straks dommen til Landsretten, mens en enkelt bad om betænkningstid. Anklagemyndigheden skal i løbet af 14 dage tage stilling til om dén vil anke.

Kim Bøgh blev kendt skyldig i stråmandsvirksomhed, men blev ikke ikendt nogen betinget eller ubetinget frihedsstraf, for Retten mente ikke at de pådømte forhold ville have medført en skærpelse af den fængselsstraf han havde fået i en anden sag (en straf der var afsonet ved domsafsigelsen). Kim Bøgh var blandt dem der straks ankede dommen til frifindelse.

Dommer Niels Foldberg (53), der ledede behandlingen af »skrotsagen« ved Retten i Næstved, har i flere år gjort tjeneste ved Retten i Roskilde. Han blev i midten af september 2002 udnævnt som dommer ved Retten på Frederiksberg. Han er cand.jur. fra 1975 (Københavns Universitet) og har været ansat i Sø- og Handelsretten, ligesom han en tid var konstitueret som landsdommer ved Østre Landsret.

Litterært interesserede kan desuden finde en anmeldelse af Ole Frøslev's kriminalroman om en »nedbrydningsentreprenør« fra Lolland på: https://bjoerna.dk/neva/Nedrivning.htm. Frøslev har gjort en grundig research, kan man se. Bogen har ikke en lyd at gøre med »Neva«, men vi måtte lige se efter. Det viste sig at bogen foregik i »nabolaget« - dvs. et stykke nede ad Søborg Hovedgade, ovre i Gladsaxe Industrikvarter og rundt omkring i København.Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Se den særlige internetside om »Neva«-projektet: https://bjoerna.dk/neva/index.html ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm