Kultursociolog Bjørn Andersen
Besættelsen
Nogle gratis eBøger [ePub]


Gunnar Thygesen:
Besættelsen den 9. april 1940 var forudset

[2006]

Oberst Axel Mygind:
Erindringer fra Besættelsen


Cai Mygind:
Bombeangrebet på København.
Januar 1943


Sven Koefoed:
Erindringer fra Besættelsen (og derefter)


Tilpasning, men hvordan?
Kommentar til Steen Andersen:
Danmark i det tyske storrum.
Dansk økonomisk tilpasning
til Tysklands nyordning af Europa 1940-41


Besættelse.
Tilpasning.
Modstand

Litteratur og links


https://bjoerna.dk