Den Tyske Besættelse 1940-1945


Besættelse. Tilpasning. Modstand: Litteratur og links


Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk


Version 2.2 - 21.01.2004

På denne side vil der blive oplistet litteratur der drejer sig om besættelse, tilpasning og modstand. Siden er under opbygning.


A bunker near Hanstholm, Jutland. Photo: Bjoern Andersen, bjoerna.dk


Tysk bunker i nærheden af Vigsø ved Hanstholm. Bagest fiskekøleskibet »Neva«, men det er en helt anden historie, se: Neva. Foto: BA


Generelt: Håndbøger. Internetsider

Jørgen Hæstrup m.fl. (red.): »Besættelsens Hvem Hvad Hvor«, 3. rev. udgave, Politikens Forlag, København 1985.

Frihedsmuseet i København

Peter Brunbech: Besættelsestidens historie

Gert Laursen: Den tyske besættelse af Danmark


Samarbejdspolitik. Økonomisk tilpasning

Jesper Groth har interviewet historikeren Bo Lidegaard om Danmarks udenrigspolitik fra 1' Verdenskrig til 2' Verdenskrig. Der er to udsendelser som hver varer 45 min. Bo Lidegaard har skrevet om Danmarks udenrigspolitik fra 1914-45 i sin bog »Overleveren« (Danmarks Nationalleksikons forlag). Danmarks nære naboskab til Tyskland er forudsætningen for en forståelse af dansk udenrigspolitik i første halvdel af 1900-tallet.


Danmarks udenrigspolitik under Første Verdenskrig og til Genforeningen i 1920. Danmarks udenrigspolitik med vægten på tiden omkring første verdenskrig og ”det munchske system” er genstand for den første samtale: http://www.dr.dk/p1/aspinclude/PlayMedia.asp?ClipID=26019

Danmarks udenrigspolitik fra 1930ernes Folkeforbundspolitik til samarbejdspolitikken under den tyske besættelse og det moralske dilemma Danmark blev stillet overfor: http://www.dr.dk/p1/aspinclude/PlayMedia.asp?ClipID=26388


Henrik S. Nissen: »1940. Studier i forhandlingspolitikken og samarbejdspolitikken« (disputats), Gyldendal, København 1973

Steen Andersen: »Danmark i det tyske storrum / Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41«, Lindhardt og Ringhof, København 2003.

Tilpasning, men hvordan? Kommentar til Steen Andersen: »Danmark i det tyske storrum. Dansk økonomisk tilpasning til Tysklands nyordning af Europa 1940-41«

Se i øvrigt (i dén forbindelse) en kommentar til Leif Davidsen: »De gode søstre«, Lindhardt og Ringhof.


Leveforhold

Lars Møller: »Da vi var besat. Danskernes liv og hverdag i 1940-1945«, Københavns Bogforlag, København 1990.

Cai Mygind: »Bombeangrebet på København« (januar 1943)


Bygning af tyske bunkers

Thy og Mors under Besættelsen: http://arkiv.thisted-bibliotek.dk/Krigsvaerk/40-45%20Site/startside.html

Museumscenter Hanstholm: Her kan findes: 'Nyheder'. 'Information'. 'Oplev Museet'. 'Viden om' med litteraturliste og materialer.

Jens Andersen: »De første tyske kanoner på Hanstholm«. Artikel fra »Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1998« (pdf-format).

Jens Andersen: »De tyske befæstningsanlæg ved Bulbjerg«. Artikel fra »Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1995« (pdf-format).

Frihedsmuseet i Skanderborg


Forsvarspolitik m.v.

Palle Roslyng-Jensen: »Værnenes politik - politikernes værn« (disputats), Gyldendal, København 1980.


Militærhistorie og militærteori

Clausewitz, gennemgang - se: »Albanske Studier 2002«, s. 143-157.

Mao Zedong's Guerillakrigstaktik, gennemgang - se: »Albanske Studier 2002«, s. 158-167.


29. august 1943

»Historie nu« om 29. august 1943


Protesterne mod samarbejdspolitikken

Hans Kirchhoff: »Augustoprøret 1943. Samarbejdspolitikkens fald ... En studie i kollaboration og modstand« (disputats), Gyldendal, København 1979


Modstandskampen: Materiale. Erindringer. Analyser

Oplysninger om de forskellige modstandsgrupper og om de mest fremtrædende personer kan f.eks. findes i Jørgen Hæstrup m.fl. (red.): »Besættelsens Hvem Hvad Hvor«, 3. rev. udgave, Politikens Forlag, København 1985.

Oberst Axel Mygind: Erindringer fra Besættelsen

[Det vil senere blive forsøgt at samle henvisninger til et nogenlunde repræsentativt udvalg]

Det Kongelige Bibliotek: Tidsskriftet »Vejen Frem«


Oktober 1943 - Maj 1945: »Vejen frem«blev udgivet af en gruppe socialistiske intellektuelle (partiuafhængige kommunister og socialdemokrater) fra foreningen Clarté, efter at denne og bladet Clarté i januar 1943 måtte indstille sine offentlige aktiviteter. 18 hefter, ialt 160 duplikerede A4 sider.


Danske Nazister. Danske i Tysk tjeneste [henvisninger følger senere]

Jørgen Sehested: »Broholm-mødet - og andre erindringer fra besættelsestiden«, i kommission på Stig Vendelkærs Forlag, København 1973.

John T. Lauridsen: »»Noget nyt kan jeg ikke meddele, da jeg kun lever for min Sag«. Fritz Clausens breve fra fængslet 1947« i: »Historie« nr. 2, 2001, udgivet af Jysk Selskab for Historie.


Retsopgøret

Ditlev Tamm: »Retsopgøret efter besættelsen« (disputats), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1984
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm