bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Ludvig Holberg: »Naturens og Folkerettens Kundskab«

Uddrag om Skanderbeg


Version 2.0 - 30.08.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Hvad sig anbelanger den Pact om Fangernes Udløsning, da bør den meget i agt tages blant Christne, besynderlig, dersom nogen er falden udi Barbariske Folkes Hænder, saa at de til deres Befrielse med Billighed kunde anvende endogsaa det, som er beskikket til hellig Brug. Herved er blant andet at merke, at Seyerherren ikke kand bemægtige sig andet end hvad som han besynderlig har erobret, og derfor forhverves ikke tillige med Fangen det, som han hemmelig har forvaret hos sig, og siger derfor Paulus Juris Consultus retteligen: Hvo som har indtaget en Ager, er ikke tilligemed bleven Mester over det liggende Fæe, som han ikke veed ligger skiult derudi. Deraf følger det, at en Ting, som er saaledes skiult, kand tiene Fangen at udløse sig med: Hidhen hører den Historie hos Marinum Barlesium in vita Castriotæ [Skanderbeg]. Da en ung Person var fangen af Musachio, og havde accorderet med ham om en vis Sum Penge for sin Befrielse, tog han bemeldte Sum af sine Klæder og betalte Seyerherren dermed, hvilken veigrede sig at give ham løs derfor, holdende det billigt, at han tillige med hans Person ogsaa havde erobret de Penge han havde hos sig, men da Sagen kom for Castriota, dømte han den unge Person fri.

Kilde: Holberg: »Naturretten«, s. 357 (såvel i Billeskov Jansen's trykte, som i min digitale udgave).

Note: Holberg har fortalt om Skanderbeg i 'Heltehistorier' og derudover skrevet et par småting om ham i 'Epistler' og i 'Naturretten'. Stykket ovenfor har (så vidt det kan konstateres fra Billeskov's noter) været med i 'Naturretten' siden 1' udgaven.

En artikel om Holberg's »Naturret« kan findes på: http://bjoerna.dk/Holberg/Om-Holbergs-Naturret.htm - sammesteds er der mulighed for at downloade hele Holberg's værk.