Ikon af Roed's Ludvig Holberg-portræt   Denne artikel indgår i ...


Denne artikel indgår i »Et åbent sind? Om Holberg's tænkning« bd. 1: »Kommentarer«. Evt. ændringer vil ske dér.