Kultursociolog Bjørn Andersen
bjoerna.dk
Nogle gratis eBøger [ePub]
Danske Lov 1683
Kongeloven 1665 (Enevældens forfatning)
Holberg's bog om Naturretten og Folkeretten


Ludvig Holberg
holberg.nu
På tvende beene? Eksperiment og virkelighed
Om Holberg's
Jeppe og Kongens Holberg


Bier og biavl
Bierne i de gamle danske love
Historiske skrifter om biavl


Arbejdslivets historie
Neva
bygning på B&W
sejlads i Nordsøen
grundstødning ved Hanstholm
Storpolitik på B&W
Lakkogeriet


Slægtshistorie
Ærøslægten Mygind


Besættelsen 1940-1945
Den tyske besættelse af Danmark


Albanerne
Albansk historie
Fra Kosovo til Kosóva


Nyttigt andetsteds
Leksika, ordbøger, Danmarkshistorie