Hedder det Kosovo eller Kosóva?

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Serberne kalder området Kosovo, undertiden Kosovo-Metohija. (Man har også brugt betegnelsen Kosmet som er konstrueret af Kosovo-Metohija).

Metohija (som betyder kirkegods) er en særlig, stor, del som har tilhørt den Ortodokse kirke. Metohihja ligger i den vestlige del.

Det internationale samfund kalder i almindelighed området for Kosovo, det gæder fx Amerikanerne, EU, OSCE og FN. Albanerne derimod kalder området for Kosóva.

Når jeg - fra og med »Fra Kosovo til Kosóva« (oktober 1999) - har valgt konsekvent at bruge den Albanske betegnelse - også når jeg refererer kilder som bruger betegnelsen Kosovo - er det fordi de fleste af indbyggerne taler Albansk og fordi krigen (formentlig) førte til en fundamental ændring af Kosóva's statsretlige forhold, selv om Kosóva formelt fortsat hører til Serbien. I egentlige citater har jeg brugt kildetekstens skrivemåde.

Accent-tegnet over 2' stavelse skal kun minde den danske læser om at trykket ligger dér. Man skriver ikke sådan i Kosóva.

Ordene Kosovo og Kosóva er afledt af det serbiske kos som betyder solsort. I dagens albansk hedder en solsort: një mëllënjë [njø mø-løn-jø], hvorimod kos betyder yoghurt.

Se nærmere under: Kosovo's / Kosóva's status
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm