bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk


Hvilket grundformat bør bruges til publicering af Holberg?

Version 1.1 - 30.08.2004

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Der er flere forskellige muligheder. For at afklare hvilket der bør vælges, må der først opstilles nogle kriterier:

- Det valgte format skal kunne bruges generelt, uanset maskintype og operativsystem. Materiale i dette format skal kunne bruges i forskellige tekstbehandlings- og trykprogrammeller.

- Format må ikke være afhængig af en enkelt 'leverandør', uanset hvor stor denne måtte være på markedet.

- Publiceringen skal nemt kunne ajourføres i takt med den teknologiske udvikling.

- De forskellige typografiske fremtrædelsesformer skal kunne gengives i formatet (det skal fx kunne ses om 'Petersen' har brugt almindelig fraktur, fremhævet fraktur eller latinske bogstaver).


Af muligheder er fx følgende:

- Et udbredt tekstbehandlingsprogram som Microsoft Word (Lotus' WordPro, Corel's Word Perfect eller et 'Open Source'-program).

- ASCII / ANSI (dvs. som 'ren' TEXT-fil incl. æ, ø og å).

- HTML (i mit tilfælde skrevet ved hjælp af NoteTab; i dette program kan man 'arrangere' sine tag's som man ønsker).

Nedenfor omtales også Adobe's pdf, som er et program der producerer trykfiler m.v. på basis af et manuskript, der er produceret i et tekstbehandlingsprogram, i ASCII / ANSI eller i HTML.


Karakteristika ved de forskellige muligheder:

Tekstbehandlingsprogram-format Det er sandsynligt at en publicering vil være fremtidssikker, men erfaringen viser at der af og til skal bruges nogen tid på at omsætte et tekstprodukt fra ét tekstbehandlingsmiljø til et mere moderne. Som regel kan en 'højere' generation læse hvad der er produceret i samme system i en 'lavere' version.
ASCII / ANSI ASCII / ANSI kan IKKE medbringe typografiske 'signaler' (skift til kursiv osv.), men til gengæld kan alle applikationer bruge ASCII / ANSI.
HTML HTML er et meget generelt format, som kan læses af alle relevante applikationer (der kan ofte også eksporteres fra en given applikation til HTML).

En særlig egenskab (eller fordel) ved HTML er at den enkelte bruger kan vælge dén skriftstørrelse der ønskes på skærmen.

Denne størrelse bibeholdes, hvis man efterfølgende printer siderne ud (fx i pdf).

Skulle man få brug for at eksportere tekstmaterialet til en ASCII / ANSI-fil kan dette nemt gøres, deirmod kan man ikke gå den modsatte vej. (I NoteTab kan man fjerne alle HTML-koder på én gang).
Adobes pdf

pdf = portable document format

Pdf-formatet 'bæres' af et firma - og risikoen er at det står og falder med dettes eksistens. Pdf ligger 'oven på' andre formater og er derfor ikke et 'grundformat'.

Pdf bruges til at producere trykbare filer med (og visse filer der kan downnloades fra internettet). Til forskel fra HTML er det udgiveren der bestemmer fremtrædelsesformen, som - principielt - er den samme uafhængig af hvilken printer der bruges.

Man kan indstille sin pdf-generator - den såkaldte Adobe Distiller - på forskellig måde, afhængig af om der fx produceres til bogtrykker, til laserprinter, til publicering på nettet eller til publicering som e-bog. Adobe anbefaler at man ikke bruger de pdf-generatorer som er indbygget i forskellige tekstbehandlingsprogrammer; de er ikke lige så 'stærke' som Distiller.

Produktion af pdf-fil'er forudsætter at man har licens til programmet. Derimod kan alle pdf-filer læses ved hjælp af det gratis Acrobat Reader.

'Normale' forlæg kan gengives meget præcist af Adobe Pdf, fx hvis man bruger FineReader til at producere en pdf-fil af et scanningsresultat. Dermed kan man gøre en tekst i et 'billede' søgbar osv.Konklusion: Foreløbig vælges HTML som den mest optimale løsning; scanningsmaterialet bevares dog i 'oprettet' form - i BMP-format.

Publicering på nettet sker i HTML.

Efterfølgende publicering på tryk sker ved konvertering fra HTML til pdf.