Kultursociolog Bjørn Andersen
Bier og biavl
Nogle gratis eBøger [ePub]
Bierne i gamle danske love
Skånske Lov (beg. af 1200-tallet)
Jyske Lov (1241)
Danske Lov (1683)

Ludvig Holberg om bierne
En fabel, en epistel og
et afsnit i 'Naturretten'


Magister Niels Michelsen Aalborg
Biografisk artikel af H.F. Rørdam
om forfatteren til en bog om bier
der blev udgivet i 1634

Magister Niels Michelsen Aalborg:
Om bier
[1634]
Med latinsk skrift,
med gotisk skrift
og som hæfte i A6
ved Gunnar Thygesen

Magister Niels Michelsen Aalborg:
Om bier
[1634]
Moderniseret udgave
på basis af Gunnar Thygesen's
digitalisering

Hans Herwigk:
En nyttig Bog om Bier
[1649],
PDF-udgave [12 MB]
Udgaven er produceret
på basis af Gunnar Thygesen's
digitalisering

Esaias Fleischer,
naturhistorisk forfatter m.m.

Biografiske artikler om Esaias Fleischer
der i 1777 udgav skriftet
Udførlig Afhandling om Bier

Avisartikler om bi-avl
fra 1779
[PDF]
Med latinsk skrift ved
Gunnar Thygesen

Gunnar Thygesen


Vil du forstørre billedet, så klik på det

Honningbi besøger en hjulkrone
(BA, Skåne, 2006).

Hjulkronen er en fremragende biplante
med pollen og nektar
fra forsommeren til frosten
sætter en stopper
(GT)


Alt må denne oversigtsside må citeres
og kopieres til privat brug
og til undervisningsbrug

hvis der henvises til dén eller
de internetsider der kopieres fra.
Anvendelse til kommercielle formål
kræver at der er indgået en
forudgående skriftlig aftale.
Kontakt post@bjoerna.dk herom.
https://bjoerna.dk