bjoerna.dk     Kultursociolog Bjørn Andersen    post@bjoerna.dk

Krudttønden i baghaven

The Back Garden Powderkeg


Version 3.1 - 22.01.2013 - [Version 3.0: 25.09.2010]


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Billede

Januar 1999. 235 A5-spalter. Illustreret. Denne trykte udgave er udsolgt.

September 2010. 248 A5-sider. Digital udgave af 1' udgaven til download; den digitale udgave er stort set uændret ift 1999.

2013. Gratis version:

http:/bjoerna.net/Krudttoenden-i-baghaven.pdf

Sammenfatning [1999] 

Balkan's historie spiller en stor rolle i den aktuelle konflikt i Kosova / Kosovo. Der bliver tit henvist til Slaget på Solsortesletten i 1389, som efter gængs opfattelse førte til at tyrkerne undertrykte serberne - og albanerne. I bogen fortælles der om dette slag, men også om forhistorien og hvad der skete bagefter.

Selv om det sikkert er et urealistisk ønske, argumenterer bogen for at Historien ikke bruges som facitliste. Man kan ikke bruge Historien til at vise hvem der har ret - eller hvem der har ret til at bo et bestemt sted. Man må gøre noget andet.

Men bortset fra dét er Historien ikke helt, som serberne plejer at fremstille den, for selv om tyrkerne var en brutal undertrykkelsesmagt, kunne man også have det tåleligt med dem - eller mere end dét. Dette gav desuden grundlag for at serberne déngang gjorde, hvad mange andre har gjort siden - i Serbien, i Albanien og mange andre steder: De manøvrerede. Prøvede at få det bedst mulige ud af situationen. Var det nødvendigt at skifte side, så gjorde man det. Albanernes berømte frihedshelt - Skanderbeg - gjorde præcis det samme i 1400-tallet.

I det lange løb orienterede serberne sig mere mod nord, mens albanerne i højere grad fandt sig til rette med tyrkerne, selv om der er talrige eksempler på større eller mindre oprørsforsøg. Denne deling - og de parallelle kulturforskelle - er af stor betydning for den aktuelle konflikt i Kosova / Kosovo.

I bogen fortælles der om nogle spændende skikkelser fra den albanske historie, som alle sammen viser sig af at være sammensatte personer - politisk set. Én af dem er Ali Pasha af Tepelena der forsøgte at opbygge sit eget albanske rige i begyndelsen af 1800-tallet - dvs. på bekostning af tyrkerne, men også på bekostning af befolkningen. Selv om han havde held med sit forehavende i lang tid, mislykkedes han i den sidste ende. Alle svigtede ham - og selv fik han hugget hovedet af og fik det udstillet i Konstantinopel.

En anden skikkelse var klanhøvdingen Ahmet Zogu som var stærk nok til at erobre magten efter 1' Verdenskrig og til at blive konge, men som ikke var stærk nok til at fastholde magten i det lange løb. For at overleve 'lænede' han sig op ad italienerne og Mussolini - som efter nogle år satte ham til side og omdannede Albanien til en italiensk koloni. Det var anden gang Albanien var dét - for i oldtiden sad romerne på området gennem flere hundrede år!

Når man fordyber sig i Mellemkrigstiden er det påfaldende hvor relevant den italienske filosof Niccolò Machiavelli er. Derfor er der et afsnit hvor tankerne fra Fyrsten bliver præsenteret og diskuteret.

Efter 2' Verdenskrig gjorde kommunisten Enver Hoxha det samme som 'forgængerne'. Også han manøvrerede og lænede sig efter tur op ad 3 forskellige, 'store' lande. Først Jugoslavien. Så Sovjetunionen. Og så Kina. Men selv om hensigten var at opnå størst mulig selvstændighed, var prisen ufattelig høj: Landet fik aldrig dén udvikling som landene fik i den vestlige verden - og da Hoxha-styret endelig brasede sammen i slutningen af 1990, stod man med gigantiske økonomiske og sociale problemer, som der ikke er nogen løsning på endnu. Kommunisternes mindepyramide for Hoxha blev en ironisk 'bebuder' af de skandaløse pyramidespil i årene under Sali Berisha.

Den serbiske konge Stefan Lazarevic - der 'fulgte efter' Slaget på Solsortesletten i 1389 - såvel som Skanderbeg, Ahmet Zogu og Enver Hoxha indgik i en art vasal-forhold til stærke magter. Man kunne også tale om en udgave af det gamle latinske forhold mellem en patron og en klient. I mange tilfælde var forholdet mellem patron og klient et forhold som begge parter havde fordel af - og i den albanske historie findes der eksempler på dette, men der er også eksempler på at en utilfreds klient har afsat patronen og skaffet sig en ny - og på det modsatte, at patronen har afsat klienten, fx. da Mussolini satte Ahmet Zogu på porten. [Om fundet af et segl der kan have tilhørt Skanderbeg - se: http://bjoerna.dk/albansk-historie/Skanderbegs segl.htm].

De sidste 7-8 år har været meget tumultariske. Der har været storstilede opgør mellem de 'gamle' og de 'nye', og man må håbe at de to store fløje som er samlet om Det Demokratiske Parti med Sali Berisha - og om Socialistpartiet med Pandeli Majko og Fatos Nano i spidsen kan finde en måde at forhandle på - at indgå kompromis'er på uanset de dybe modsætninger der er mellem dem. Men da man ikke har mange års erfaring i moderne demokrati, vil det tage et stykke tid for dem at lykkes.

I bogen bruges der mange forskellige slags kilder - lige fra originalt materiale fra nutiden til tekster fra Ludvig Holberg, Lord Byron, den engelske maler Edward Lear og den danske journalist Franz von Jessen. Noget af dette kildemateriale er trykt i bogen. [Holberg, jf.: Holberg om Skanderbeg / Holberg on Scanderbeg]

En internet-søgning på kong Zog's kone - den ungarske grevinde Geraldine Apponyi - gav et overraskende resultat, for søgningen førte til 'opdagelsen' af den amerikanske diplomat John F. Montgomery's oplysninger om nogle hemmelige forhandlinger mellem Mussolini og den serbiske kong Aleksandar - om Albanien. Det gik kong Aleksandar ilde - for han blev myrdet under et besøg i Frankrig.

Der er en hel del danskere der gennem tiden har interesseret sig for Albanien - ikke mindst fire store danske sprogfolk: Holger Pedersen, Kristian Sandfeld, Johannes Østrup og Gunnar Svane. Johs. Østrup's oversættelse af et albansk drama sætter perspektiv på tiden før 1900 - og Gunnar Svane's af en gammel serbisk krønike har været meget nyttig for afsnittet om den serbiske kong Stefan Lazarevic.

Bogen er forsynet med kronologisk oversigt og stikordsregister.

Bogen er selvfølgelig ikke helt 'færdig', og når den udsendes nu, er det bl.a. for at de forskellige synspunkter kan blive diskuteret. Supplementer vil blive udgivet i de følgende år.
The Back Garden Powderkeg [published in Danish 1999]

The history of the Balkans plays a great role in the current conflict in Kosova.
 

Often the Serbs are referring to the Battle at the Kosovo Polje that took place in 1389. The book tells about the battle - the background and about what happened afterwards: the integration into the Ottoman Empire.

The book argues against the use of the History as a key. History cannot decide who has the legitime right to inhabit a specific area.

Apart from this, History did not take place as the Serbs usually say. The Turks were brutal, but coming to terms with them was possible - or even more than that. The Serb princes - and the Albanians too - could manoeuvre and get much out of it. If switching to another partner was profitable, then it was often done. Skanderbeg, the renowned medieval Albanian prince, did just that in the 15' century.

The Serbs oriented themselves to the North, whereas the Albanians got along with the Turks, - but many uprisings took place.

This separation between the Serbs and the Albanians - and the parallel differences in cultural habits - is important in the current conflict in Kosova.

The book tells the story of some fascinating Albanian characters - who are complex politically. One of them was Ali Pasha of Tepelene, who attempted to establish his own kingdom in the first part of the 19' century. His attempts were done at the expense of the Turks, but obviously at the expense of the Albanian and Greek inhabitants too. Even when he succeeded for a long period, he failed in the end. All let him down - and he himself was beheaded - and the Turks displayed his head in Constantinople.

Another important character was the chief Ahmet Zogu, who was strong enough to seize power after the First World War and to proclaim as a king, but the Italians and Mussolini overthrew him. The Italians then made Albania as a colony - as in the antiquity.

Studying the period since the First World War, the Italian philosopher Niccolò Machiavelli is of particular relevance. The book presents Il Principe and discusses some main thoughts of Machiavelli.

Enver Hoxha, the communist leader, did just the same as his predecessors did. He too manoeuvred and leaned in turn against three, different, big powers. First Yugoslavia, then the Soviet Union and at last the People's Republic of China.

Nevertheless, even when the intention was to get most independence, Albania had to pay an exorbitant price: the country did not develop economically and socially as the countries in Western Europe, and when the Hoxha-regime collapsed in 1990, Albania had to face enormous problems - and these problems persist.

The communist memorial to Hoxha - a huge pyramid in Tirana - announced, ironically, the scandalous Pyramid Schemes in the era of Sali Berisha.

Stefan Lazarevic, king of the Serbs in the years after the Battle at the Kosovo Polje, and also Skanderbeg, Ahmet Zogu and Enver Hoxha, can be regarded as vassals, but the old Latin relationship between the patron and his clients call itself into attention. Often the patron and his clients both gained from the relationship - and so it was from time to time in the Albanian past. However, unsatisfied clients have changed to another patron - and the opposite has happened too - as when Mussolini sent Ahmet Zogu packing.

The last years have been quite chaotic. Showdowns have arisen between the old and the new. We can hope for a reconciliation between the two big 'wings', that is the Democratic Party and their allies and the Socialists and their allies, or at least we can hope for an emerging of an understanding, which can open for negotiations and compromising. Obviously the process will take time considering the lack of experience in modern democracy.

Different types of sources have been used from topical news telegrams to writings of Ludvig Holberg (the Danish historian, 1684-1754), Lord Byron, Edward Lear (the English painter and writer), Sami Frashëri (the Albanian writer) and Franz von Jessen (the Danish journalist, 1870-1949). Some sources are reprinted in part. [Holberg, cf.: Holberg om Skanderbeg [in Danish] / Holberg on Scanderbeg [in English]]

A search for the wife of King Zog on the Internet leaded to a book by the American diplomat, John F. Montgomery. Montgomery tells about some clandestine negotiations on Albania between Mussolini and the Serb king Alexandar. Shortly after the negotiations ended - in vain - the king was killed in France.

Some Danes have studied Albanian matters - among those are the philologists Holger Pedersen, Gunnar Sandfeld, Johannes Oestrup and Gunnar Svane. Oestrup translated an Albanian Drama (which is quoted in the book) - and an old Serb chronicle - interpreted by Gunnar Svane - has been of a great value too.

The book is supplemented with many illustrations, a table of contents and a comprehensive subject index.

Indholdsfortegnelse


KRUDTTØNDEN I BAGHAVEN

Hvad kan man bruge Historien til?
Idealisme og pragmatisme
Bør vi investere?
Pyramiderne
Kosova og vores forhold til serberne
Slobodan Milosevic
Krav til en analyse
Åben dialog

Kort: Nutidens Albanien og dets naboer

DEN ILLYRISKE HISTORIE
Romerne erobrer Illyrien

SLAVISK INDVANDRING OG BYZANTINSK SAMMENBRUD
Vestgoterne
Den slaviske invasion
Konstantinopel

SLAGET PÅ SOLSORTESLETTEN 1389
Stefan Lazarevic
Manøvrering

GJERGJ KASTRIOTI = SKANDERBEG

SERBISK UDVANDRING

ALI PASHA AF TEPELENA
Kara Mahmud Bushati
Osman Pasha Pasvanoglu
George Byron besøger Ali Pasha

EDWARD LEAR - DEN NYSGERRIGE ENGLÆNDER

ÆRESORDET

Prizren 1878
Den kulturelle bevægelse
Udvandring til Amerika

BALKAN-KRIGENE OG 1' VERDENSKRIG
Ungtyrkerne
Albansk oprør
1' Balkankrig
Franz von Jessen på hest gennem Albanien
2' Balkankrig, sommeren '13
1' Verdenskrig
Kort: Nutidens Albanien

AHMET ZOGU: BAJRAKTAR, KONGE OG FLYGTNING
Græske og italienske krav
Ahmet Zogu
Fan Noli-regeringen. Ahmet Zogu's sejr
Italiensk engagement
Jugoslavisk sondering hos Mussolini
Italiensk magtovertagelse

2' VERDENSKRIG
Italiensk angreb på Grækenland
Modstandsbevægelsen opstår
Kosova-spørgsmålet
Balli Kombëtar. Befrielsesfronten
Kampe gennem '43 og '44. Befrielsen
Kosova's befrielse
Skismaet i '48
Paradigmeskifte

NICCOLÒ MACHIAVELLI
Skæbnen
Integration frem for besættelse
Machiavellisme?
Fyrstens opgaver
Brug af leje- og hjælpetropper
Machiavelli's projekt
Ahmet Zogu og Machiavelli

ENVER HOXHA: FØRST VAR DER 10, SÅ ...
Den jugoslaviske fase 1944-48
Den russiske fase 1948-61
Den kinesiske fase 1961-78
Tilbageblik
Farlige spørgsmål ... ?
Mother Teresa

PARANOIA OG SELVBEDRAG
Reelle trusler?
Mehmet Shehu's endeligt

BILLEDER FRA EN ISOLERET FORTID
Udviklingsmålene

ALIA OG BERISHA: FRA BUNKERE TIL PYRAMIDER
Sali Berisha's afhopninger
Ismail Kadare's afhopning
Enten-eller
Sali Berisha's valg af en bi-polær strategi
Pyramideselskaberne
Albanerne må med i et økonomisk samarbejde
Afledningsmanøvren Leka Zogu
En islamisk fase?

STATSKUP?
Ny forfatning

AZEM HAJDARI: EN MAND MED FORBINDELSER
Hvem var Azem Hajdari?
Drabsforsøg i '97
Blodhævnsreglerne
Opgør i Den Uafhængige Fagbevægelse
Egyptiske terrorister

EUs ENGAGEMENT
Eksempel på PHARE-projekt

Kort: Nutidens Kosova

KOSOVA
Kosova som selvstændig stat?
Et kompromis er nødvendigt
Modsætningerne blandt Kosova-albanerne
UCK
FARK
Betydningen for Albanien

EFTERORD

FAKTABOKS: ALBANIEN

FAKTABOKS: KOSOVA

ORD OG BEGREBER

ALBANSK SPROG
Danske sprogforskere
Musikken, sangen og dansen

KRONOLOGISK OVERSIGT

HENVISNINGER

STIKORDSREGISTER

Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm