Kultursociolog Bjørn Andersen
Ludvig Holberg
Nogle gratis eBøger [ePub]
Holberg.nu er et internetmagasin

Holberg's moralsk-politiske bundlinie
Ikke de friske komedier,
men den senere afklaring er det mest interessante -
politisk sét

På tvende beene?
Eksperiment og virkelighed

Et kultursociologisk essay om
Holberg's Jeppe og Kongens Holberg [2010]
En note om Holberg's vægelsind og dobbelthed [2010]
Afsnittene om Povel Juel foruden hans bondebog
er ajourført August 2012

Holberg og bønderne.
Et hæfte fra Tersløsegaard
og en udstilling
kort sagt

Hæftet er skrevet af mig selv - sagde hunden.
Her følger en smule forskræp:
'Bjørn Andersen har fundet de tekststeder
hvor Holberg har berettet om dét at være herremand.
Mestendels nøgternt.
Undertiden med et smil på læben.
Undertiden surt og tvært.
Holberg har talt med en røgter om gæs og storke -
en stor fuglekender var han ikke,
men nysgerrig og skrivelysten.
Han har talt med en skovfoged om en stor og sær fugl
der var landet på marken ved skoven.
Skovfogedens historie om fuglen og hans søn
kommer i lette sommerstrøg'
Maj 2010

Bønder fra Kragerup og Tåderup

Jacob Rieter / Johannes Senn:
En Mands og Kones Dragt
i Egnen af Kragerup og Toderup

[dvs Kragerup og Tåderup] o. 1805

Povel Juel's bondebog fra 1722
Muldvarper, hvor de ere,
maa flittig eftersættes og ødelegges.
Legger mand een eller fleere forraadne Tusser
i en glasseret dyb Potte, Kiedel eller andet
som inden til er dybt, glat og smalis op ad,
og sætter den i Haugen, ned i Jorden,
saa den øverste deel gaar lige ved Jorden;
Eller mand kommer i Potten en levende Muldvarpe,
da løber Muldvarperne ned i Potten og kand ey
slippe op igien
.
Juel's bog er interessant i sig selv,
desuden ift Holberg,
men også ift Hans Egede,
en tredje nordmand der var aktiv på denne tid.
Alle tre havde både store ambitioner
og en betydelig selvfølelse;
anså de det for nødvendigt gik de gerne
i clinch med omgivelserne.
Juel's bog og et kapitel om den
kan hentes gratis
December 2010

Gentofte-bondens testamente fra 1787 [pdf]
eller som ePub: [ePub]
Hvad der gjorde testamentet
særlig interessant i 1787-88
var at der var tale om en hovbonde
som nødtvungent havde taget fæste
hos herremanden -
og som modvilligt var blevet selvejer -
men som ikke desto mindre,
og alene gennem forbedret dyrkning,
havde skabt sig en formue.
Testamentet blev trykt i tidsskriftet Minerva.

Hans Jensen Bjerregaard's Brev
om Landvæsenets Forbedring fra 1771 [pdf]

eller som ePub: [ePub]
Hans Jensen var den første bonde i Danmark
der ville 'sprænge' fællesskabet
og være selvstændig -
og som det også lykkedes for at blive selvejerbonde,
han var en mønsterbryder par excellence.
Hans Jensen overtog Bjerregaard's marker i Gentofte,
tæt på hvor Cornelius Lorentsen et par år senere
med bævende hjerte overtog Stengaard.
Hans Jensen's Brev er
på én gang lige til sagen,
prunkløst og selvbevidst -
og budskabet er klart:
Nedlæg landsbyfællesskabet
og lad bønderne overgå til selveje -
det vil være til fordel for alle.
Den traditionelle måde at drive landbrug
er uhensigtsmæssig,
man bruger ressourcerne forkert,
man arbejder ofte omsonst,
man er nødsaget til at måle
i det uendelige -
og man kan nemt havne i kiv og splid.

Holberg's Heltinder
08.03.2010

Holberg taler hér kvindernes sag,
ikke ironisk eller humoristisk,
men positivt diskuterende.
Teksten handler desuden om
Zenobia og Catharina 1'
og stammer fra Holberg's
Heltehistorier der udkom i 1739
(og blev genudgivet i 1742 og 1753).
De andre Heltehistorier handler om mænd;
én af dem om Catharina's mand,
Peter den Store.
Holberg blev så glad for sine
Heltehistorier -
og for sine heltinder -
at han nogle år efter
udgav en særlig samling
Heltindehistorier.

Andreas Hojer
Hvem var han?
Holberg's fjende nr. 1.
Hvad skulle han i Hamburg 1734?
Højesteretspræsident
Troels G. Jørgensen
og hans Hojer-bog. Gresham's lov.
Holberg's epistel om jurister og skomagere

Hvad Søren i luften har Turèll
med Holberg at gøre?

Bogstavelig talt, bogstavelig tált
Fest i Vangede
Oktober 2011


Med Holberg til klimakonference
The Copenhagen Addendum
A Chinese Saying
21.12.2009

Lise Egholm's blå sofa
Nørrebro's røde hjerte

Se nærmere på denne artikel
hvis du interesserer dig for integration i Folkeskolen,
særligt på Nørrebro ...
eller for muslimske friskoler.
Lise Egholm er skoleinspektør på Rådmandsgades Skole
og har udgivet en spændende,
meget jordnær og temmelig humoristisk bog
om det alvorlige emne. ...
Indvielsen af den røde hjerteskulptur
Marts-maj 2010

Posten skal ud,
men helst på den rigtige måde

En samtale ved Forum i København
24.12.2009

X Factor
En fortælling om uforglemmelighed og rødder?
07.01.2010

Punktum punktum komma streg,
så'en gækkes
...

I anledning af 1. maj
og Henrik Galberg Jacobsen's disputats
om retskrivning gennem årene • 01.05.2010

https://bjoerna.dk