Ris-og-ros om BA's Albaniens-bøger


Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

»Albansk almanak 2003«
Albanien, Kosóva og lidt om Makedonien, Serbien og Montenegro.
Af Bjørn Andersen.
Albansk historie nr 15-16-17


CD-rom alene: Pris kr 480,50 [Udgivet 2004]. Trykt udgave + CD-rom: Bind 1-3. 779 sider. Pris kr 671,25 (med indlagt CD-udgave) [Udgivet 2004]


Fagboginfo's Frode Stoustrup skriver juni 2005

Dette værk belyser, hvad der er sket - og sker - på Balkan. I værket samles relevant materiale om udviklingen i området gennem 2003.

Forfatteren forsøger at være så objektiv som det kan lade sig gøre - og at gøre det muligt at se konflikter og udviklinger fra en række forskellige vinkler.

Udgivelsen indeholder omfattende redegørelser for begivenheder på Balkan gennem 2003. De enkelte afsnit er suppleret med dokumentationsmateriale: artikler, taler, interview med nogle af hovedaktørerne, indtryk fra området, afsnit fra rapporter, mv.

Fremstillingen indeholder gennemgang af begivenheder i henholdsvis Kosóva og Albanien igennem år 2003. Oplysningerne om Kosóva og Albanien består af systematisk ordnede nyheder med kommentarer og baggrundsoplysninger. Desuden bringes oplysninger om udviklingen i Serbien, Montenegro og Makedonien. Der afsluttes med korte informationer om andre lande med aktiviteter på Balkan.

Bogen indledes med ugeoversigter over udviklingen på Balkan gennem sidste halvdel af 2003.

Forfatteren fremlægger i udgivelsen et meget omfattende materiale til brug for alle Balkan-interesserede.

Værket er et optryk af forfatterens ugebreve, udsendt i 2003 (i renset form).

Den tilhørende cd-rom (som også kan købes separat) indeholder bogens tekst og er suppleret med et stort antal illustrationer (hovedsagelig i farver) og relevante links.

»Albanske Studier«

Frode Stoustrup - http://www.fagboginfo.dk - skriver på: http://www.fagboginfo.dk/ktofir/ktofiry.htm

Albanske studier. Bd. 1-2. Af Bjørn Andersen. 368 sider. Pris kr 500,00 (incl. cd med bogen som pdf-fil). Cd alene: pris kr 300,00. [Udgivet 2002] (Albansk historie 10-11)

Denne udgivelse er en systematisk ordnet samling af de litteraturkommentarer, som Bjørn Andersen har skrevet i de senere år. Det drejer sig om kommentarer til udgivelser der har med Balkanforhold at gøre. De fleste kommentarer er temmelig grundige - og kan læses uden at man har den pågældende bog ved hånden.

Udgivelsen indeholder kommentarer til Bjøl, Huntington, Machiavelli, Sørlander, DUPI (Humanitær Intervention), Clausewitz, Mao Zedong, Lars R. Møller, Malcolm og flere andre (kommentarerne er hentet fra 'Albansk Historie' 1-9 - og er suppleret). Desuden om englændere på rejse i Albanien: Edward Lear, Edith Durham og Robert Carver.

Endvidere bøger om slægtsfejder og blodhævn. Og baggrundsmateriale om general Christian von Holstein, der deltog i habsburgernes felttog ind i Kosóva i 1689-90. Sidst i bogen bringes et forsøg på en sammenfatning i form af nogle 'grundlæggende synspunkter', samt en kommentar til Hans Hækkerups 'På skansen'.

Disse bind 'Studier' samler litteraturkommentarer fra de sidste 3 år på ét sted, også kommentarer fra 'Krudttønden i baghaven' og 'Fra Kosovo til Kosóva'. Der er foretaget justeringer forskellige steder i teksten, og nogle steder er teksten blevet udbygget.

»Fra Kosovo til Kosóva. Amerikansk og Europæisk udenrigspolitik - i Machiavelli's og Clausewitz' fodspor?«

Kilden er anvendt til at redegøre for den gængse opfattelse af Clausewitz’ krigsteori. Kilden vurderes at være troværdig, da kilden med et meget aktuelt emne anvender Clausewitz’ krigsteori til at analysere en nutidig asymmetrisk konflikt i et politisk perspektiv.

Kaptajnerne M. Kranker, P.S. Rouff og L. Fog. Specialeopgave på Forsvarsakademiet, København 2000

Opgaven kan findes på: http://www.fak.dk/danish/Specialer/99-00/Specialegruppe13.pdf

»Krudttønden i baghaven« og »Fra Kosovo til Kosóva«

Bjørn Andersen er en af de mindre påtrængende skikkelser i debatten. Han er selvlært, hvad angår Balkan, men har foreløbig - på eget forlag - udgivet to arbejder om Albanien og albanerne. Også han har sine favoritter, men han forstår at holde hovedet koldt. Han skriver sobert og fyldigt på baggrund af en betydelig historisk viden og dokumentarisk indsigt. Hans hjemmegjorte bøger er fyldte med fodnoter, forklaringer, stikordsregistre, årstalslister, faktabokse og andre nyttige hjæpemidler.

Bjørn Andersen har desuden en hjemmeside. Prætentionerne er få, og der er meget at hente.

Per Nyholm i »Morgenavisen Jyllands-Posten«

»Krudttønden i baghaven«

Noget så sjældent som en stofmættet og ufanatisk bog på dansk om Albanien ... Siden 1970'ernes venstrepolitiske engagement har Andersen bibeholdt interessen for Albanien, og hans bog - der dækker lige fra romertiden til i dag - tør siges at komme aktuelt og belejligt. ... Jeg kan varmt anbefale bogen.

Ejgil Søholm i »Morgenavisen Jyllands-Posten«
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm