Politisamarbejde mellem Albanien og Danmark

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Samarbejde mellem Albansk og Dansk Politi. »Station2«»TV2« - http://station2.tv2.dk - havde 021007 et indslag om dét samarbejde der har været gennem de sidste to år mellem Albansk og Dansk Politi. Indsatsen er koncentreret i Dibra-regionen, bl.a. i byerne Peshkopi og Bulqiza - og desuden i Burrel (i Mat-området). Man kom godt omkring i indslaget og fik et glimrende indtryk af hvad der er »på tapetet«.

Ét problem blev ikke berørt - »trafficking« / menneskesmugling. Det er et problem der har meget stor betydning. Mange Albanere forsøger at »vandre« illegalt til Grækenland og Italien, dels for at arbejde i landbruget og i små virksomheder, dels for at arbejde på det sorte arbejdsmarked som prostituerede, som narkokriminelle eller som andre slags kriminelle. Der har gennem nogle år været et samarbejde mellem Myndighederne i Italien og Albanien. 021008 blev der afholdt seminar om emnet (seminaret blev arrangeret i et samarbejde mellem et Internationalt 'foretagende' / organisation og Ministeriet for Offentlig Sikkerhed (Politiministeriet).).
Maqellare er fremhævet (fordi kortet er blevet brugt i anden anledning tidligere).

Hvis du klikker på ét af de følgende billeder, vil du få det frem i et noget større format:I 1997 var der store uroligheder i Albanien (efter at en række pyramideforetagender var "brændt sammen"). Præsidenten og Regeringen blev væltet, og Militærets våbenlagre blev plyndret (når staten ikke fungerer, må man beskytte sig, var der mange der sagde). Der blev stjålet omkring 500.000 våben. Siden da er det lykkedes at indsamle ca. 200.000. En stor del er formentlig blevet afsat i Kosova eller Makedonien.Der kører mange dyre biler i Albanien. En stor del af dem er stjålet i Vesteuropa. I slutningen af 1999 blev den daværende Politiminister og nuværende Trafikminister Spartak Poci stoppet i sin dyre Mercedes ved grænsen til Grækenland. Grækerne beslaglagde bilen, fordi den var eftersøgt. Man kan læse om episoden i »Albansk Almanak 1999«, s. 46:

991227 Græsk Grænsepoliti har for nylig beslaglagt en sort Mercedes som blev brugt til at transportere den Albanske Minister for Offentlig Sikkerhed - Spartak Poçi - til Grækenland ... Han skulle til møde i Athen. Ved hjælp af nyt udstyr (i forbindelse med Græsk tilslutning til Schengen) afslørede Politiet at bilen var blevet stjålet tidligere i '99 i Italien og at identifikationsmærkerne og -papirerne var forfalsket. ... Hændelsen har givet anledning til bemærkninger i forskellige Græske aviser - og i Albanien er der spekulationer om hvor vidt der er "nogen" der har forsøgt at genere Ministeren. Det er nok det mest sandsynlige at den Albanske stat har været "uheldig" da den i sin tid købte den stjålne bil .... - måske har man af én eller anden grund brugt en "forkert" mellemhandler ... Måske har man (evt. helt berettiget) beslaglagt en ulovlig bil - og så brugt den til eget formål. Egen brug er dog ikke lovlig efter gængs Vestlig standard hvis bilen er stjålet på “ærlig” vis. Sagen er noget mere speget hvis der er forsikringssvindel med i billedet. [På et senere tidspunkt cirkulerede dén forklaring at bilen var blevet beslaglagt af Myndighederne da papirerne ikke var i orden ... og at den derefter var blevet tildelt På et senere tidspunkt cirkulerede dén forklaring at bilen var blevet beslaglagt af Myndighederne da papirerne ikke var i orden ... og at den derefter var blevet tildelt Minister Poci. Man har i så fald ikke været “kvikke” nok til at finde ud af hvor bilen kunne stamme fra, - det ville ellers ikke have været helt umuligt.Der dræbes gennemsnitligt 11 om måneden i Albanien. Langt de fleste (80%) dræbes pga familiestridigheder eller som led i en fejde. Om blodhævnsfejder kan man læse nærmere i »Albanske Studier« bd. 1-2 der udkommer i slutningen af Oktober 2002 (på papir og som pdf-fil på CD).Tinne Lykke Christensen har koordineret den Danske politiindsats i Albanien i de sidste 2 år. 75 Danske Politifolk har været på besøg i Albanien - og en del Albanere har været i Danmark. Den Danske indsats vedrører politimæssig uddannelse, efterforskningsteknik og færdselsopgaver.En anden side vedrører det kriminalpræventive arbejde. Her ses Politikommissær Ole Drost under et besøg. Ole Drost repræsenterer Dansk SSP-arbejde (dvs. samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og Politi).Gezim Goci fra Politiet i Dibra udtaler at den Danske bistand har været gavnlig. Man har fået mere styr på kriminaliteten, siger han.Journalist Niels Tradsfeldt - der har stået for indslaget - ses her sammen med en mængde Kalashnikov'er som netop er blevet indsamlet.Skohandler Meleq Selxhaferi fra Peshkopi bekræfter at kriminaliteten er faldet, og man man kan færdes trygt. 'Der er sket en forbedring af Politiets arbejde', siger han.


Albansk Dansk Politisamarbejde. For nylig bragte TV2's kriminalmagasin »Station 2« et indslag (se nærmere: »Sidste Nyt fra Albanien og Kosóva« # 143 (hvor der er kort og billeder). I sidste nummer af »Danidavisen« (5/2002) har Gitte Young en række artikler om forhistorien og erfaringerne. Hun skriver på forsiden

Antallet af mord er faldende, men Albanien er stadig Europas fattigste land

Landevejsrøvere på tilbagetog

- Få år tilbage var det almindeligt, at folk, der skulle fra Tirana og op i den nordlige del af Albanien, helst kørte på den makedonske eller jugoslaviske side af grænsen så langt det var muligt. De ville undgå de albanske veje, hvor banditter, med eller uden politiuniform, lurede ved vejafspærringer for at plyndre forbipasserende.

Beretningen kommer fra Søren Knudsen, Danidas projektkoordinator i Albanien siden 1999. Det Albanien, han og den danske støtte dumpede ned i, havde i årtier været hjemsøgt af diktatur, økonomisk sammenbrud, kriminalitet og flygtningestrømme fra Kosovo.

De mange år med undertrykkelse af folk og retfærdighed har slidt på landets retssystem. Dansk støtte til Albanien har derfor været rettet mod forbedring af landets lov og orden, hvilket bl.a. vil sige uddannelse af landets politi, dommere og oprettelsen af en ombudsmandsinstitution.

Som noget nyt har Danmark også ydet direkte støtte til retssektoren i Dibra, et landdistrikt i de nordalbanske bjergområder, uden om de centrale kanaler. Det har vakt begejstring i den albanske regerings top.

Albaniens minister for offentlig orden Luan Rama, roser projektet og måden, samarbejdet med Danmark er foregået på.

- Det er helt rigtigt set, at investeringer i Albanien skal rettes mod landområder i stedet for kun i byerne. Dibra har hidtil været et problemfyldt område, men nu ser det faktisk ud som om, at bl.a. de danske investeringer i området har tiltrukket interesse fra andre investorer, både de statslige og nogle private, fortæller ministeren, som netop er valgt i Burrel, en af byerne i Dibra.

Han fremhæver, at en af de store fordele i det danskalbanske samarbejde har været en meget kort vej fra ord til handling. Og så mener han ligefrem, at den danske støtte er med til at forebygge problemer forbundet med dårlige forhold på landet, frem for blot at bekæmpe symptomer.

- Vi kæmper med stor fraflytning og brain drain (dvs. de mest veluddannede forlader byerne) og udbredt kriminalitet. Danidas støtte til kultur, uddannelse og politiet i byen Peshkopi hjælper på disse punkter. På sigt vil folk komme til at føle sig mere trygge samt engagere og knytte sig mere til lokalsamfundet, forklarer ministeren.

Selv om antallet af anmeldte mord i Albanien på tre år, fra 1998 til 2000, ifølge Interpols statistikker er faldet med 40 pct. fra 1007 til 609 og det samlede antal forbrydelser med 19 pct. fra 6393 til 5199, har det albanske politi stadig problemer i egne rækker. For nylig gik deres interne skærmydsler bl.a. ud over en uskyldig borger i Peshkopi. Han blev skudt – og dræbt – på en politistation i en strid om en fodboldkamp.

Forsideartiklen udbygges inde i bladet. Hele nummeret kan downloades fra: http://www.um.dk/upload/danidavisen/Danidavis_5_02.pdf

021119 Politidirektør Bajram Ibraj har i Fier udtalt at kampen mod kriminaliteten skal intensiveres; Fier er et problematisk sted hvad angår forskellige former for kriminalitet. Man vil etablere en særlig Kontrolenhed (under Politidirektoratet) som skal overvåge politiarbejdet; tilsvarende gør man andre steder, siger Ibraj.Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm