Business Opportunities in South Eastern Europe


Udgiver: Bjoern Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk


Version 1.4 - 031205


Dansk Industri (DI) afholdt 3.12.2003 konference om »Business Opportunities« i en række Balkanlande i Pyramidesalen i København.

Konferencen var kommet i stand på initiativ af de herværende ambassader og havde til formål at præsentere deres lande som gode lande at investere i.

Én af oplægsholderne - Mr. Mirza Hajric fra Bosnien & Hercegovina - sagde at det var et stort skridt fremad at landene i regionen var gået sammen om at deltage i dette arrangement. Man var kommet et langt stykke i retning af at stabilisere de fredelige tilstande, der nu herskede i regionen.

Mødeleder var afsætningspolitisk chef i DI Hans Peter Slente, organisator var konsulent i DI Camilla Khokhar. Konferencen blev gennemført på engelsk.

DI har udsendt flg. foromtale:

Alle landene i regionen gennemgår en voldsom økonomisk forandring i disse år og har inden for kort tid vist betydelige resultater i overgangen til markedsøkonomi. Kroatien er nået længst, men også de andre lande tiltrækker et stigende antal investeringer.

Danske virksomheder er i sammenligning med andre EU-lande endnu ikke fuldt til stede på markederne og har derfor ikke draget nytte af de muligheder, der er for virksomheder i regionen.

Sydøsteuropa står overfor omfattende moderniseringer af infrastruktur og produktionsanlæg. Der er derfor gode afsætningsmuligheder for især rådgivere, entreprenører og producenter inden for miljø og energi samt bygge- og anlægssektoren.

Åbningstaler ved direktør Jørgen K. Hansen (DI) og ambassadør Birger Riis-Jørgensen, Udenrigsministeriet.

   
Nogle af deltagerne.

Præsentation af de deltagende lande:Mrs. Estela Dashi på talerstolen

Albanien - Mrs. Estela Dashi, Executive director of Albanian Foreign Investment Promotion Agency. http://www.anih.com.al e-mail: info@anih.com.al

Bosnien & Herzegovina - Mr. Mirza Hajric, Director of Foreign Investment Promotion Agency. http://www.fipa.gov.ba e-mail: fipa@fipa.gov.ba

Kroatien - Mr. Krunoslav Placko, Assistant Minister of Economy responsible for Investment Promotion Division. E-mail: krunoslav.placko@mingo.hr

Makedonien - Mr. Venceslav Arsov, State Counsellor at the Ministry of Economy. http://www.economy.gov.mk e-mail: ipd@economy.gov.mk
Mr. Zlatan Milosevic på talerstolen

Serbien-Montenegro - Mr. Zlatan Milosevic, Director of the Serbian Investment and Export Promotion Agency. http://www.siepa.sr.gov.yu e-mail: office@siepa.sr.gov.yu

Informationsmateriale: På borde var der fremlagt landebeskrivelser og firmabeskrivelser i form af brochurer og CD'er. Desuden havde alle deltagerne om morgenen modtaget en mappe med oplægsholdernes plancher.
Chefkonsulent Niels-Jørgen Jæger (DI) spurgte om udstillinger og handelsmesser i Balkanlandene.

Et andet spørgsmål fra salen vedrørte personlig sikkerhed, investeringsmæssig sikkerhed og korruption. De fleste af landene oplyste at man havde en høj grad af personlig sikkerhed - højere end i mange af de europæiske hovedstæder. Man kendte til korruption, men man havde også gjort forskellige tiltag imod den.

Mrs. Estela Dashi vedgik at der var kriminalitet og korruption i Albanien, hvilket også var et stående tema i drøftelserne med de internationale organisationer, men man havde taget en lang række initiativer herimod. Bekæmpelse af kriminalitet og korruption stod højt på den albanske regerings dagsorden, og man havde opnået en del resultater - særligt i det sidste års tid.

Der var fortsat en del handelshindringer i regionen, ikke mindst når gods skulle passere flere af landegrænsernne, for der blev typisk foretaget toldbehandling ved hver passage. Landene var på vej til et etablere et frihandelssamarbejde, og man ville også tage initiativer til at nedbringe ventetiderne ved grænsepassagerne.
Sven Riskær

Investeringsmuligheder i Sydøst Europa ved direktør Sven Riskær, Investeringsfonden for Øst og Centraleuropa (IØ).

Sven Riskær mente (som også Hans Peter Slente fra DI) at SØ Europa ville blive et vigtigt interesseområde for danske virksomheder i de kommende år. Landene i SØ Europa havde meget at byde på.

Riskær anbefalede landene ikke at favorisere udenlandske investorer. Favorisering ville uvægerlig føre til skævvridninger og til at der opstod forskellige besynderligheder.

Bestikkelse var et stort og vanskeligt problem, der måtte bekæmpes. Investeringsfonden accepterede ikke under nogen omstændigheder at der blev betalt bestikkelse. Det var tænkeligt at bestikkelse kunne løse et akut problem, men i det lange løb ville det hævne sig.

Fonden havde hidtil engageret sig i Kroatien og i Bosnien & Herzegovina med henholdsvis 4 og 2 projekter.
Tv Mrs. Estela Dashi (Albanien), th Hans Peter Slente (DI).

Hvad kan danske virksomheder opnå? Hvordan placerer landene i SØ-Europa sig ift de nye EU-medlemmer? ved Hans Peter Slente (DI).

Hans Peter Slente gennemgik en række økonomiske nøgletal og henviste til web-sites hvor man kunne få assistance:


DI: http://www.markedsfokus.dk

DE: http://www.eksportraadet.dk

IØ: http://www.ioe.dk

EKF: http://www.ekf.dk


Jørn Pedersen


Carlsberg's erfaringer i Kroatien ved direktør Jørn Pedersen fra Panonska Pivovara, som er et Carlsberg-selskab.

Carlsberg havde haft gode erfaringer med at engagere sig i regionen. Man opererede ud fra en relativt nybygget virksomhed in Kroatien og havde et godt samarbejde med myndighederne og med de forskellige handelspartnere.

Ét problem, det vigtigste, var at ølafgifterne i Kroatien var meget høje. Man havde ikke problemer mht lovgivningen, men man havde haft en del sager med virksomheder som ikke kunne betale deres gæld til Carlsberg; man havde i en række tilfælde accepteret at modtage sine tilgodehavender i andre varer.

Jørn Pedersen kunne anbefale at man investerede i Kroatien nu. Han forventede positive handelsmuligheder - ikke mindst med lokale virksomheder i turistsektoren , men man skulle være indstillet på at en investering ikke ville give noget stort udbytte i de første mange år. Priserne på jord var i stigning.

Carlsberg's målsætning var at 'Panonska will lead the beer industry in growth through a culture of quality, team spirit, innovation and continuous improvements for consumers, customers and employees'. For at opfylde en sådan målsætning måtte man arbejde meget langsigtet og integrere sig.

Carlsberg satsede på at uddanne og videreuddanne lokale ledere. Et vigtigt tema var at styrke deres initiativ og vilje til at tage individuelt ansvar.


Konferencen blev afsluttet med individuelle drøftelser mellem konferencens deltagere - og med en reception.


Links:

Konferencen blev 3.12. foromtalt på den serbiske regerings internetside: http://www.serbia.sr.gov.yu/news/2003-12/02/332190.html

Udenrigsministeriets omtale af den danske ambassade i Tirana: http://www.um.dk/udenrigstjenesten/maanedens_ambassade/albanien/albanien.asp
You are welcome to quote the pages if you specify the source: bjoerna.dk