Oplæsning af danske internetsider


Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Hvis du vil have læst en dansksproget internetside op, så prøv adgang for alle. Hvis du klikker på link'et, bliver du ført til en præsentationsside.

»Adgang-for-alle« forudsætter at du har højttalere på din computer, og at du er on-line.

»Adgang-for-alle« kan klare ca. »99 %« af ord der er skrevet på moderne dansk.

Der er et par småfejl, men i det store og hele fungerer »systemet« meget tilfredsstillende:

'1940-41' fortolkes som '1940 minus 41' (i én tekst, hvorimod '1973-74' blev fortolket rigtigt i en anden).

'åben' og andre ord der begynder med 'åb' kan ikke læses (siges) i én tekst, men godt i en anden.
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm