Albanien, Kosóva,

Makedonien, Serbien og Montenegro:

LinksUdgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Er der et link der ikke virker (er det evt. nedlagt) eller er min kommentar ikke rigtig længere, er du velkommen til at sende mig en mail. Er der en speciel oplysning du søger, kan jeg måske skaffe den frem. Skriv til: post@bjoerna.dk [Klik tv.]

BALKAN GENERELT

Generelle links, herunder nyhedstjenester - med mange muligheder for at komme. Links til enkelte lande

Boghandel

Encyclopædier, leksika, forskningsinstitutter, uafhængige organisationer m.v.

Kort, geografi, natur

Filosofi, etik

Politik, international politik, politisk videnskab (politologi)

International ret, Krigsforbryderdomstolen i Haag

Militære emner

Balkans og Albaniens historie; Byzans' historie


ALBANIEN, KOSÓVA OG MAKEDONIEN

Introducerende litteratur m.v. fra de senere år

Rejseskildringer

Relationen til resten af verden: Internationale organisationer, USA, resten af Europa m.v.

Albanien

Albansk økonomi m.v.

Infrastruktur (jernbaner m.v.)

Den Albanske landsby før 1' verdenskrig og i mellemkrigstiden

Etniske grupper (Roma'erne)

Slægtsfejder, blodhævn m.v.

Folkemusik

Albansk sprog

Kultur, arkæologi m.v.

Fiktionslitteratur på Dansk og Svensk

Moderne kunst

Film

Kosóva [Kosovo]

Makedonien

SERBIEN, JUGOSLAVIEN (relationen til Kosóva [Kosovo])


BOSNIEN-HERCEGOVINA

Perioden 1995-1997
Aktuelt
Fiktionslitteratur på Dansk og Svensk

BALKAN GENERELT

Generelle links, herunder nyhedstjenester - med mange muligheder for at komme videre

Links til forskellige Danske aviser, tv - og meget andet:

Danske aviser og tidsskrifter: http://www.kb.dk/kb/dept/nbo/da/issn/liste/

DR: http://dr.dk, TV2: http://tv2.dk

»Orientering« (DR1s udenrigspolitiske magasin) har været på nettet et stykke tid. Fra 2000 kan man gå tilbage til alle årets programmer og lytte til relevante indslag - bl.a. om Serbien, Montenegro og Kosóva - bl.a. af Norsk Radio's medarbejder Dag Halvorsen.

»BBC«: news.bbc.co.uk Gratis Engelsk nyhedstjeneste. Gode søgemuligheder, også bagud i tid.

»Time«: www.pathfinder.com/time. Amerikansk nyhedstjeneste. Gode søgemuligheder - men ikke gratis.


Nyheder Albanien. Generelle internet-sider

»Southeast European Times«: Hovedhistorier fra de forskellige Balkan-lande. Reportager om enkeltemner: http://www.balkantimes.com/

www.albanian.com. Dette link giver også oplysninger om udviklingen i Kosóva [Kosovo].

http://reenic.utexas.edu/reenic/countries/albania.html Center for Russian, East European and Eurasian Studies. University of Texas, Austin.

»ATA Albanian Telegraph Agency«; nyheder siden januar 2000: http://www.ata-al.net/ [Betalings-site]

Gamle ATA-nyheder: www.hri.org./news/balkans/ata Nyheder frem til begyndelsen af januar 2000.

»ADN Albanian Daily News«: http://www.albaniannews.com/ ADN er i okt. 2000 begyndt at kræve betaling for at se mere end et par overskrifter. Adgang til hele dagens udgave (men uden arkivadgang) vil komme til at koste et par tusser pr år; man kan slippe billigere hvis man kun vil have et par nyheder om dagen.

»Balkan Web« har pt indstillet sin Engelske udgave: http://www.balkanweb.com/. Man kan finde en række nyheder fra forskellige Balkan-lande på Albansk.

De Albanske aviser er ikke så flinke til at bringe (visse vigtige) nyheder eller artikler på Engelsk som de har været. »ATA« giver et resumé af artikler i forskellige aviser, men det er desværre så kortfattet at det næsten er ubrugeligt. Pt. kan en lille håndfuld nyheder læses gratis på avisen »Shekulli«


Nyheder Serbien

Det Serbiske informationsministerium: http://www.serbia.sr.gov.yu/news/ - Det officielle Serbiske standpunkt. Den aktuelle udvikling i Kosóva [Kosovo] set med Serbiske briller. Herunder om den historiske udvikling. Links.

Det Serbiske Ortodokse kloster i Decani, Kosóva: www.decani.yunet.com - Meget materiale. Daglige nyheder og mulighed for at tilmelde sig gratis nyhedstjeneste.


Nyhedstjenester, nyhedsbreve

Man kan abonnere på forskellige nyhedstjenester, fx: clari.world.europe.balkans - bit.listserv.albanian og soc.culture.albanian - på den sidste kommer der en del 'bras' fra visse afsendere, men det kan man dog si fra ved hjælp af et nyhedsgruppefilter (et sådant findes fx i Outlook Express).

Det kan dog anbefales (i stedet) at abonnere på telegrammer fra listserv.acsu.buffalo.edu/archives/albanews.html. Man kan indstille sit abonnement således at man kun får Engelsk-sprogede telegrammer - der er desuden gode søgefaciliteter.

Endelig er der mit elektroniske nyhedsbrev om Albanien og Kosóva som udsendes gratis til alle interesserede pr. e-mail én gang om måneden. Seneste nummer findes på adressen: http://www.bjoerna.dk/sidste-nyt/sidste.htm. Send en mail til post@bjoerna.dk og skriv (hvis det ikke allerede står der automatisk): Sidste Nyt udbedes i Subject / Emne-feltet. Når året er gået, redigeres nyhedsartiklerne efter lande og temaer og trykkes i »Albansk Almanak«.

BOGHANDEL

Albansk m.v. litteratur kan købes eller tages hjem fra Aagots Boghandel & Bogimport i København, se: www.webpals.dk/aagot.

Dansk online boghandel findes på: www.bogguide.dk

ENCYCLOPÆDIER, LEKSIKA, FORSKNINGSINSTITUTTER, UAFHÆNGIGE ORGANISATIONER M.V.

www.britannica.com »Encyclopædia Britannica«. Bl.a. en serie artikler under overskriften: Balkan States. 72 timer gratis - derefter skal der betales (for visse ting). Henvisninger til Engelsksprogede tidsskriftsartikler og bøger. Meget anbefalelsesværdig.

»Lademanns Multimedia Leksikon« giver en hurtig oversigt på Dansk. Findes på årlige CD'er, mulighed for løbende opdatering via internettet (indtil næste års udgave er på gaden). I marts 2003 fandt jeg 2002-udgaven i en boghandel til ca. 100 kr. 2003-udgaven kan også fås nu til en billig penge.

www.crisisweb.org International Crisis Group - ICG følger bl.a. udviklingen i Albanien og udsender aktuelle rapporter herom. Man kan tegne gratis abonnement på e-mail-meddelelser om nye rapporter. Gå ud i projekt-afdelingen og se under Balkans.

http://www.iiss.org/scripts/index.asp The International Institute for Strategic Studies (IISS). IISS udsender forskellige publikationer, bl.a. Strategic Survey og Adelphi Papers . Se bl.a. Press Releases herom.

Det Danske Center for Internationale Studier (etableret ved årsskiftet 2002/2003) har åbnet en midlertidig side: http://www.dcism.dk/

Det tidl. Thorkil Kristensen Instituttet ved SUC, Sydjysk Universitetscenter, udgav bl.a. tidsskriftet »Vindue mod Øst«, som af og til havde artikler om Balkan. Fx i nr. 43 fra juli 1998 hvor Tue Magnussen har en række artikler om UCK / KLA (Kosóvas befrielseshær). I nr. 44 fra december '98 skrev han om de urolige dage i efteråret '98, drabet på Azem Hajdari og Sali Berisha's angreb på regeringen. Tidsskriftet udgives nu af Syddansk Universitetsforlag; ny redaktion tiltrådte omkring årsskiftet 2002/2003.

www.amnesty.dk - Amnesty International's Danske side med links til hovedorganisationen. Udgivelser fra de seneste år. Forholdene i Albanien er omtalt i flere sammenhænge. Brug søgemodulet.

KORT, GEOGRAFI, NATUR

Kort se Kort over Albanien og Kort over Kosóva. I øvrigt kan anbefales Microsofts »Encarta« (ældre udgaver kan som regel købes billigt).

Peter Haggett (ed): »Verden i dag: Det Østlige Europa«. Illustreret Videnskabs Bibliotek. Bonniers. København 1997.

Erik Hansen & Gregers Jensen (ed): »Træer og buske omkring Middelhavet«. Gyldendal. København 1977. (Der er muligvis senere udgaver).

Vejret i bl.a. Albanien. »Washington Post«: www.weatherpost.com. Gå ned i bunden af siden. Vejrudsigt kan også findes på ATA (se ovenfor).

FILOSOFI, ETIK

Kai Sørlander: »Om Menneskerettigheder. Er en global etik mulig?«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

POLTIK, INTERNATIONAL POLITIK, POLITISK VIDENSKAB (POLITOLOGI)

Erling Bjøl: »International Politik« og »Hvordan fred?« Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002..

Samuel P. Huntington: »The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Niccolo Machiavelli: »Fyrsten«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Vibeke Sperling, Ole Wæver, Jørgen Dragsdahl, Anders Andersen, Søren Keldorff og Søren Riishøj: »Efter Kosovo. Om Europas fremtidige sikkerhedsarkitektur«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

INTERNATIONAL RET, KRIGSFORBRYDERDOMSTOLEN I HAAG

Internationale Domstole - en oversigt - referat af Birgitte Rahbek's interview med Retschef Dr Frederik Harhoff.

DUPIs redegørelse om Humanitær Intervention. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Peter Viggo Jakobsen: »Kosovos konsekvenser for folkeretten, FN og NATO«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Særnummer af »politica« om NATOs intervention i Kosova i 1999. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

www.un.org/icty/ - Balkantribunalets officielle hjemmeside.

MILITÆRE EMNER


Carl von Clausewitz: »Om krig«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Mao Zedong: »Om Guerilla-krig«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Karsten Fledelius: »Fra Golfen til Kosovo. International militær indsats på Balkan i 1990erne«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Om den Danske militære / politimæssige indsats i Albanien i 1997. Major Søren Knudsen om den Danske indsats i 'Operation ALBA'. Indlæg til »Militært Tidsskrift«, skrevet november 1997 [linket synes desværre at være nedtaget].

Per Herholdt Jensen m.fl.: »Dansk forsvar og Kosovokonflikten 1999«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Karsten J. Møller: »Operation Joint Guard - SFOR i Bosnien. Politiske problemer, militære erfaringer og enkelte personlige betragtninger« i: »udenrigs« 2/1998, udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab, Kbhvn.

Lars R. Møller: »Operation Bøllebank. Soldater i kamp«. Høst & Søn, Kbhvn. 2001. 416 s. 299,95 kr (incl. moms). Bogen omhandler deltagelse i FN-missionen i Tuzla, Bosnien (1994) og dén fægtning der har givet bogen navn. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Lars R. Møller: »Operation Hurricane«. Høst & Søn, Kbhvn. 2000. 496 s. 348,00 kr (inklusive moms). Drejer sig om efterretningsvirksomhed. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Nogle tidligere NATO-soldater har oprettet en side de kalder: "WWW.MISSIONSBUMS.DK". De skriver (September 2001): »VENSKAB OVER ALLE GRÆNSER Hvad gør du når du har lagt din hjelm og fragvest? På MISSIONSBUMS.DK kan du bevare venskaber og minder. Redaktionen er netop hjemvendt fra flere måneders udsendelse på Balkan, derfor er denne side blevet til«.

BALKANS, ALBANIENS OG KOSÓVAS HISTORIE. BYZANS HISTORIE


Bjørn Andersen: »Albansk historie« - bind 1-14

# 1: »Krudttønden i baghaven« - - - The Back Garden Powderkeg: Summary. BA Forlag. Søborg 1999. - Hovedvægt på Albaniens historie.

# 2: »Fra Kosovo til Kosóva«. Amerikansk og Europæisk udenrigspolitik - i Machiavelli's og Clausewitz' fodspor?. BA Forlag. Søborg 1999. - Rids af Kosóvas historie. Konflikterne siden 2' Verdenskrig. Kampene i 1998 og krigen i 1999.

# 3: »Albansk Almanak 1999«. Albanien, Kosóva og lidt om Makedonien, Serbien og Montenegro. BA Forlag. Søborg 2000.

# 4: »Albansk Navnebog 2000«. Personer der har betydning for udviklingen i Albanien og Kosóva og leksikalske oplysninger om Albanien, Kosóva, Makedonien, Montenegro og Serbien. BA Forlag. Søborg 2000.

# 5-6: »Albansk Almanak 2000«. Albanien, Kosóva og lidt om Makedonien, Serbien og Montenegro. BA Forlag. Søborg 2001.

# 7-9: »Albansk Almanak 2001«. Albanien, Kosóva og lidt om Makedonien, Serbien og Montenegro. BA Forlag. Søborg 2002 (hvis du klikker på titlen, kommer der en pdf-fil frem med indholdsoversigten; omfang 0,2 MB).

# 10-11: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

# 12-14: »Albansk Almanak 2002«. Albanien, Kosóva og lidt om Makedonien, Serbien og Montenegro. BA Forlag. Søborg 2003 (hvis du klikker på titlen, kommer indholdsoversigten frem).

Byzans' historie: The Metropolitan Museum of Art 1000 Fifth Avenue New York holder en stor udstilling om Byzans, herunder om forholdet til den Islamiske Verden. Byzans' historie er en vigtig forudsætning for den senere udvikling på Balkan. Det kan anbefales at orientere sig på flg to internetadresser: http://www.metmuseum.org/special/Byzantium/byzantium_main.asp og http://www.metmuseum.org/explore/byzantium_III/themes.html

Der er mange billeder, forklaringer og supplerende materiale - således kort, bibliografi og et leksikon (glossary), se under 'Resources' på adresse 2. Billederne kan ofte forstørres.


Balkans, Albaniens, Kosovos historie:

Barbara Jelavich: »History of the Balkans« 1-2. Cambridge University Press. Cambridge 1983.

Tim Judah: »The Serbs. History, Myth & the Destruction of Yugoslavia«. Yale University Press 1997. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Noel Malcolm: »Kosovo. A Short History«. MacMillan. London 1998. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Henning Mørk: Balkan under tyrkisk herredømme 1350-1800. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 1999, 198 kr. incl. moms. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Nicholas C. Pano: »The People´s Republic of Albania«. The John Hopkins Press. Baltimore 1968.

Stefanaq Pollo & Arben Puto with the collaboration of Kristo Frasheri & Skënder Anamali: »The history of Albania from its origins to the present day«. Routledge & Kegan Paul. London 1981. ... Bærer (som mange andre bøger) præg af dén tid den er skrevet i.

Carsten Riis: »En osmannisk arv. Historieskrivning og religion i Bulgarien« + »Religionsvidenskabeligt Tidsskrift« nr. 35. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Stavro Skendi: »The Albanian National Awakening 1878-1912«. Princeton University Press. Princeton 1967.

»Storm over Balkan. Fra oldtidshistorie til stormagtsspil«. C.A. Reitzel. Kbhvn. 1994. Redigeret af Erik A. Andersen og Håkan Wiberg. Bl.a. bidrag af Karsten Fledelius.

Miranda Vickers: »The Albanians. A Modern History«. I.B. Tauris. London 1995. Hovedvægten er på perioden fra ca. 1500 og frem til udgivelsen i 1995.

En særlig vinkel kunne være den Italienske:

Adriaterhavet skiller - og samler - Italien og Albanien. I oldtiden blev det Illyriske område - en tid lang - koloniseret af Romerne; der blev bygget forlægninger, latifundier, akvadukter og veje - ikke mindst Via Egnatia, den berømte vej tværs over Balkan, som man endnu kan "genfinde" rester af, og som man bygger videre på i disse år med "korridoren" fra Italien til Sortehavet. 1400-tallets Albanske folkehelt - Gjergj Kastrioti Skanderbeg - etablerede en særlig Italiensk forbindelse for at undslippe en Osmannisk. En tid var han vasal af Kongen af Neapel - som han understøttede med en hærafdeling - ... og da Skanderbeg's løsrivelsesforsøg endte med at forulykke var der adskillige Albanere der flygtede fra Osmannerne til Syd-Italien og bosatte sig i Basilicata-området og i Calabrien.

Århundreder senere, i tiden mellem 1' og 2 Verdenskrig blev Albanien igen en del af den Italienske interessesfære; der blev foretaget investeringer, man gjorde "sin indflydelse gældende" - og "sidst" blev Albanien annekteret af Mussolini og gjort til en regelret del af det Italienske kongerige.

Efter Hoxha-styrets sammenbrud har Italienerne igen været fremme med følehornene - og pengekassen. Man har forsøgt sig med investeringer; man har givet bistandshjælp; der har været kraftig trafik af flygtninge og emigranter tværs over Adriaterhavet; - og Italienerne har stået i spidsen for forskellige aktioner - som Operation Pelikan. I slutningen af '99 intensiverede Albanerne kontakten til Italienerne, ligesom man opfordrede til investeringer og økonomisk samarbejde.

Der er med andre ord mange grunde til - med udgangspunkt i Albanien - at »se nærmere« på Italien, og Thomas Harder's bog »Italien. Fra Mazzini til Bossi«; som kom i en 3' udgave i 1999 viser sig at være velskrevet, overskuelig og fyldt med nyttige informationer.

Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Nu afdøde Hans Lyngby Jepsen -som i mange år boede på Sicilien - skrev i 1986: »Korset og nymånen. Normannerne i Syden«, Gyldendal. Normannerne havde en vis betydning for Albanerne i tiden før den Osmanniske erobring. Lyngby Jepsen skriver i forordet: »danske læsere med historisk interesse [er i de sidste år - dvs. i begyndelsen af 1980'erne - bragt] nærmere på de landsmænd, normannerne, som i vikingetiden og efter bosatte sig i Normandiet og derfra i 1000-tallet underlagde sig den sydlige del af den italienske halvø og Sicilien og i 1130 oprettede et kongedømme der omfattede Italien syd for Kirkestaten og spillede en fremtrædende rolle i tidens magtkampe - mellem kejser og pave og mellem det vestromerske og det østromerske rige og under de første korstog, et kongedømme som vakte opsigt i datiden og eftertiden for dets tolerante lovgivning og frihed for tre kulturer, den normanniske, den byzantinske eller græske, den islamiske. Perioden kaldes i italiensk historie normannertiden og sluttede med den berømte Frederik 2., vestromersk kejser og siciliansk konge, mere det sidste end det første, af halv normannisk, halv tysk afstamning«. ... Jeg var så heldig at 'score' denne bog for 7 kr. ved et biblioteksudsalg; ganske gratis 'medfulgte' andre læseres kommentarer.

Mange Albanere flygtede efter Skanderbeg's død til Italien og slog sig ned i Calabrien og på Sicilien. Der findes stadig landsbyer med Albansk præg.

ALBANIEN, KOSÓVA [KOSOVO] OG MAKEDONIEN


INTRODUCERENDE LITTERATUR M.V. FRA DE SENERE ÅR (OG DEN NYESTE HISTORIE)

Se om Bjørn Andersen: Albansk historie bd. 1-9 ovenfor; se desuden nedenfor under: Kosóva [Kosovo].

Peter Dalhoff-Nielsen: »Ørnenes land. Albanerne - et folk i Europa«. Vindrose. København 1993.

Peter Dalhoff-Nielsen: »Apartheid i Europa. Undertrykkelse og frihedskamp i Kosóva«. Vindrose. København 1998.

Thomas Hjortsø: »Alt er muligt på Balkan«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Noel Malcolm: »Kosovo. A Short History«. MacMillan. London 1998. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Miranda Vickers & James Pettifer: »Albania. From Anarchy to a Balkan Identity«. Hurst & Company. London 1997. Overordentlig nyttig bog om første halvdel af 1990'erne.


NYERE REJSESKILDRINGER, GUIDER

Robert Carver: »The Accursed Mountains. Journeys in Albania«. John Murray, London 1998. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Se evt. også Steven Sampson: »Albaniens rolle i Kosovo-konflikten« i: »udenrigs« nr. 4/1998, udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab, Kbhvn.

James Pettifer: »Albania« i serien: »Blue Guide«, A&C Black, London, 1994. Bogen indledes med oversigtsartikler af Frank Walbansk, Stephen Hill, Miranda Vickers, Reginald Hibbert og Pettifer selv. Afsnit om de vigtigste byområder.

Ankjær T. Poulsen: »De har ikke mere mælk. Albaniens vej?«. Brødremenighedens Danske Mission. Forlaget Savanne 1998. Om Dansk missionsvirksomhed i Albanien og om samarbejdet med Albanerne.

Nina Rasmussen: »Som en albansk jomfru. En rejse gennem et ukendt land i Europa«. Gyldendal. København 1995.


ÆLDRE REJSESKILDRINGER

Edith Durham: »High Albania«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002. Edith Durham's bog kan findes på: http://digital.library.upenn.edu/women/durham/albania/albania.html

Edward Lear: »Journals of a Landscape Painter in Greece and Albania (1848 -1849)« . Oprindelig udgivet i 1851. Genudgivet på forskellige forlag i begyndelsen af 1960'erne og i 1980'erne. Således på forlaget William Kimber, London 1965; seneste udgave er vist fra forlaget London Century 1988 med introduktion ved Steven Runciman - der har udgivet bøger om Byzans og om korstogene. Der findes en Lear-side på internettet på adressen http://edwardlear.tripod.com/. Her står dog ikke noget særligt om Albaniens-rejserne.

Danskeren Franz von Jessen har besøgt Balkan - og Albanien - flere gange og har skrevet herom i sine erindringer: »Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker«, der udkom på H. Hagerup's Forlag fra til 1943 til 1946. Især kan henvises til bind 2, s. 166-249 (1903); bind 5, s. 10-110 (1908) og bind 5, s. 257-373 (1913).


RELATIONEN TIL RESTEN AF VERDEN: INTERNATIONALE ORGANISATIONER, USA, EUROPA M.V.

http://www.un.org/Docs/sc/ Indgang til FNs Sikkerhedsråd (UN Security Council).

www.worldbank.org Indgang til Verdensbanken. Brug evt. »search« på Albania m.v.

www.oecd.org Indgang til OECD.

europa.eu.int/comm/dg1a/phare/index.htm Indgang til EUs Phare-program. Mange Albanske projekter. Brug »search«.

www.osce.org Indgang til OSCE. Der er særlige sider for Albanien, Kosóva [Kosovo], Serbien / Montenegro og Makedonien.

www.nato.int/docu/home.htm Forskellige NATO-dokumenter.

www.nato.int/latest/home.htm#ifor Aktuelt NATO - incl. billeder.ALBANIEN

Albansk økonomi m.v. - (se også relationen til resten af verden ovenfor)

Verdensbankens ATLAS og CD-Rom. Seneste udgave i denne form er (mig bekendt) fra 1997 og kunne gratis fås ved henvendelse til Bech Distribution +45 4655 0155. Mere aktuel er Danida's og Geografforlagets www.udviklingstal.dk


Infrastruktur (bl.a. jernbaner)

www.angelfire.com/ak/hekurudha
Jernbanenettet, lokomotiver, køreplaner.

Journalisten og Historikeren Jan Bo Hansen har fået den glimrende idé at følge Via Egnatia fra dens udspring i Durrës og til den slutter et sted ovre mod Øst. Via Egnatia blev anlagt af Romerne i Oldtiden og havde både militære og forsyningsmæssige formål. Se nærmere på: Via Egnatia


Den Albanske landsby før 1' verdenskrig og i mellemkrigstiden

Edith Durham: »High Albania«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002. Edith Durham's bog kan findes på: http://digital.library.upenn.edu/women/durham/albania/albania.html

Se også: »Blandt græske nomader 1922. Carsten Høegs dagbog, breve og fotos«. Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet. København 1993.

Se også: Vera St. Erlich: »Family in Transition. A Study of 300 Yugoslav Villages«. Princeton University Press. Princeton 1966.


Etniske grupper (Roma'erne)

Vil man vide om Roma'erne (Sigøjnerne) i Albanien (og andetsteds) kan det anbefales at læse Isabel Fonseca's bog: »Den lange vej / Sigøjnerne og deres rejse«. Den udkom på Forlaget Tiderne Skifter i 1997 (efter Engelsk udgave fra 1995). Jeg påtænker at skrive en kommentar til bogen engang i løbet af 2003. Isabel Fonseca som selv er amerikaner (og jøde) har boet hos sigøjnere forskellige steder, således et stykke tid hos en familie i Tirana.


Slægtsfejder, blodhævn m.v.

»Kanuni i Lekë Dukagjinit / The Code of Lekë Dukagjini«, optryk af Shtjefën Gjeçov's Albanske udgave fra 1933 samt oversættelse til Engelsk ved Leonard Fox. Gjonlekaj Publishing Company, New York 1989. Jeg planlægger at skrive en artikel om bogen engang i løbet af 2003.

Edith Durham: »High Albania«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002. Edith Durham's bog kan findes på: http://digital.library.upenn.edu/women/durham/albania/albania.html

Margaret Hasluck: »The Unwritten Law in Albania«, Cambridge University Press, Camb. 1954 [bogen ser overordentlig grundig og nyttig ud, men jeg har endnu ikke læst den; forhåbentlig bliver det senere på 2003].

Ismail Kadare: »Ufuldendt april«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Anne Knudsen: En Ø i Historien. Korsika. Historisk antropologi 1730-1914. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Anne Knudsen fortalte om 'hævn' i P1 12.5.2001 (i Birgitte Rahbek's »Synsfeltet«). Hvis du har installeret RealPlayer kan du høre indslaget ved at klikke på flg. adresse: http://www.dr.dk/p1/synsfeltet/audio/2001/011205th.ram [Link'et virker pt ikke]]

Se i øvrigt:

Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt: »Hadets anatomi. Rejser i Bosnien og Serbien«, Lindhardt og Ringhof, København 2003. En kommentar til bogen kan findes på: http://bjoerna.dk/kommentarer/Hadet.htm


Folkemusik:

Birthe Trærup: »På sporet af den albanske folkemusik. Historien om en ekspedition til Kosovo og Makedonien 1959«. Video. Musikvidenskabeligt Institut. Københavns Universitet 1995.

Ensemble Tirana: »Chants Polyphoniques D'Albanie«. 19 stykker folkesang fra det sydlige Albanien - 6 mandlige sangere og 1 kvindelig. Arco Iris (3001 807), Frankrig 1998. I et hæfte introduceres Albansk folkemusik og ensemblet. Tekst til sangene. Det hele på Fransk og Engelsk.

Pierre d'Ursel (ed): »Musiques de Yougoslavie« i serien »Musique du Monde«, Collection Dominique Buscail. Buda 92490-2. 23 numre. Nr. 14 er en bryllupssang , nr. 15 en bryllupsdans - begge fra Kosóva.


Albansk sprog


Albansk-Albansk ordbog

Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë: »Fjalor I Shqipes Së Sotme«. Tiranë 1984. En ny udgave blev lanceret omkring årsskiftet 2002/2003.


Ordbøger: Albansk-Engelsk, Albansk-Tysk, Norsk-Albansk m.v.

Elektroniske ordbøger Albansk-Engelsk, Engelsk-Albansk: http://www.babylon.com/define/97/Albanian.html.
Ordbøgerne hører til 'Babylon'-systemet (se: http://www.babylon.com/). De Albanske ordbøger er ikke meget store, men rimeligt brugbare - og gratis. De kan især bruges, når man vil slå Albanske eller Engelske ord op, mens man er 'på nettet'. Vil man have »hele« Babylon-systemet, kan man købe Babylon 6, hvad der giver mange muligheder.

Ministria e Arësimit dhe e Kulturës: »Fjalor Anglisht - Shqip«. Tiranë 1966.

Leonard Newmark (ed): »Albanian-English Dictionary«. Oxford University Press 1999. ... Meget god ordbog.

David M. Young: »An English-Albanian Vocabulary«. Bay Foreign Language Books, Ashford, Kent 1991.

Oda Buchholz, Wilfried Fiedler & Gerda Uhlisch: »Wörterbuch Albanisch Deutsch«. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig. Leipzig 1977, 1981.

Rrahim Perçuku: »Norsk-Albansk Ordbok / Fjalor Norveggjisht-Shqip«. Sypress Forlag, Oslo 1998. Den kan sagtens bruges af Danskere også.


Grammatik m.v.

Martin Camaj: »Lehrbuch der Albanischen Sprache«. Otto Harrassowitz. Wiesbaden 1969.

Leonard Newmark, Philip Hubbard & Peter Prifti: »Standard Albanian. A reference grammar for students«. Stanford University Press. Stanford, Cal. 1982.

L. Radovicka, Z. Karapici & A. Toma: »Gjuha Shqipe« 1-3. Shtëpia Botuese e Librit Shkollor. Tiranë 1975-1981. ... Bærer - mht indholdet - stærkt præg af sin tid.


Sproghistorie

Kr. Sandfeld: »Balkanfilologien. En Oversigt over dens Resultater og Problemer«. Københavns Universitet 1926.


Kultur, arkæologi m.v.

Davids Samling i København har en omfattende samling af Islamisk kunst. Bl.a. noget fra Balkanområdet. Den islamiske samlings adresse er: http://www.davidmus.dk/dansk/islamisk_samling.htm. Klik på dét kort der fremkommer - fx på 'Tyrkiet'.

Den Illyriske periode - se: arkæologen Peter Wilkes' bog: »The Illyrians« - udgivet i serien »The Peoples of Europe«, oprindelig udgivet i 1992. Jeg har en paperbackudgave fra 1995 fra Blackwell Publ.s, Cambridge. Mass., USAEuroparådet har - i 2000 - arrangeret en meget smuk udstilling på nettet om kulturmindesmærker i Prizren: The Cultural Heritage of Prizren (klik på billedet [link'et virker pt ikke]). Udstillingen omfatter bygningsværker, kirker og moskeer.


Fiktionslitteratur på Dansk og Svensk:

Dritero Agolli: »Manden med Kanonen«. Forlaget Klim. Århus 1987.

Ismail Kadare »Den døde hærs general«. Forlaget Klim. Århus 1981.

Ismail Kadare: »Den hårda vintern«. Bonniers. Stockholm 1980.

Ismail Kadare: »Hvem hjemførte Doruntine?«. Forlaget Klim. Århus 1990.

Ismail Kadare: »Nichen i muren«. Forlaget Klim. Århus 1989.

Ismail Kadare: »Ufuldendt april«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Artikler om Kadaré: http://miqesia.dk/Kadare-2007.htm


Moderne kunst

FAMA - Foundation Art Media Albania: http://www.f-a-m-a.com/home.htm. Blandt de billedkunstnere man 'har' er: Ali Oseku, Artan Peqini, Anri Sala, Edi Rama, Genc Mulliqi, Genc Permeti, Ilir Butka, Ilir Zefi, Shpend Bengu, Viktor Ferraj og Ziso Kamberaj. Man kan klikke sig frem til en kort præsentation af hver enkelt.Film

Gianni Amelio: »Lamerica«. Italiensk film fra 1994 om nogle Italienere der skal bruge en Albansk stråmand til et mere end tvivlsomt forretningsprojekt. Filmen vandt Felix-prisen for 1994. Filmen blev forsøgt vist på DR2 i december '98 - men forevisningen mislykkedes pga båndfejl. Måske bliver den udsendt igen senere. ... Der er i Albanien delte meninger om filmen.

Kujtim Çashku: »Kolonel Bunker«. 1996. Spillefilm der tager udgangspunkt i bygningen af de mange små betonbunkers.

Ylli Hasani: »The Man who loves Gary Lineker«. BBC Video Diaries 1992. Optaget 1991-92. Dokumentarfilm af Ylli Hasani, landsbylæge i Zalle.


KOSÓVA [KOSOVO]

Se forskelligt ovenstående - bl.a. Introducerende litteratur m.v. fra de senere år (og den nyeste historie) - og:

www.kosova.dk Dansk Kosóva Home Page. Kosóva Informations Center i København. Dansk, Engelsk og Albansk udgave. Link's til relevante steder. Nærmere oplysninger om den Danske Kosóva Komité.

Bjørn Andersen: »Fra Kosovo til Kosóva. Amerikansk og Europæisk udenrigspolitik - i Machiavelli's og Clausewitz' fodspor?«, Albansk historie # 2. BA Forlag. Søborg 1999. Omtale kan findes på Fra Kosovo til Kosóva.

Birgitte Bollmann: »Kosovo - Dilemmaer i en katastrofe«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

David Brauchli: »The Kosovo Diary. A personal account of the Albanian conflict. 23 Photos«. ... Se arkiverne: Photo Features Index.

Kim Faber og Lars Halskov: »Det fordømte forår - om krig i Kosova«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Hans Hækkerup: »Kosovos mange ansigter«. Lindhardt & Ringhof, København 2002. En anmeldelse kan downloades i pdf-format (godt 400 K) ved at klikke her: Kommentar til »Kosovos mange ansigter«.

For nogle år siden udsendte Det Udenrigspolitiske Selskab Christine von Kohl's & Wolfgang Libal's »Kosovo. Balkans gordiske knude«, Kbhvn. 1992. Bogen giver et hurtigt historisk rids, bl.a. af situationen omkring 2' Verdenskrig. Bogens styrke ligger dog i afsnittene om perioden fra ca. 1981 og frem til 1992, hvor der gives mange konkrete oplysninger.

Lars Johansson: seasons of Blood and Hope. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Noel Malcolm: »Kosovo. A Short History«. MacMillan. London 1998. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Stewart Ross: »Krigen i Kosovo«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.Europarådet har - i 2000 - arrangeret en meget smuk udstilling på nettet om kulturmindesmærker i Prizren: The Cultural Heritage of Prizren (klik på billedet [link'et virker pt ikke]). Udstillingen omfatter bygningsværker, kirker og moskeer.


MAKEDONIEN

Se forskelligt ovenstående - bl.a. Introducerende litteratur m.v. fra de senere år (og den nyeste historie) - og:

Nadije Osmani: »Forbandede ære«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

SERBIEN, JUGOSLAVIEN (specielt angående relationen til Kosóva [Kosovo]).

Der findes en del litteratur om udviklingen i Jugoslavien og Serbien, også på Dansk. Nedenfor anføres litteratur som jeg har fundet særlig nyttig i forhold til udviklingen i Kosóva [Kosovo]:

Tim Judah: »The Serbs. History, Myth & the Destruction of Yugoslavia«. Yale University Press 1997. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.

Gunnar Nissen: »Jugoslaviens Storhed og Fald. Fra Solidaritet til Skilsmisse«, Branner & Korch, Kbhvn. 1992.

Gunnar Nissen er én af dem her i landet der virkelig véd noget om Jugoslavien og Serbien. Hans viden bygger på talrige rejser og omfattende læsning. Nissen behersker Serbo-Kroatisk og har oversat mange bøger til Dansk. »Jugoslaviens Storhed og Fald« er en bog med mange nyttige informationer, som prøver at komme hele vejen rundt - også i historien - og som prøver at dele sol og vind lige. Dét eksemplar jeg har lånt på biblioteket var godt slidt og fyldt med indstregninger - og dét er der også al mulig grund til.

Mht Kosóva er der imidlertid et problem med Nissens fremstilling. Dét der står er rigtigt nok, men han kommer ikke ordentlig ind på hvad der skete i slutningen af 1600-tallet hvor mange Serbere flygtede fra Kosóva (efter at deres "allierede" Østrigerne var blevet slået) og dermed gav mulighed for at Albanerne kunne brede sig meget mere. Jeg synes heller ikke han egentlig får beskrevet hvad der skete under Balkan-krigene hvor Serberne lykkedes med at erobre Kosóva og påbegyndte dén undertrykkelsesvirksomhed som kulminerede i foråret '99. Det nævnes dog - nærmest en passant - at erobringen i '12 blev brutalt gennemført.

I det store og hele er bogen meget pålidelig (selv om det lykkes hans delvise navnebror, Sætter Nissen, at placere Khrusjtjov's besøg hos Tito på 3 forskellige datoer: 26.5.53 (s. 133), 26.5.55 (s. 134) og 26.5.56 (s. 130) - den rigtige dato er dén i 55, hvad Gunnar Nissen kan på fingrene). Én af styrkerne ved Gunnar Nissens bog er hans demokratiske engagement og hans personlige vurderinger som altid er velbegrundede - et enkelt sted er vurderingen muligvis mere velmént end velbegrundet - nemlig når han fortæller om Tito. Han beundrer Josip Tito, men kan godt sé (siger han) at han havde nogle fejl - den vigtigste skulle være at han, nærmest godtroende, overlod for meget til sine medarbejdere. Her tænkes især på Aleksandar Rankovic - partisanleder og senere indenrigsminister og leder af sikkerhedspolitiet. Rankovic var centralist, ikke nogen stor demokrat - og dybt ansvarlig for at Albanerne i Kosóva blev forfulgt, men at Tito ikke skulle vide hvad der virkelig gik for sig ... før hen i midten af '60-erne - dét er for fantastisk en historie der minder meget om dem der verserede om Zar'en i Rusland ... Hvis bare lille far Zar'en vidste det, så ... Tito var en virkelig stor personlighed og en betydningsfuld politiker - ingen tvivl om det, men uskyldig?

Én af dem Nissen beskriver meget alsidigt, men også kritisk er Montenegrineren Milovan Djilas. Om ham kan man i øvrigt læse en smule i »Krudttønden i baghaven«, s. 122-124. Nissen opfatter Djilas som en sammensat person - meget selvoptaget og intolerant, meget modig (eller måske dumdristig), muligvis for kvik til at skifte standpunkt - omend ikke af opportunistiske grunde, for han opnåede at blive fængslet - og helt pålidelig som sandhedsvidne er han vist heller ikke. Noget af dét han har skrevet er holdbart, noget ikke, mener Nissen, som især er glad, nærmest begejstret for den skønlitterære Djilas. ... At Djilas spillede en meget vigtig og konstruktiv rolle under Befrielseskampen og under etableringen af Jugoslavien er der efter min mening ingen tvivl - og hans værker »Den nye klasse« og »Samtaler med Stalin« har haft stor betydning i Vesteuropa som eye-openers, selv om de måske ikke har haft grundlaget helt i orden.

Robert Thomas: »Serbia under Milosevic. Politics in the 1990s«. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.


Se også:

Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt: »Hadets anatomi. Rejser i Bosnien og Serbien«, Lindhardt og Ringhof, København 2003. En kommentar til bogen kan findes på: http://bjoerna.dk/kommentarer/Hadet.htmBOSNIEN-HERCEGOVINA

Perioden 1995-1997

Se især Carl Bildt: Uppdrag FRED. Bokförlaget PAN. Norstedts, Stockholm 1997. NB 550 tættrykte sider.

Bildt giver en særdeles tæt inside-beskrivelse af det vanskelige forhandlingsforløb op til indgåelsen af Dayton-aftalen og derefter. Han karakteriserer de forskellige agerende - fx Slobodan Miloševic - og kommer ind på de mange modsætningsforhold der var - dels mellem parterne i Bosnien-Hercegovina, dels mellem de forskellige lande der intervenerede. Forholdet mellem USA og Europa kommenteres grundigt, ligeledes de interne amerikanske modsætningsforhold - specielt kan man hæfte sig ved det amerikanske militærs betydelige politiske rolle og ved dets selvforståelse (siden Vietnam). Bogen diskuterer forskellige internationale strategier - og opfordrer til at der sker en yderligere styrkelse af den europæiske politiske og økonomiske integration. Bogen bidrager til at man får et meget mere nuanceret billede af denne konflikt - og af de forskellige parter - end man i almindelighed får af at følge agspressen og TV. Bogen er uden tvivl én af de væsentligste politiske bøger fra de senere år - og den er fortsat uhyre aktuel, således mht den fortsatte udvikling i Bosnien-Hercegovina, men også mht udviklingen i Kosóva [Kosovo].

Carl Bildt udsender et elektronisk nyhedsbrev et par gange hver måned. Heri også aktuelle kommentarer til udviklingen på Balkan - fra marts / april 1999 og frem og kommentarer om krisen i Kosóva. Man kan abonnere på nyhedsbrevet - gå ind på http://www.bildt.net/.


Aktuelt

Se bl.a. www.ohr.int - den officielle side for The High Representative. Man har mulighed for at følge den aktuelle udvikling, dels overordnet, dels fx mht økonomien - og:

www.bosnia.org/top.utm indgangssiden til Bosnian Institute i London. Instituttets daglige leder er Quintin Hoare. Formand for bestyrelsen er historikeren og journalisten Dr Noel Malcolm, forfatter af bøger om Bosniens og om Kosóva's historie.

Jens-Martin Eriksen & Frederik Stjernfelt: »Hadets anatomi. Rejser i Bosnien og Serbien«, Lindhardt og Ringhof, København 2003. En kommentar til bogen kan findes på: http://bjoerna.dk/kommentarer/Hadet.htm

Peter G. Holm: »Srebrenica igen. Vestens dobbelte modvilje både mod at indrømme grænserne for international solidaritet og mod at iværksætte nogen som helst moralsk ukorrekt politik har ført til tragedierne i Bosnien« i: »udenrigs« 2/1998, udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab, Kbhvn.

Karsten J. Møller: »Operation Joint Guard - SFOR i Bosnien. Politiske problemer, militære erfaringer og enkelte personlige betragtninger« i: »udenrigs« 2/1998, udgivet af Det Udenrigspolitiske Selskab, Kbhvn.

Lars R. Møller: »Operation Bøllebank. Soldater i kamp«. Høst & Søn, Kbhvn. 2001. 416 s. 299,95 kr (incl. moms). Bogen omhandler deltagelse i FN-missionen i Tuzla, Bosnien (1994) og dén fægtning der har givet bogen navn. Gennemgang i Bjørn Andersen: »Albanske Studier« bd. 1-2, København 2002.


Fiktionslitteratur på Dansk og Svensk

Ivo Andric: Broen over Drina. Grafisk Forlag. Der er også en senere udgave (på et andet forlag). Andric har skrevet flere andre bøger der kan være af interesse.
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: www.bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: www.bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: www.bjoerna.dk/soegning.htm