Balkan Kalender

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dkKlik på dét år du vil se nærmere på:

2000 (fra og med September)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007


Se om SiD's Balkan Kalender for 2003 [klik tv].
Kalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

September 2000

8.: Jomfru Maria's fødsel

14.: Korsets ophøjelse [?]

29.: Skt. Michael ?

1.: Nytår.

Albanien: 12.: Årsdagen for attentatet på Azem Hajdari (1998)

Jugoslavien: 24.: Valg af Jugoslavisk Præsident, valg til forskellige Forbundsforsamlinger

Lokalvalg i Makedonien

Oktober 2000

4.: Skt. Frans' dag (efter Frans af Assisi; Fransciskanerordenens stifter)

31.: Alle Helgensaften.

24.: al-Isra' og Miradj (Profetens nattefærd fra Mekka til Jerusalem og hans himmelfart, jf. Politikens Islam-leksikon, s. 100 og s. 126f.)

Albanien: 1.: Lokalvalg (2' valgrunde 15.)

Kosóva: 28.: Lokalvalg

Tyrkiet: 29.: Nationaldag

November 20002.: Alle Sjælesdag

Salmonsen (2 udg. 1915) skriver: "Den fejres til Minde om de hensovede Troende, som endnu pines i Skærsilden, for hvis Udfrielse de Efterlevende formanes til at bede. Dens Oprindelse stammer fra en Pilgrim, der i Slutningen af 10. Aarh. på Hjemvejen fra Jerusalem i Nærheden af Sicilien saa Flammer slaa op af Jorden og hørte de Pinte i Skærsilden klage og bede ham om at bevæge Munkene i Cluny til at hjælpe til deres Udfrielse ved Bønner og Almisser. Abbed Odilo indførte da Allesjæles-Dag i Benediktinerklostrene, hvorfra den udbredte sig til hele Kirken. For Protestanterne faldt den bort sammen med Læren om Skærsilden; den romerske Kirke lægger ikke afgørende Vægt paa denne Fest, men Menigmand sætter megen Pris paa den."

21.: 'Præsentation' af Jomfru Maria

30.: Skt. Andreas' dag.

11.: Lailat-al-Bara'h (Tilgivelsesaftenen)

27. (frem til 27.12.) Ramadan (9' måned i Måneåret; fastemåned; fasten er en af Islams 5 søjler)

Albanien 28.: Nationaldag

Serbien 29.: Republikkens dag (fridag)

December 2000

8.: Den ubesmittede undfangelse

25.: Juledag.

13.: Nuzulul Qur'an

27.: 'Id al-Fitr (festen ved Ramadan's afslutning). I Tyrkiet betegnet kücükbairam eller shekerbairam

Albanien: 12.: Grundlæggelsen af Det Demokratiske Parti (1990)

Serbien: 23.: ParlamentsvalgKalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2001

1.: Maria, Jesu Moder

6.: Epifani - Herrens åbenbarelse for de 3 Vise Mænd

7.: Jesu Dåb

18.: Peters Omvendelse

25.: Paulus' Omvendelse

1.: Skt. Basil

6.: Guds åbenbarelse. Ortodoks Jul

27.: St. Sava's Dag.

.

Februar 2001

2.: Jesus introduceres i Templet

27.: Hvide Tirsdag

28.: Askeonsdag

26.: Fasten begynder.

.

Marts 2001

25.: Mariæ Bebudelsesdag.

6.: Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91)

26.: Al-Hijra / Muharram / Naw Ruz (Nytår; Muharram er første måned i det Nye år) jf. Politikens Islam-leksikon, s. 29, s. 136 og s. 140)

28.: 'Holiday' i Serbien i anledning af Forfatningen af 1989.

April 2001

8.: Palmesøndag

12.: Hellige Torsdag / Skærtorsdag

13.: Langfredag

15: Påskedag

7.: Lazarus' Lørdag

8.: Palmesøndag

12.: Hellige Torsdag / Skærtorsdag

13.: Langfredag

15.: Påskedag

30.: Skt. Jakob's dag

4.: Ashura ("den tiende" - en frivillig fastedag; jf. Politikens Islam-leksikon, s. 41). På Engelsk: Achoura. På Albansk: Hashura. Dagen højtideligholdes bl.a. af de Albanske Bektashi'er.

22.: Parlamentsvalg i Montenegro

Maj 2001

24.: Kristi Himmelfart

..

13.: Parlaments- og Lokalvalg i Italien

Juni 2001

3.: Pinse

14.: Corpus Christi

3.: Pinse

10.: Alle Helgener

28.: Skt. Vitus' Dag (Vidovdan). [I den Katolske Kirke fejredes Skt. Vitus (= Skt. Veit) 15.6]

4.: Mawlid an Nabi, Profeten Muhammed's fødsel (jf. Politikens Islam-leksikon, s. 123)

1.: International Børnedag

24.: Parlamentsvalg i Albanien

Serbien: 28.: Slaget på Solsortesletten 1389 på Skt. Vitus' Dag (Vidovdan)

Juli 2001


11.: Skt. Benedikt

25.: Skt. Jakob


Serbien: 7.: Den Serbiske Opstand under 2 VK

August 20016.: Forklarelsen på Bjerget

15.: Mariæ Himmelfart15.: Theotokos' "falling asleep" (Dormition of The Theotokos)

15.: (I Albanien:) Panajaja (Mariæ Himmelfart)

September 20018.: Mariæ Fødsel

29.: Skt. Mikael (Mikkelsdag)

Albanien: 12.: Årsdagen for attentatet på Azem Hajdari (1998)

Oktober 20014.: Skt. Frans' dag (efter Frans af Assisi; Fransciskanerordenens stifter)

7.: 'World Communion'

28.: 'Mulvian Bridge Day'

31.: 'Reformation Day' (Prot.)

31.: Alle Helgensaften

15.: al-Isra' og Miradj (Profetens nattefærd fra Mekka til Jerusalem og hans himmelfart, jf. Politikens Islam-leksikon, s. 100 og s. 126f.)

Tyrkiet: 29.: Nationaldag

November 20012.: Alle Sjælesdag - Salmonsen (2 udg. 1915) skriver: "Den fejres til Minde om de hensovede Troende, som endnu pines i Skærsilden, for hvis Udfrielse de Efterlevende formanes til at bede. Dens Oprindelse stammer fra en Pilgrim, der i Slutningen af 10. Aarh. på Hjemvejen fra Jerusalem i Nærheden af Sicilien saa Flammer slaa op af Jorden og hørte de Pinte i Skærsilden klage og bede ham om at bevæge Munkene i Cluny til at hjælpe til deres Udfrielse ved Bønner og Almisser. Abbed Odilo indførte da Allesjæles-Dag i Benediktinerklostrene, hvorfra den udbredte sig til hele Kirken. For Protestanterne faldt den bort sammen med Læren om Skærsilden; den romerske Kirke lægger ikke afgørende Vægt paa denne Fest, men Menigmand sætter megen Pris paa den."

22.: Thanksgiving

30.: Skt. Andreas' dag

1.: Lailat-al-Bara'h (Tilgivelsesaftenen)

17. (frem til 16.12.) Ramadan (9' måned i Måneåret; fastemåned; fasten er en af Islams 5 søjler)

Kosóva 17.: Valg ("Parlament")

Albanien 28.: Nationaldag

Serbien 29.: Republikkens dag (fridag)

December 20012.: 1' Søndag i Advent

8.: Den ubesmittede undfangelse

25.: Juledag3.: Nuzulul Qur'an

16 (17?): 'Id al-Fitr (festen ved Ramadan's afslutning). I Tyrkiet betegnet kücükbairam eller shekerbairamKalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2002

1.: Maria, Jesu Moder

5.: Hellig 3 Kongers Aften. 12th Night

6.: Epifani - Herrens åbenbarelse for de 3 Vise Mænd

7.: Jesu Dåb

1.: Skt. Basil

6.-7.: Ortodoks Jul

??27.: St. Sava's Dag.

.

Februar 2002

2.: Jesus introduceres i Templet

10.: Fastelavn

12.: Hvide Tirsdag

13.: Askeonsdag

18.: Fasten begynder

23.: Eid Ul Adha / Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91).

.

Marts 2002

24.: Palmesøndag

25.: Mariæ Bebudelsesdag

28.: Skærtorsdag

29.: Langfredag

31.: Påskedag.

22. [?15.]: Al-Hijra / Muharram / Naw Ruz (Nytår; Muharram er første måned i det Nye år) jf. Politikens Islam-leksikon, s. 29, s. 136 og s. 140). Jf. endvidere: "KORCE, March 22 (ata) - By G Ashimi: Bektashi believers of the district of Korca celebrated the traditional day of Sultan Nevruz. "The day of Sultan Nevruz is a remarkable celebration of the Moslem belief, it marks also a new day, the beginning of spring," said the Father of Turan Tekke, Edmond Brahimaj, in his address to Bekatshi believers present. On occasion of this Day, many believers, local authorities, representatives of religious communities, political parties paid visits to the Tekke of Turan"

Albanien: 22. Demokraterne (Berisha) fejrer 10-års-dagen for "deres første sejr".

April 2002

KATOLSK

27.: Lazarus' lørdag

28.4.-5.5.: Påskeuge

30.: Skt. Jakobs dag

MUSLIMSK

POLITISK

Maj 2002

9.: Kristi Himmefart

19-20.: Pinse

30.: Corpus Christi

3.: "Good Friday"

5.: Paschal (Påsken)

24.: Mawlid an Nabi, Profeten Muhammed's fødsel (jf. Politikens Islam-leksikon, s. 123)

POLITISK

Juni 2002

"Sacred Heart of Jesus"

13.: Kristi Himmelfart

23.: Pinse

28.: Skt. Vitus' Dag (Vidovdan). [I den Katolske Kirke fejredes Skt. Vitus (= Skt. Veit) 15.6]

MUSLIMSK

1.: International Børnedag

Øst Kosóva / Syd-Serbien: 25. & 26.: Early elections in three municipalities in southern Serbia will be held on June 25-26, instead of on June 15-16 as previously announced, as a result of the extended deadline for the census of internally displaced persons from the three municipalities, Coordinating body for southern Serbia head Nebojsa Covic said ... DATOERNE ÆNDRET

Serbien: 28.: Slaget på Solsortesletten 1389 på Skt. Vitus' Dag (Vidovdan)

Juli 2002

11.: Skt. Benedikt

25.: Skt. Jakob

ORTODOKS

MUSLIMSK

Øst Kosóva: 28.7.: "Early elections in three municipalities in southern Serbia". Fristen for Kandidatopstilling udløb 12. Juli [?] ATA skriver: "Four Albanians run for position of chairman of commune in Presheva Valley. Three of them, of whom Riza Halimi compete for position of chairman of Presheva commune. Halimi, of the Party of Democratic Action (PDA) is also the current chairman of this commune. The Democratic Progress Movement and PDA have agreed to come out with a joint candidate Nagip Arifi of PDA for position of chairman of Bujanoci commune. Candidates for position of chairman of Medvegja commune are three Serbs. The deadline for presentation of candidates for position of chairman and the lists of councils members for extraordinary local elections in Bujanoc, Presheve and Medvegje expired on Friday afternoon".

August 2002

6.: "Transfiguration of the Lord "

15.: Mariæ Himmelfart

1: "Fast in honor of Holy Mother of Lord Jesus "

15.: Theotokos' "falling asleep" (Dormition of The Theotokos)

MUSLIMSK

POLITISK

September 2002

8.: Mariæ Fødsel [?]

29.: Skt. Mikael (Mikkelsdag)

14.: Exaltation of the Life-giving Cross

MUSLIMSK

Albanien: 12.: Årsdagen for attentatet på Azem Hajdari (1998)

Makedonien: 15.: Parlamentsvalg

Serbien: 29.: Præsidentvalg (1' runde)

Oktober 2002

4.: Skt. Frans' dag (efter Frans af Assisi; Fransciskanerordenens stifter)

6.: 'World Communion'

28.: 'Mulvian Bridge Day'

31.: 'Reformation Day' (Prot.)

31.: Alle Helgensaften

ORTODOKS

MUSLIMSK

Serbien: 13.: Præsidentvalg (2' runde)

Montenegro: 6.: Parlamentsvalg (udsat til: 20.)

Kosóva: 26.: Lokalvalg

Tyrkiet: 29.: Nationaldag

November 2002

2.: Alle Sjælesdag

Salmonsen (2 udg. 1915) skriver: "Den fejres til Minde om de hensovede Troende, som endnu pines i Skærsilden, for hvis Udfrielse de Efterlevende formanes til at bede. Dens Oprindelse stammer fra en Pilgrim, der i Slutningen af 10. Aarh. på Hjemvejen fra Jerusalem i Nærheden af Sicilien saa Flammer slaa op af Jorden og hørte de Pinte i Skærsilden klage og bede ham om at bevæge Munkene i Cluny til at hjælpe til deres Udfrielse ved Bønner og Almisser. Abbed Odilo indførte da Allesjæles-Dag i Benediktinerklostrene, hvorfra den udbredte sig til hele Kirken. For Protestanterne faldt den bort sammen med Læren om Skærsilden; den romerske Kirke lægger ikke afgørende Vægt paa denne Fest, men Menigmand sætter megen Pris paa den."

28.: Taksigelsesdag

ORTODOKS

6.11.-6.12.: Ramadan

29.: Quds dag [Jerusalem's dag?]


Tyrkiet: 3.: Parlamentsvalg (før tiden)

Albanien 28.: Nationaldag

Serbien 29.: Republikkens dag (fridag)

December 2002

1.: 1' søndag i Advent

8.: Den ubesmittede undfangelse

25. Juledag

12.: Julen begynder

2.: Lailat ul Qadr. Skæbnenatten (27' Ramadan). Se nærmere Politikens Islam-leksikon, s. 117.

6.: Eid ul Fitri ('Id Al-Fitr). Festen ved Ramadan's afslutning. I Tyrkiet betegnet kücükbairam eller shekerbairam. Se nærmere Politikens Islam-leksikon, s. 91.


8.: Præsidentvalg i Serbien (det forrige mislykkedes)

22.: Præsidentvalg i MontenegroKalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2003

1.: Maria, Jesu Moder

5.: Hellig 3 Kongers Aften. 12th Night

6.: Epifani - Herrens åbenbarelse for de 3 Vise Mænd

12.: Jesu Dåb

1.: Skt. Basil

MUSLIMSK

POLITISK

Februar 2003

KATOLSK

ORTODOKS

11., 12.-15.: Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91). »ATA« skriver 030211: »Thousands of Muslim believers celebrated on Tuesday in Tirana Eid-al-Adha Feast or the feast of Sacrifice. The celebration started in the capital early in the morning, when thousands of Muslim believers prayed Namaz in the Ethem Beu Mosque. The celebration processed in the seat of Muslim Community in the capital, where representatives of the community received messages of greetings from high state dignitaries, representatives of political parties and the diplomatic body accredited in Tirana. Similar celebrations took place in other districts of the country as Kukes, Shkodra, Elbasan, as well.«

Montenegro: 09: Forgæves forsøg på afholdelse af Præsidentvalg (valgdeltagelsen under 50%)

Marts 2003

4.3.: Hvide Tirsdag (Shrove Tuesday)

5.3.: Aske-Onsdag

25.3.: Mariæ Bebudelsesdag

10.3.: Fasten begynder

16.3.: 'Orthodox Sunday'

5.3.: Al-Hijra / Muharram / Naw Ruz (Nytår; Muharram er første måned i det Nye år) jf. Politikens Islam-leksikon, s. 29, s. 136 og s. 140). Jf. endvidere tidl. ATA-telegram: "Bektashi believers of the district of Korca celebrated the traditional day of Sultan Nevruz. "The day of Sultan Nevruz is a remarkable celebration of the Moslem belief, it marks also a new day, the beginning of spring," said the Father of Turan Tekke, Edmond Brahimaj, in his address to Bekatshi believers present. On occasion of this Day, many believers, local authorities, representatives of religious communities, political parties paid visits to the Tekke of Turan"

14.3.: Ashura ("den tiende" - en frivillig fastedag; jf. Politikens Islam-leksikon, s. 41). På Engelsk: Achoura. På Albansk: Hashura. Dagen højtideligholdes bl.a. af de Albanske Bektashi'er.

POLITISK

April 2003

13.4.: Palmesøndag
17.4.: Skærtorsdag
18.4.: Langfredag

19.4.: Lazarus' lørdag
20.4.: Palmesøndag
25.4.: 'Holy' fredag
30.4.: Skt. Jakob

-

8.4.: International Roma-dag

Maj 2003

29.5.: Kristi Himmelfart

-

-

1.5.: '1. maj'

Montenegro: 11.5.: Præsidentvalg

Juni 2003

8.6.: Pinse (Pentecost). Kirkens fødselsdag

15.6.: Den Hellige Treenighed. Trinitatis (Trinity)

19.6.: Corpus Christi (torsdagen efter Trinitatis)

22.6.: Alle Helgener

Muslimsk

Politisk

Juli 2003

11.7.: Skt Benedikt

25.7.: Skt Jakob (St James)

Græsk

Muslimsk

Politisk

August 2003

6.: Transfiguration of The Lord - Christian

15.: Assumption of the Blessed Virgin Mary

29.: Beheading of St John the Baptist - Christian

1: "Fast in honor of Holy Mother of Lord Jesus "

15.: Theotokos' "falling asleep" (Dormition of The Theotokos)

Muslimsk

Politisk

September 2003

8.: Nativity of Mary

29.: Michael and All Angels

1.: Beginning of the Ecclesiastical Year

14.: Elevation of the Life Creating Cross

24.: Lailat al Miraj

Politisk

Oktober 2003

4.10.: Skt. Frans' dag (efter Frans af Assisi; Fransciskanerordenens stifter)

18.-19.: St Luke, Apostle & Evangelist

Vatikanet: 19.10.: 'Beatificering' af Mother Teresa

28.10: 'Mulvian Bridge Day'

31.10.: Alle Helgensaften

Græsk

12.10.: Lailat al Bara'ah

27.10. Ramadan'en begynder

Albanien: 12.10.: Lokalvalg, 1' runde

November 2003

1.11. Alle Helgener

2.11. Alle Sjæle

27.11. Thanksgiving (USA)

30.11. 1' Søndag i Advent

Græsk

26.11. Eid al-Fitr [Ramadan'en slutter; fejres 25.11. om aftenen]

Serbien: 16.11. Præsidentvalg (for lav stemmedeltagelse)

Albanien: 28.11.: Nationaldag (bl.a. dén dag Forfatningen er underskrevet). 29.11.: Befrielsesdag

December 2003

8.12: Den ubesmittede undfangelse

25.12.: Juledag

8.12.: Advent. Fasten indledes

Muslimsk

Albanien: 12.12.: Socialistpartiets kongres begyndes

Albanien: 28.12. Lokalvalg i Tirana (omvalg 118 ud af 345 valgsteder)

Serbien: 28.12. ParlamentsvalgKalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2004

1.: Maria, Jesu Moder

5.: Hellig 3 Kongers Aften. 12th Night

6.: Epifani - Herrens åbenbarelse for de 3 Vise Mænd

11.: Jesu Dåb

1.: Skt. Basil

7: 'Nativity of Christ'

30.1.-2.2.: Haji

Serbien: 27.1. St. Sava's Dag

Februar 2004

14.2.: St. Valentine's Day

24.2. Shrove Tuesday

25.2.: Askeonsdag / Ash Wednesday

15.2.: Meat Fare

23.2.: Lent Begins (Clean Monday)

29.2.: 'Ortodox Sunday', Great Lent

2.-5.2.: Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91). »ATA« skriver 030211: »Thousands of Muslim believers celebrated on Tuesday in Tirana Eid-al-Adha Feast or the feast of Sacrifice. The celebration started in the capital early in the morning, when thousands of Muslim believers prayed Namaz in the Ethem Beu Mosque. The celebration processed in the seat of Muslim Community in the capital, where representatives of the community received messages of greetings from high state dignitaries, representatives of political parties and the diplomatic body accredited in Tirana. Similar celebrations took place in other districts of the country as Kukes, Shkodra, Elbasan, as well.«

22.2.: Hijra (Nytår)

-

Marts 2004

25.3. Annunciation to Mary

-

2.3.: Ashura ("den tiende" - en frivillig fastedag; jf. Politikens Islam-leksikon, s. 41). På Engelsk: Achoura. På Albansk: Hashura. Dagen højtideligholdes bl.a. af de Albanske Bektashi'er.

Grækenland: Parlamentsvalg 7.3.

April 2004

3.4. Fasteperioden afsluttes

4.4. Palmesøndag

8.4.: Skærtorsdag

9.4.: Langfredag

11.4.: Påskedag

12.4.: 2. Påskedag

3.4. Lazarus' Lørdag

9.4.: Holy Friday

11.4.: Easter/Pascha

30.4.: St. James the Great Day

-

Serbien: Præsidentvalg udskrevet til 13.6.

Makedonien 14.6.: Præsidentvalg 1' runde

Makedonien 28.6.: Præsidentvalg 2' runde: PM Branko Crvenkovski blev valgt

Maj 2004

20.: Kristi Himmelfart / Ascension of Christ

30.: Pinsesøndag / Pentecost

   

2.: Mawlid an Nabi, Profeten Muhammed's fødsel (jf. Politikens Islam-leksikon, s. 123)

   

Juni 2004

6.6.: Den Hellige Treenighed. Trinitatis (Trinity)

10.6.: Corpus Christi

18.6.: Blessed Heart of Jesus

24.6.: Nativity of Saint John

28.6.: Helgenerne Peter og Paul fejres

6.6.: All Saints

28.6.: Skt. Vitus' Dag (Vidovdan)

   

Serbien: 13.6.: Præsidentvalg: (040405) A presidential election in Serbia will be held on June 13, Parliament Speaker and Acting President of Serbia Predrag Markovic announced yesterday. Serbia has been without an elected president since Dec 29, 2002, when the term of office of Milan Milutinovic expired. Since then, three attempts to elect a head of state have failed due to insufficient voter turnout. On Feb 25, 2004, the Serbian parliament approved changes to the election legislation, abolishing a 50 percent minimum turnout in the first round of a presidential poll. Under the new regulations, a head of state will be elected regardless of the number of ballots cast.

Serbien: 28.6.: Slaget på Solsortesletten 1389 på Skt. Vitus' Dag (Vidovdan)

Juli 2004

11.7.: St Benedict Day

25.7.: St. James the Great Day

Græsk

Muslimsk

Politisk

August 2004

15.8.: Assumption of Blessed Virgin Mary

29.8.: Beheading of St John the Baptist

1.8.: Fast in honor of Holy Mother of Lord Jesus (14 dage)

6.8.: Transfiguration of Our Lord

15.8.: Dormition of the Theotokos

Muslimsk

Politisk

September 2004

8.9.: Nativity of Mary

14.9.: Holy Cross Day

29.9.: Michael and All Angels

1.9.: Beginning of the Ecclesiastical Year

14.9.: Elevation of the Life Giving Cross

12.9.: Lailat al Miraj

30.9.: Lailat al Bara'ah

Serbien: Lokalvalg 19.9.

Oktober 2004

4.10.: St Francis Day

18.10.: St Luke, Apostle & Evangelist

31.10.: All Hallows Eve

-

15.10. (-14.11.) Ramadan

Kosova: Valg 23.10.

November 2004

2.11.: All Souls' Day

28.11.: Advent (-24.12.)

15.11.: Nativity Fast begins (- 24.12.)

10.11.: Laylat el qadr

12.11.: Quds Day

14.11.: Eid al Fitr - end of Ramadan

Makedonien: Folkeafstemning 7.11.

Makedonien: Lokalvalg 21.11. (udskudt hertil)

December 2004

8.12.: Immaculate Conception of Virgin Mary

21.12.: St Thomas the Apostle

25.12.: Christmas

26.12.: St Stephen's Day

27.12.: St John, Apostle & Evangelist

12.12.: Advent Fast begins

25.12.: Feast Day of the Nativity

Muslimsk

PolitiskKalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2005

1.: Maria, Jesu Moder

5.: Hellig 3 Kongers Aften. 12th Night

6.: Epifani - Herrens åbenbarelse for de 3 Vise Mænd

9.: Jesu Dåb

1.: Skt. Basil

7.: Kristi fødsel. MIA skriver om festlighederne i Makedonien: On the Christmas Day - January 7 - Archbishop of Macedonia and Ohrid Stefan will conduct a religious service at the "St. Kliment Ohridski" Church in Skopje, marking the beginning of a two-day celebration of this great Christian Holiday. The Head of Macedonian Orthodox Church will also conduct religious services in the churches "St. Petka" and "St. Gjorgi" on January 8-9. On January 13 Orthodox Macedonians will celebrate the Old New Year, i.e. the beginning of the New Year according to the Julian Calendar.

21.-24..: Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91)

Serbien: 27.1. St. Sava's Dag [?]

Februar 2005


8.: 'Hvide Tirsdag' / Shrove Tuesday

9.: Askeonsdag

9.-19: Faste / Lent


19.: Ashura ("den tiende" - en frivillig fastedag; jf. Politikens Islam-leksikon, s. 41). På Engelsk: Achoura. På Albansk: Hashura. Dagen højtideligholdes bl.a. af de Albanske Bektashi'er.
Marts 2005


20.: Palmesøndag14.: Fasten begynder / Lent begins

20.: Ortodox Sunday


22.3.: Alb. Bektashi: Holiday of Sultan Novruz
13.: Makedonien: Lokalvalg

April 2005

Maj 2005

1.5.: Ortodoks Påske

Juni 2005

Athen 18.-20.6.: Up to 1/3 million people are expected to desert Athens this weekend for the Pentecost holiday in one of the largest exoduses the city has seen in recent years, authorities said. Traffic police stepped up supervisory measures to help improve traffic flow. Extra trains, buses and flights have also been scheduled to meet demand, with traffic at the city’s bus depots up 15 percent and city ports showing a 25 percent increase. (»Kathimerini«)Juli 20053.7. Albanien: Parlamentsvalg (1' valgrunde)

August 2005

15.08. Præsident Moisiu har været på besøg i Stavridhi-klosteret ved Dhërmi i Vlora-området. Præsidentkontoret har udsendt flg.: The President of the Republic, Alfred Moisiu, participated on Monday morning in the St. Mary religious celebrations at the Monastery of Stavridhi near Dhërmi. The St. Mary celebrations are organized every year at the Monastery of Stavridhi with the participation of locals, Christians from all parts of Albania and those who have emigrated abroad. During the event, President Moisiu was accompanied by the Head of Vlora Circuit, Theodhori Shia, Church Elder Stefo Duni and local leaders. President Moisiu wished a happy holiday to the believers at the event and visited the church, which has been reconstructed in recent years. Speaking with those attending the event, President Moisiu said that religion and celebrations like those of St. Mary increase the human values of the society we live in.21.08. Albanien: Omvalg i 3 valgkredse: 2, 64 og 90

September 2005Oktober 2005November 2005December 2005

Kalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2006Præsident Ibrahim Rugóva

Præsident Ibrahim Rugóva, Kosóva, døde 21.01.2006

Februar 2006
Marts 2006
22.03.: The Holiday of Sultan Novruz - Përmet

22.03.: The Holiday of Sultan Novruz - PërmetApril 2006PM Sali Berisha med den romersk-katolske Ærkebiskop Rrok Mirdita i katedralen i Tirana. April 2006.

16.04.: Den Romersk Katolske Påske. Præsidentens kontor har udsendt flg.: The President of the Republic, Alfred Moisiu, wished a Happy Easter today to the Archbishop of Tirana and Durrës Metropolis, Monsignor Rrok Mirdita at the Saint Paul Cathedral.

Maj 2006

21.05. Montenegro: Folkeafstemning om M:gro's forhold til statsforbundet Serbien-Montenegro. Der var et mindre flertal for at udtræde af forbundet (55,4% mod 44,6%), hvilket hurtigt blev anerkendt af EU m.fl. Serbien har accepteret den nye tingenes tilstand, skønt der var nogen murren efter at resultatet blev kendt.

Juni 2006Juli 200605.07.: Makedonien: Parlamentsvalg. Valget blev vundet af oppositionen; ny PM ventes at blive Nikola Gruevski; den hidtidige PM - Vlado Buckovski - har erkendt nederlaget.

August 2006


01.08.: Lammas - Christian

15.08.: Assumption of Blessed Virgin Mary

29.08.: Beheading of St. John the Baptist


06.08.: Transfiguration of the Lord

15.08.: Dormition of the Theotokos


22.08.: Lailat al Miraj


September 2006


08.09.: Nativity of Virgin Mary

14.09.: Elevation of the Life Giving Cross

21.09.: St. Matthew's Day

29.09.: St. Michael and All Angels


01.09.: Religious year begins


09.09.: Lailat al Bara'ah (Tilgivelsesaftenen)

24.09.: Ramadan begins (til 23.10.)


10.09.: Montenegro: Parlamentsvalg

Oktober 2006


04.10.: St Francis Day

18.10.: St. Luke

28.10.: Milvian Bridge Day

31.10.: All Hallows Eve


06.10.: St. Thomas Day


20.10.: Lailat ul Qadr. Skæbnenatten (27' Ramadan). Se nærmere Politikens Islam-leksikon, s. 117.

20.10.: Jummatul Wida

24.10.: Eid ul Fitri ('Id Al-Fitr). Festen ved Ramadan's afslutning. I Tyrkiet betegnet kücükbairam eller shekerbairam. Se nærmere Politikens Islam-leksikon, s. 91.


28.10.-29.10 Serbien: Folkeafstemning om ny forfatning (hvori siges at Kosovo for 'evigt' er en del af Serbien. Efterfølgende vil der blive afholdt valg.

November 2006


01.11.: All Saints' Day

02.11.: All Souls' Day

21.11.: Presentation of the Blessed Virgin Mary

23.11.: Thanksgiving

30.11.: St. Andrew's Day


15.11.: Nativity Fast begins (til 24.12.)December 2006


06.12.: St. Nicholas Day

08.12.: Immaculate Conception of Mary

21.12.: St. Thomas Day

24.12.: Christmas Eve

25.12.: Christmas

26.12.: St Stephen's Day

30.12.: Holy Family


25.12.: Feast of the Nativity


29.12.: Hajj [Haji] begins

30.12.: Waqf al Arafa (Hajj Day)

31.12.: Id al-Adha (Offerfesten); i Tyrkiet kaldt büyük bairam eller kurbanbanbairam - jf. Politikens Islam-leksikon, s. 91)


-Kalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender

Januar 2007


21.1.2007: Serbien: Parlamentsvalg

Februar 2007


18.2.2007: Lokalvalg i Albanien. »By the decree numbered 5194, based on the Article 92, letter “gj” and Article 181/1 of the Law numbered 9087, dated June 19, 2003 “The Electoral Code of the Republic of Albania,” amended, the President of the Republic, Alfred Moisiu invalidated today the decree numbered 5131, dated December 12, 2006 “On setting the date of local government bodies elections,” and decided that the elections of the local government bodies would be held on Sunday, February 18, 2007.«

Kalenderen vil blive udbygget efterhånden. Forslag til rettelser, tilføjelser og forklaringer modtages meget gerne.

Om Kalendere kan man fx læse på: Interfaith Calendar

Romersk-Katolsk Kalender

Græsk-Ortodoks Kalender

Muslimsk Kalender

Politisk Kalender


Et billede fra SiD-kalenderen: Tillidsmandskursus i Durrës. Foto: Mads Lund

SiD - Specialarbejderforbundet i Danmark - har udsendt en Balkan-kalender for 2003 som kan hænges på væggen. I kalenderen er der en række spændende artikler og mange velvalgte billeder. Man kan læse nærmere om kalenderen på - og bestille den (gratis) fra: http://www.sid.dk/apps/pbcs.dll/article ... (osv.) (du skal klikke på adressen):

International Sekretær Sune Bøgh skriver bl.a.:

»Vi skal derfor bidrage til at sætte en fredelig dagsorden, hvor målet er at forbedre levevilkårene for regionens befolkning til gavn for de allersvageste. Vi skal yde hjælp til at opbygge et samfund, der er på niveau med det øvrige Europa.

Og når forholdene forbedrer sig, skal vi være klar til at lukke landene på Balkan ind i EU. Vi har en interesse i et fredeligt Europa, hvor vi sammen bekæmper fattigdommen i de områder og lande, hvor den trives og sætter befolkningen tilbage.

De sociale forskelle og uligheden mellem landene i hele Europa skal gradvist fjernes. Danskerne har en interesse i, at dette arbejde prioriteres højt i EU-sammenhæng«.

Et af de centrale temaer i artiklerne er fagbevægelsens situation - der har ændret sig på afgørende måde, både i det gamle Jugoslavien og i Albanien.

I det gamle Jugoslavien havde medarbejderne (og fagbevægelsen) direkte indflydelse i ledelsen af virksomhederne, nu stiller sagen sig ganske anderledes - nu drejer det sig om at varetage medlemmernes interesser over for ledelsen.

I Albanien var fagbevægelsen - i Hoxha-tiden - tæt forbundet med »systemet«, og der var en stor tillidskløft. Senere fulgte Berisha-styret og dettes sammenbrud ... og langsomt er en ny fagbevægelse ved at finde sine ben, men situationen er overordentlig vanskelig. Mange Albanere arbejder i udlandet - en hel del legalt, men temmelig mange illegalt; nogle af de foretrukne lande er Grækenland og Italien. Det er svært at stille noget op for den Albanske fagbevægelse i dén sammenhæng. I Albanien er der en vis produktion - i mange tilfælde på gammeldags anlæg, men mange er arbejdsløse.

SiD har i flere år samarbejdet med Albansk fagbevægelse, og der har været en del positive resultater, men også tilbageslag. Ét af projekterne (som var støttet af DANIDA) drejede sig om opbygningen af et AMU-Center i Vlora, men det blev plyndret under uroen i 1997. Man har også arbejdet sammen med Albanerne om at opbygge en Tillidsmandsskole - der siden er blevet udvidet med et arbejdsmarkedsinstitut der kan analysere faglig og økonomisk statistisk materiale.

SiD I Vejle og på Fyn har gennem flere år været engageret på Balkan; Vejle-afdelingen især med Serberne - Fynboerne især med Albanerne.Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm