Politikere i Danmark, Norge, Sverige og Finland

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Biografier - opstillet alfabetisk


Biografierne bygger på oplysninger fra forskellig side [siden er under etablering].Hækkerup, HansChefanklager Carla del Ponte (ICTY) og SRSG Hans Hækkerup

Født 3.12.1945. Student, værnepligtstjeneste, uddannelse som sprogofficer (Russisk), efterretningsopgaver, tilknyttet Prinsens Livregiment. Cand.polit. 1973, ansættelse i ministerier, senere i en organisation for offentligt ansatte. Politisk aktiv fra ca. 1960. Valgt første gang til Folketinget 1979. Energipolitisk ordfører, fra 1987 forsvarspolitisk ordfører - senere også medlem af Forsvarskommissionen. Medlem af bestyrelsen for det Danske Center for Menneskerettigheder 1987-93. Forsvarsminister 1993-2000. SRSG 2001 (udtrådt af Folketinget; genopstillede ikke ved valget i 2001).

Sidst i »Albanske Studier« er der en venlig, men kritisk gennemgang af Hans Hækkerup's selvbiografi: »På skansen«. Du kan downloade denne gennemgang ved at klikke på: http://neva.hjem.wanadoo.dk/Haekkerup.pdf (filen fylder ca. 250 K).

Hækkerup udsendte i november 2002 en bog om sin tid som »Generalguvernør« i Kosóva. Bogen hedder »Kosovos mange ansigter«. En anmeldelse kan downloades i pdf-format (godt 400 K) ved at klikke her: Kommentar til »Kosovos mange ansigter«.Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm