Adresser

Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Adresser i Danmark

Den Albanske Ambassade i København - se: http://www.ambassade.dk/albancphe-da.php3Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Siderne om Albanerne: bjoerna.dk/albanerne.htm ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm