Ikon af Roed's Ludvig Holberg-portræt   Denne tekst indgår i ...


Denne tekst indgår i »Et åbent sind? Om Holberg's tænkning« bd. 2: »Tekster«. Evt. ændringer vil ske dér.