V.A. Secher


Udgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk

Danske Lov af 1683 på nettetVilhelm Adolf Secher blev født 17.8.1851 i Brøndum ved Aalborg, hvor hans far var præst. Han døde i Hellerup 8.9.1918.

Secher blev student 1869, cand.jur. i 1876, dr.jur. i 1885.

Secher blev i slutningen af studietiden medhjælper på Kongerigets Arkiv (det senere: Rigsarkivet) og kom til at arbejde inden for arkivvæsenet i to perioder, først i over 20 år frem til 1897, dernæst som rigsarkivar fra 1903 til 1915, hvor han måtte trække sig tilbage på grund af sygdom; han var da i midten af 60'erne.

Han var en dygtig arkivmand og fagligt meget anerkendt, men han løb ved flere lejligheder ind i samarbejdsproblemer - først med den daværende rigsarkivar, historikeren og litteraturhistorikeren A. D. Jørgensen (hvilket førte til »arkivpausen« fra 1897 til 1903), senere med flere andre. I »pausen« var han herredsfoged på Lolland, dvs. juridisk praktiker.

Secher arbejdede systematisk og konsekvent og var - skriver fagkollegaen, professor, dr.jur. Frantz Dahl - noget af en enspændernatur, der havde svært ved smidighed. Han havde en tendens til at være rethaverisk, og han sagde tingene lige ud, som han så dem, hvilket gav ham mange fjender.

Secher's arbejde falder inden for to forskellige, men beslægtede områder. Dels som arkivorganisator, dels som forsker og udgiver.

Allerede i A.D. Jørgensen's tid stod Secher for en systematisk anvendelse af proveniensprincippet, som indebærer at man organiserer arkivalierne efter oprindelsessted, ikke efter mere eller mindre tilfældige »leverandører«.

Som rigsarkivar stod han for en stor ombygning og udbygning. Det var ikke hans skyld at udbygningen ikke blev omfattende nok, for Regeringen havde skåret kraftigt i hans udbygningsforslag, og samtidig var der sket en overordentlig kraftig vækst i arkivafleveringerne. Selv om der skete store kassationer, kom man snart i pladsnød igen.

Som forsker er han kendt som udgiver af Danske Lov og af en række bøger der knytter sig til denne udgivelse.

Han skrev disputats om 'Vitterlighed og Vidnebevis i den ældre danske Proces'.


Henvisning: »Dansk Biografisk Leksikon« 1' udgave: V.A. Secher: http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/15/0463.html ff.


Kilder: Biografisk artikel i 'Salmonsens Konversations Leksikon' (bd. XXI, 1926) og i »Dansk Biografisk Haandleksikon« (bd. III, 1926); begge artikler er skrevet af Frantz Dahl. Endvidere artiklen om Rigsarkivet i 'Salmonsens Konversations Leksikon' (bd. XX, 1926).


Version 1.2 - 04.04.2004Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm