Den Tyske Besættelse 1940-1945


Oberst Axel Mygind: Erindringer fra BesættelsenUdgiver: Kultursociolog Bjørn Andersen

Kontakt: post@bjoerna.dk
Redaktionel indledning

1: Forord
2: Perioden 8. - 30. april 1940. Adjutant ved Jyske Division. Forbindelsesofficer
3: Amalienborgvagten. Vagtgående kaptajn
4: 1. maj 1940 - 29. august 1943. Kompagnichef ved rekrutterne på Jægersborg. Forbindelsesofficer med den tyske værnemagt i Helsingør og navnlig på Kronborg
5: 29. august - ca. 22. oktober 1943. Interneringen. Dansk lejrkaptajn på Jægersborg
6: Ca. 20. august 1943 - 25. maj 1945. Chef for Livjægernes modstandsbataillon
7: Kilder

Besættelse. Tilpasning. Modstand: Litteratur og links

Oplæsning af danske internetsider
Kilder


Jeg har så at sige intet skriftligt opbevaret fra nævnte periode.

Alt, hvad jeg havde fra perioden før den 29. august, forsvandt fra mit kvarter på Jægersborg kaserne, da vi blev overfaldet nævnte dato.

Alt skriftligt materiale, som jeg havde opbevaret under interneringen - som dansk lejrkaptajn på Jægersborg kaserne - forsvandt - som jeg tidligere har omtalt - da vores kontor blev ryddet umiddelbart før interneringens ophør.

Jeg har de fleste af de breve og kort, som blev sendt mig af de værnepligtige efter interneringens ophør.

Jeg har vel nok siden den 1. maj 1945 holdt ca. 50 foredrag vedrørende ovennævnte emne, navnlig for Rotaryforeninger, soldaterforeninger, politiske ungdomsforeninger m.fl.

Jeg har sikret mig, at mine oplysninger er korrekte ved samtaler med:

- kaptajn Henningsen, der var vagtkommandør på Amalienborg den 9. april 1940

- palæforvalteren på Amalienborg, afd. kapt. Schlichtkrull 1940

- kongens adjutanter

- flere ved hoffet

- J.D.'s stabs officerer

- Livgardens officerer

- Livjægernes officerer (der er blevet nedskrevet en beretning om »Livjægernes Frihedsbataillon« umiddelbart efter den 5. maj 1945, som opbevares i Hærens Arkiv).

Jeg har kontrolleret nogle af mine oplysninger ved at se films og fotos på Dansk Radios filmkontor, Historisk arkiv


Næste side
Du må citere hvis du angiver hovedsidens adresse: bjoerna.dk ... Søgning på internettet: bjoerna.dk/soegning.htm